Mener utenlandske entreprenører støyer mer

Ifølge leder i Norsk forening mot støy, Ulf Winther, kjenner ikke de utenlandske entreprenørene like godt til støy-regelverket som de norske. Derfor støyer de mer.

Ryfast og bygging av Eiganestunnelen på Tasta

Tunnel- og vegprosjektet Ryfast er et gigantisk anleggsprosjekt i et tett befolka område i Stavanger. Her er det norske entreprenørfirmaet Risa i full sving på Tasta i Stavanger.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– En god del av rekrutteringen til bygg- og anleggsbransjen i Norge kommer fra land med litt dårligere tradisjoner enn oss på miljøsiden, og folk som ikke kjenner så godt til regelverket vi har her i Norge, sier Ulf Winther, leder i Norsk forening mot støy.

Ulf Winther

Ulf Winther, leder i Norsk forening mot støy.

Foto: Privat

Han sier foreningen har vært i kontakt med flere som mener entreprenører støyer for mye på kvelden og nettene i forbindelse med anleggsarbeid – og at disse ofte er utenlandske.

Winther understreker at det er byggherren sitt ansvar at entreprenørene og arbeiderne forstår regelverket.

– Jo større organisasjon, jo større bør forventningen være for at man tar disse vurderingene, sier han.

NRK skrev om Henrik (7) fra Tasta i Stavanger som ikke får sove på grunn av anleggsarbeidet utenfor vinduet. Ifølge Vegvesenet er cirka 25 prosent av de 800 som totalt jobber med Ryfast-prosjektet, utenlandske. Men entreprenøren som har ansvaret for virksomheten på Tasta, er norske Risa.

Vegvesenet: – Ingen forskjell

Prosjektleder Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen avviser at utenlandske entreprenører støyer mer.

Gunnar Eiterjord

Gunnar Eiterjord, prosjektleder for Ryfast i Statens vegvesen.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det har vi ikke noe grunnlag for å si. Utenlandske entreprenører og utenlandske arbeidstakere som jobber for norske entreprenører, må forholde seg til det norske regelverket, og vi ser ingen forskjell på de norske og de utenlandske når det gjelder støy.

Norsk bygg- og anleggsbransjen må følge den såkalte T-1442 – «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» – når de utfører anleggsarbeid. T1442 sier hvilke støynivåer som er ok til hvilke tider på døgnet.

– Så de utenlandske entreprenørene må forholde seg til det samme regelverket som andre?

– Selvfølgelig, og det blir det fulgt opp at de gjør, sier Eiterjord.

– Flere plages av støy

Ifølge Norsk forening mot støy er det flere som plages av støy fra bygg- og anleggsarbeid i Norge nå enn før.

– Når det gjelder denne type virksomhet finnes det ikke noe tall, men vi har et generelt inntrykk av at det er et økende antall. Byggeaktiviteten er stor, og vi opplever en økning i henvendelser til oss, sier Winther.

Når det gjelder saken med Henrik (7) som ikke får sove, påpeker prosjektleder Eiterjord at det bare tre ganger har blitt utført arbeid på Tasta etter klokka 19 i januar og februar.

– Det aller meste av arbeidet foregår fra klokka 07 om morgenen og innen ordinær arbeidstid – og fram til klokka 19 om kvelden, sier han.

– Kan ha konsekvenser

Barn som ikke får sove, er et folkehelseproblem som det kommunens ansvar å følge opp. Helsesjefen i Stavanger, Tord A. Haaland, påpeker at de følger med på situasjonen på Tasta, og at de har god dialog med Vegvesenet.

Tord A. Haaland

Tord A. Haaland, helsesjef i Stavanger kommune.

Foto: privat

– Dette er en sak vi følger med interesse, men det er litt tidlig å si hva vi foretar oss, men dette er en sak som kan ha helsemessige konsekvenser, og som vi derfor må følge opp, sier Haaland.