Hopp til innhold

80 skoler har fjernet ordenskarakteren: – Ingen god idé

Både lærlinger og lærebedrifter reagerer på at karakteren i orden og oppførsel er fjernet i et nytt skoleforsøk. – Fullstendig feil medisin mot økt uro i skolen, mener Frp.

Lærlinger på jobb ved Aibel sitt verft i Haugesund.

Lærlinger på jobb ved Aibel sitt verft i Haugesund.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Aibel ønsker ikke at karakteren i orden og oppførsel skal fjernes, sier seksjonsleder og lærlingansvarlig Ellen Tvergrov hos Aibel AS i Haugesund.

Ellen Tvergrov er seksjonssjef og ansvarlig for lærlingene ved Aibel AS i Haugesund.

Ellen Tvergrov er seksjonsleder og lærlingansvarlig hos Aibel i Haugesund.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Oljeserviceselskapet har til enhver tid over hundre lærlinger inne på verftet.

– Karakteren er en indikasjon på holdningen til eleven som søker læreplass. At du kan vise hensyn, ha respekt for andre og komme når du skal, sier Tvergrov.

Utdanningsdirektoratet har dette skoleåret satt i gang et treårig forsøk.

I stedet for at elevene får karakter i orden og oppførsel på vitnemålet, skal lærerne følge opp med samtaler.

80 skoler deltar. Om lag en tredel er videregående skoler, der elever som tar yrkesfag, også skal ut i lære.

Ståle Christiansen (22) fra Førde i Sveio er førsteårslærling som platearbeider hos Aibel i Haugesund.

Ståle Christiansen fra Sveio er platearbeiderlærling.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

– Jeg synes det er uheldig at karakteren forsvinner for de som vil trenge det. Da kan det være at du blir utelukket fra å søke jobb noen steder, sier platearbeiderlærling hos Aibel, Ståle Christiansen.

  • Lurer du på om du trenger å tenke pensjon når du er student eller lærling? Sjekk denne saken.

Lærebedrifter reagerer

Forsøket gjelder alle utdanningsprogrammene, men det er særlig i yrkesfagene at reaksjonene har kommet.

Uten karakteren mister lærebedriftene ett av verktøyene de har, når de skal velge lærlinger.

Informasjonen de kan få fra skolene, er blant annet begrenset av taushetsplikten.

– Jeg har snakket med tolv opplæringskontor for ulike bransjer, og svaret er ganske unisont. De aller fleste er enige i at dette forsøket ikke er noen god idé, sier Ove Johan Aklestad, daglig leder ved Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland, OFIR.

Ove Johan Aklestad er daglig leder for Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland, OFIR.

Ove Johan Aklestad er daglig leder ved Opplæringskontoret for industrifag i Rogaland, OFIR.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

OFIR har ansvar for kontakt med 900 lærlinger ved 390 industribedrifter.

– Mange bedrifter sier at det første de ser etter er orden, oppførsel og fravær på kompetansebeviset til potensielle lærlinger. Hvis de ikke holder orden, går det jo ut over både leveransen og helse, miljø og sikkerhet, sier Aklestad.

– Feil medisin

Timingen kunne ikke ha vært dårligere, mener Fremskrittspartiet.

Vi vil advare sterkt mot dette prosjektet. Det er fullstendig feil medisin når vi ser en skole med stort frafall, økt mobbing og vold. Da trenger vi ikke mindre disiplin, sier Frps skolepolitiske talsperson på Stortinget, Himanshu Gulati.

Himanshu Gulati

Himanshu Gulati er Frps skolepolitiske talsperson på Stortinget.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Frp

Det han snakker om er problemene det siste året, med økende ungdomsvold, og mer mobbing, uro og bråk, også på skolene.

– Hvis man tror at det å ikke stille krav til orden og oppførsel forbereder elever på livet videre, så tar man fullstendig feil, sier Gulati.

Politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet forsvarer forsøket.

Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap) er statssekretær i kunnskapsdepartementet.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap).

Foto: Kristine Urke Johansen / NRK

– Vi skal ta på stort alvor problemer med vold og uro i skolen, men jeg tror ikke det er dette forsøket med hvordan du fører karakterer på vitnemålet som slår ut, sier statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar (Ap).

– Men flere lærebedrifter er skeptiske?

– Det er en viktig tilbakemelding. Orden og oppførsel vurderes, og lærebedriftene trenger denne informasjonen. Så må man finne ut hvordan de kan få det med dette forsøket.

Skal snakke med elevene

Godalen videregående skole i Stavanger er med i forsøket.

Blant de som har læretiden foran seg, er det også delte meninger.

David Dahl er VG2-elev på Godalen videregående skole, Teknologi- og Industrifag.

Elev David Dahl tror på å fjerne ordenskarakteren.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Jeg synes forsøket er veldig bra. Vi blir jo mer selvstendige. I næringslivet kan du jo ikke komme for seint. Så det er veldig bra at vi lærer det nå, sier David Dahl, som er yrkesfagelev ved Godalen.

Også blant lærerne har noen blitt overbevist.

– Det fungerer bedre enn forventet. Jeg var veldig skeptisk i starten, men ser at vi klarer å forme elevene på dette området også, sier lærer i industriteknologi, Øystein Oddvar Utvik.

Lærer i industriteknologi, Øystein Oddvar Utvik, følger opp elev David Dahl ved Godalen videregående skole i Stavanger.

Sveisetime ved Godalen videregående skole. Lærer Øystein Oddvar Utvik følger opp elev David Dahl.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Skoleledelsen innrømmer at det også er en del skepsis.

– Noen lærere sier at det ikke nytter med samtale på samtale. At de ikke kommer videre og oppnår endring hos eleven. Men alt i alt går det stort sett greit, sier Solveig Løndalen, avdelingsleder for industri- og teknologifag (TIF) ved skolen.

Flere TIF-elever ved Godalen vil ha ordenskarakteren tilbake.

Solveig Løndalen er avdelingsleder for teknologi og industrifag ved Godalen videregående skole i Stavanger.

Solveig Løndalen er avdelingsleder for teknologi og industrifag ved Godalen videregående skole.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

– Når du søker læreplass, og bedriften skal se om du er ryddig og flink, kommer på tida og er klar til arbeidslivet, så er det nok best å ha en ordenskarakter, sier Kristian Robberstad.

Mathias Bjerga Granli er enig.

– Hvis du har gjort en god jobb på skolen, så står det på vitnemålet. Og hvis du har dårlig ordenskarakter, kan de bare utelukke deg med en gang.

Kristian Robberstad (t.v) og Mathias Bjerga Granli er yrkesfagelever ved Godalen videregående skole.

VG2-elevene Kristian Robberstad (til venstre) og Mathias Bjerga Granli.

Foto: Anett Johansen Espeland / NRK

Hva mener du om saken? Si din mening under her.