De som jobber her, mister parkeringsplassen

Stavanger kommune vil helst ikke at folk skal bruke bil til jobben, og avvikler 130 gratis parkeringsplasser for kommuneansatte.

Stavanger rådhus

130 av kommunens 700 administrasjonsansatte har til nå kunnet parkere gratis i Stavanger sentrum. Det blir det slutt på den 1. januar.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Vi skal redusere klimautslippene og bilbruken i Stavanger. Skal vi målene, må Stavanger kommune også gå foran når det gjelder egne ansatte, sier Olve Molvik, direktør for personal og organisasjon i Stavanger kommune.

Som reguleringsmyndighet har Stavanger kommune et ansvar for å legge til rette for en byutvikling som ivaretar helse og miljø. (...) Det er derfor helt naturlig at Stavanger kommune utvikler en transportpolicy for egen virksomhet som viser hvordan en større bedrift i et sentrumsnært område tilrettelegger for å ivareta de ambisiøse klima- og miljømål som er politisk vedtatt (...)

Fra saksfremlegget til Administrasjons - og lønnsutvalget

Denne uken vedtok Administrasjons- og lønnsutvalget at de 130 parkeringsplassene over Straensenteret slutter å være gratis for kommuneansatte fra 1. januar 2014.

– Ønsker ikke å tilrettelegge

Det har med andre ord vært svært få av kommunens 700 administrasjonsansatte som har fått parkere gratis, og administrasjonen argumenterer i sakspapirene med at «de aller fleste i dag ikke disponerer parkeringsplass».

– Det er ikke sånn at folk ikke lenger har lov til å kjøre. men vi ønsker ikke å tilrettelegge for parkeringsplasser, sier Molvik.

Kommunen har tidligere vedtatt at klimautslippene i Stavanger skal ned med 30 prosent innen 2020.

Frykter ansatte kommer til å slutte

Jo Fougli, lederen i Akademikerne – en sammenslutning av flere organisasjoner, hovedsakelig yrkesgrupper med høyere utdanning – er bekymret for at ansatte kan komme til å slutte når parkeringen forsvinner.

«I et arbeidsmarked der kommunen konkurrerer med mange private bedrifter som tilbyr gratis parkering for sine ansatte, vil bortfallet av parkering for kommunens ansatte kunne virke negativt inn i arbeidet med å rekruttere og beholde medarbeidere.», skriver han i sin høringsuttalelse.

– En del bor kronglete til, eller får problemer når de for eksempel skal levere barn i barnehage, sier han til NRK.

Selv bor han i gåavstand fra arbeidsplassen, men håper likevel kommunen gjør overgangen så myk som mulig.

straensenteret

Parkeringsplassene de ansatte til nå har kunnet bruke gratis, ligger på toppen av Straensenteret.

Foto: Daniel Bjur

«Tjenstlige hensyn»

– Det er jo ikke kommunen sitt ansvar å sørge for parkering til private biler, så det er klart at det er begrenset hva en kan forvente. Men vi håper de er smidige i overgangen, og kan se på om det er folk som har spesielle behov, sier han.

Hvem som har brukt de 130 plassene til nå, har blitt avgjort etter såkalt «tjenstlige hensyn», ifølge saksbehandler Jarl Harry Gjedrem. Han opplyser at kommunen i tillegg har leid enkelte parkeringsplasser i et parkeringshus like i nærheten, men at også disse faller bort.

– Vi kan ikke utelukke at noen å ha parkeringsplasser, men i prinsippet er det slik at gratis parkering faller bort for alle ansatte, sier Gjedrem.