Hopp til innhold

Kraftig økning i ledigheten blant innvandrere

Det er nå over 4 000 arbeidsledige innvandrere i Rogaland. I de mest utsatte gruppene er ledigheten fire ganger så høy som blant nordmenn.

Anleggsarbeidere

Den økende ledigheten blant innvandrere rammer spesielt østeuropeere i Byggebransjen.

Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

– Mange av dem som kommer fra Øst-Europa, og som har jobbet i bygg og anlegg og i industrien, står uten arbeid på grunn av omstruktureringer og nedbemanninger. Det handler ikke om statsborgerskapet deres, men om forholdene i arbeidsmarkedet akkurat nå.

Det sier avdelingsdirektør Egil Tengs i Nav-Rogaland til NRK.

Egil Tengs

Avdelingsdirektør Egil Tengs i Nav-Rogaland sier at det er kompetansen til den enkelte som avgjør om de får innpass i arbeidslivet.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Arbeidsledigheten blant innvandrere i Rogaland har økt med 3,1 prosentpoeng det siste året. Tall fra Nav viser at det nå er 4125 arbeidsledigere innvandrere i Rogaland. Det er 1800 flere enn for ett år siden.

Arbeidsledighet blant innvandrere

Arbeidsledighet høsten 2014

Arbeidslediget høsten 2015

Befolkningen utenom innvandrere

1,3 prosent

2,6 prosent

Innvandrere

5,3 prosent

8,4 prosent

Tøft å komme utenfra

Statistisk sentralbyrå har og kartlagt arbeidsledigheten blant innvandrere.

I tredje kvartal i fjor var 5,3 prosent av innvandrere i arbeidsstyrken i Rogaland uten arbeid. Nå har andelen økt til 8, 4 prosent, ifølge SSB. I befolkningen utenom innvandrere er ledigheten nå 2,6 prosent.

Les også: Arbeidsinnvandrere lærer seg ikke norsk

Les også: Velger en mer skånsom nedbemanning

Situasjonen er slik at det kan være tøft å komme utenfra og skulle skaffe seg arbeid i oljefylket. Det er ifølge Nav betydelig tøffere enn det var for bare ett år siden

– Vi må ikke legge skjul på at vi har et stramt arbeidsmarked, men vi må jo tro på at det er kompetansen til den enkelte som avgjør hvordan du får innpass i arbeidslivet, sier Tengs.

Rammer sterkest de som står svakest

Arbeidsledigheten blant innvandrere øker mest i Rogaland (3.1 prosentpoeng). Det må ses på bakgrunn av konjunkturnedgangen innen oljevirksomheten. Også Aust-Agder hadde en markant økning i ledigheten blant innvandrere, på 2,2 prosentpoeng.

Voksenopplæring

Blant afrikanske innvandrere er arbeidsledigheten nå på 12,5 prosent, ifølge SSB.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

På landsbasis økte ledigheten blant innvandrere det siste kvartalet med 0,4 prosent. I flere fylker, blant andre Telemark, Oppland og Hedmark var det nedgang innvandrerledigheten.

Les også: NAV-direktør: - Nå må noe skje

Det er stor forskjell på ledigheten i de ulike gruppene av innvandrere. Blant folk som kommer fra Norden er ledigheten 3,3 prosent, mens den den blant afrikanske innvandrere er på 12,5 prosent.

Utviklingen i arbeidsmarkedet rammer sterkes dem som står svakes i utgangspunktet.

– De som nå er i ytterkantene, de som har svakere formell bakgrunn, vil i sånne omstillinger som dette ha større utfordringer med å finne seg ny jobb enn de som har en solid utdanning som kan brukes på flere felter, mener Tengs.