Viktige prøver i Birgitte-saken til nye analyser

Folkehelseinstituttet har nå fått oversendt sentralt bevismateriale i drapssaken. Håpet er at ny teknologi kan gi svar på hvem som drepte 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Stedet der Birgitte Tengs ble drept

Dette er stedet hvor Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995.

Foto: Nordahl, Aleksander / NTB scanpix

– Vi har bestemt oss for å sende inn materialet på nytt, og har bedt om nye analyser. Prøvene er sendt til Folkehelseinstituttet, men vi ønsker ikke å gå offentlig ut med resultatene av prøvene – uavhengig av hva som blir funnet, sier politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt Lars Ole Berge.

– Hvorfor ikke?

– Vi opplever at det er viktig for oss å beskytte den mest sentrale informasjonen i en viktig fase av denne nye etterforskningen, sier Berge.

Kripos sin Cold case-enhet gjennomgikk Birgitte-saken i løpet av 2016, og pekte på konkrete etterforskningsskritt som de mente Sør-Vest politidistrikt burde ta tak i. I desember samme år ble det kjent at politiet gjenopptar saken, og nedsatte en etterforskningsgruppe i Stavanger som startet arbeidet i januar i år.

Lars Ole Berge

Politiadvokat Lars Ole Berge er del av etterforskningsgruppa som nå gjennomgår Tengs-saken på ny.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Politiet er interessert i ekspertsvar fra England

17 år gamle Birgitte Tengs ble i 1995 funnet drept noen få hundre meter fra hjemmet sitt på Karmøy. Hun døde av betydelige hodeskader. Det har vært diskutert om en stor, blodtilsølt stein på 23 kilo som ble funnet like ved drapsofferet, er blitt brukt.

Drapsåsted Karmøy, Birgitte Tengs

17-åringen ble funnet på Gamle Sundsveg, like i nærheten av hjemmet sitt.

Foto: NRK

Etter privat initiativ har patologer i England på bestilling gjennomgått skadene på drapsofferet på ny. De har fått oversendt flere hundre bilder av skadene, og skal komme med en endelig rapport.

– Vi er kjent med at det er bedt om denne undersøkelsen, og vi er selvfølgelig veldig interessert i å få konklusjonene i rapporten, sier Berge.

Deler av rapporten kom i desember, og pekte på et annet slagvåpen enn stein. Patologen skriver at etter hans mening er skadene i hodet forårsaket av et menneskeskapt objekt med en rund, stump og flat flate. Eksempelvis en hammer.

Analyserer forklaringer fra vitner

Etterforskningsgruppa i Stavanger har i løpet av de to siste månedene vært på befaring på drapsåstedet på Karmøy, og arbeidet med å analysere ulike sider av saken.

Politiarbeid drapssted Birgitte Tengs

1995: Politiet arbeider på stedet der Birgitte Tengs ble funnet drept.

Foto: NRK

– Først og fremst vitneforklaringer, men også andre opplysninger med betydning for etterforskningen, forteller Berge.

Blant annet blir nå tekniske bevis som kameraovervåking og kontoutskrifter, grundig gått i sømmene av politigruppa.

– Dette er selvfølgelig begrenset til den informasjonen som ble innhentet på 90-tallet, presiserer han.

– Hva med avhør av personer som kan ha viktig informasjon i saken?

– Vi ønsker å ferdigstille alle analyser før vi går i gang med avhør.