De skal etterforske Birgitte Tengs-saken

Sør-Vest politidistrikt gjenopptar etterforskningen av det 21 år gamle uoppklarte drapet på Birgitte Tengs. Kripos anbefaler konkrete etterforskningsskritt som må tas.

Politiet om ny etterforskning av Birgitte Tengs-saken. – Vi har ganske nylig fått rapporten som Kripos har skrevet om videre anbefalinger. Vi iverksetter derfor etterforskning fra Stavanger med bistand fra Kripos, sier politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik.

Her kan du se hele pressekonferansen om gjenopptakelsen av Birgitte Tengs-saken

– Vi har ganske nylig fått rapporten som Kripos har skrevet om videre anbefalinger. Vi iverksetter derfor etterforskning fra Stavanger med bistand fra Kripos, sier politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik.

Det er Cold Case-enheten i Kripos som mener det bør iverksettes ny etterforskning. Kripos og Sør-Vest politidistrikt har innkalt til pressekonferanse i Haugesund.

– Vi anbefaler en ny etterforskning av saken. Det må imidlertid ikke forstås dithen at man kan forvente et nært forestående gjennombrudd i saken. Vi har ikke DNA-treff eller mistenkt. Bakgrunnen er at det er konkrete etterforskningsskritt som bør følges opp. Etterforskningsskritt vi tror kan føre til en oppklaring, sier lederen av Cold Case-gruppen, Espen Erdal.

De skal etterforske saken

Etter det NRK kjenner til er det åtte personer, fem fra Sør-Vest politidistrikt i Stavanger, politioverbetjent Torbjørn Aasbø og Espen Erdal fra Cold Case-gruppen, og en til fra Kripos, som skal etterforske saken videre. Totalt vil det være to politiadvokater, og seks taktiske etterforskere være med.

Erdal forklarer at Kripos kun har sett på eksisterende materiale og ikke gjennomført nye avhør.

Espen Erdal

Espen Erdal er leder for Kripos sin Cold Case gruppe.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

– Vårt mandat innebærer ikke evaluering av tidligere etterforskning. Det har vært nødvendig å vurdere tidligere etterforskning med et kritisk blikk. Selve rapporten er et straffesaksdokument som ikke vil bli offentliggjort. Vi velger likevel å redegjøre for noen sentrale funn uten at det skader etterforskningen, sier Erdal

Det var tidligere Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt som etterforsket saken på Karmøy. Nå er det altså en gruppe i Stavanger som skal følge saken opp. Kripos mener det er både beslag og personer som bør følges opp.

– Bør ikke bruke tilståelse

I februar 1997 ble fetteren til Birgitte Tengs siktet og varetektsfengslet for drapet. Etter mange og harde dager med avhør så erkjente han drapet, men etter hvert trakk han tilståelsen tilbake. Han ble dømt i Karmsund herredsrett, men ble frifunnet i Gulating lagmannsrett. Han ble imidlertid dømt til å betale erstatning til Birgitte Tengs sin familie. Både underveis og i etterkant ble det rettet kritikk mot omfanget av avhørene.

Stedet der Birgitte Tengs ble drept

Stedet der Birgitte Tengs ble drept

Foto: Nordahl, Aleksander / NTB scanpix

– Slik vi ser på det er det flere hovedutfordringer med tilståelsen. Fetteren fikk
fullt innsyn i sakens dokument, og forsvareren hadde fullt tilgang til sakens dokumenter. Som nær slektning fikk han tilgang til en rekke saksopplysninger fra familie og medier.
Han hadde også vært på åstedet få dager etter drapet, sier Tone Aase fra Cold Case-gruppa til Kripos.

– Dermed har han hatt tilgang til detaljert informasjon, og det har gjort det mulig å gi en detaljert tilståelse selv om han er skyldig eller ei. Avhørene ble ikke nedtegnet eller tatt opp underveis. Det er umulig å vite hvordan opplysningene kom frem. Også høyesterett har vært kritiske til avhørene. På bakgrunn av dette anbefaler vi at tilståelsen ikke legger føringer på etterforskningen nå, sier Aase.

Ifølge rapporten til Kripos bør politiet imidlertid følge opp andre spor mye bedre. Det var i hovedsak det såkalte «hårsporet», blonde lange hår som ble funnet i hånden til Birgitte Tengs, og sporet med fetteren som ble fulgt opp. Kripos anbefaler at deler av beslaget gås gjennom på ny. Spesielt finnes det elektroniske spor, blant annet kontoutskrifter og overvåkingsbilder som ikke er gått gjennom godt nok.

– Vi kan ikke se dokumentasjon på at dette er systematisk gjennomgått, sier politioverbetjent i Cold Case-gruppa, Torbjørn Aasbø.

– Går langt i frikjenne fetteren

– At Sør-Vest politidistrikt skal etterforske saken videre er fornuftig, sier forfatteren av boka «Hvem drepte Birgitte Tengs?», Bjørn Olav Jahr, til NRK.

– Kripos gikk nå svært langt i å frikjenne fetteren totalt og ser bort fra tilståelsen. Nå åpner man seg opp, og det er positivt at det er mye materiale å undersøke, sier han videre.

Politiet har blant annet fått 58 helt nye tips i 2016.

– Det er naturlig at det kommer mye tips i en slik sak, sier Jahr.

Håper på oppklaring

Foreldrene til Birgitte Tengs håper dette vil føre til noen svar. Samtidig frykter de at dette blir det nok en lang periode med mye oppmerksomhet på saken, uten at det fører frem.

Advokat Erik Lea

Advokat Erik Lea.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– For dem er dette et evigvarende mareritt som aldri går over. Nå skal det være en ny etterforskning som varer i ett år eller to, som kan ende opp i ingenting. Dette er en voldsom belastning, sier foreldrenes advokat, Erik Lea.

Fetteren til Birgitte Tengs blei først dømt og senere frikjent for drapet på kusinen. Han har vært svært misfornøyd med politiets etterforskning. Nå er han letta over at det blir en ny gjennomgang, ifølge advokat Arvid Sjødin.