Hopp til innhold

Kripos skal gjennomgå Birgitte Tengs-saken

STAVANGER/HAUGESUND (NRK): Den nye Cold case-enheten i Kripos skal gå gjennom det uoppklarte drapet på Birgitte Tengs. Enheten håper nå å finne nye spor i det som blir gruppas første sak.

Birgitte Tengs

DREPT: Birgitte Tengs var 17 år gammel da hun ble drept.

Foto: Privat

Espen Erdal i Cold case-gruppa til Kripos

LEDER: Espen Erdal er leder for seksjon for alvorlige, uoppklarte saker i Kripos, Cold case-enheten.

Foto: Espen Erdal / NRK

Arbeidet med drapsgåten fra 1995 starter omgående. I neste uke blir alle dokumeneter oversendt Kripos.

– Vi mener det er verdt å ta en ny, stor runde med saken, for å se om drapet kan oppklares, sier presseansvarlig i Kripos, Ida Dahl Nilsen.

Det er utpekt en erfaren hovedetterforsker, uten tidligere befatning med saken, til å lede det daglige arbeidet. Kripos er nå i Haugesund, der man har informert familien til Tengs om avgjørelsen.

– Gjennomgangen vil utvilsomt være svært krevende og det ligger en rekke utfordringer i det å etterforske et drap som skjedde for mer enn 20 år siden, sier Cold case-gruppas leder, politiinspektør Espen Erdal.

Kripos skal nå gå gjennom flere tusen dokumenter når de nå skal se på saken på ny.

Åpne øyne

Erdal hadde selv en rolle i etterforskningen av Birgitte Tengs-saken for cirka 20 år siden. Ingen av de øvrige i Cold case-enheten har hatt befatning med saken tidligere.

– Det er viktig at saken ses på med nye øyne og vi må motvirke mulige feller som forutinntatthet og gruppetenkning. Vår enhet vil gå gjennom saken for å se om det, med dagens etterforskningsmetoder og teknologi, kan ligge nye muligheter for en oppklaring, sier Erdal.

Drapssaken, der Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995, har vært etterforska grundig i flere omganger, men det er en stund siden det er gjort en full gjennomgang av saken.

Før nyttår ba politiet i Haugesund Cold case-enheten om å gå gjennom saken. Kripos har svart positivt på anmodningen, og dette blir Cold case-enhetens første sak.

Video Birgitte Tengs

ULØST: Birgitte Tengs ble funnet død på Karmøy i mai 1995. 20 år senere er det fortsatt uklart hvem som drepte ungjenta.

Foto: Nyhetsspiller

– Enheten har spesialiserte etterforskere som vil kunne se på saken med nye øyne, sier fungerende leder i Sør-Vest politidistrikt, Steinar Langholm.

Nye metoder kan gi svar

Enheten vil vurdere saksdokumentene og annen tilgjengelig informasjon, foreta nødvendige undersøkelser og skrive en rapport med forslag til videre håndtering.

– Vi må se om det er metoder og ny teknologi som kan få flere svar ut fra det materialet som allerede ligger i saken. Vi vil også se etter mulige nye etterforskningsskritt som vi da vil foreslå for politidistriktet, sier Dahl Nilsen i Kripos.

– Blir det nye analyser av tekniske funn?

– Det blir en av tingene vi skal vurdere når vi nå går gjennom materialet, opplyser hun.

Det er fortsatt politidistriktet som har det formelle etterforskings- og påtaleansvaret for saken.

– Vi har et ønske om at både taktiske og tekniske undersøkelser skal gjennomgås. Vårt klare mål er å løse saken, sier Langholm.

Ny seksjon i Kripos

Kripos fikk 6. mai 2015 i oppdrag av Politidirektoratet (POD) å opprette en enhet som skal arbeide med alvorlige, uoppklarte saker.

– Det første jeg tenkte da jeg hørte om denne enheten, var at dette er en mulighet for å gjennomgå Birgitte-saken på ny og forhåpentligvis finne svar, sa Langholm til NRK den gang.

Kripos har fram til nå arbeidet med å etablere enheten. Etter at Cold Case-enheten ble opprettet, har også Tengs-saken fått fornyet oppmerksomhet i norske medier, blant annet på grunn av VGs podcast «Uløst» og boken «Hvem drepte Birgitte Tengs?», skrevet av Bjørn Olav Jahr.

I den forbindelse har Jahr karakterisert arbeidet som ble gjort i den opprinnelige etterforskningen som «katastrofalt dårlig».

Fetteren til Birgitte Tengs ble i den første rettsrunden dømt i saken, men ble senere frikjent i lagmannsretten. Han ble likevel dømt til å betale erstatning i saken, noe han og hans forsvarere har reagert kraftig på.

Birgittesaken

ÅSTEDET: Birgitte ble funnet drept ved denne veien. Åstedet ligger noen få hundre meter fra stedet der jenta bodde.

Foto: NRK