Engelsk rapport: – Ble ikke drept med stein

En britisk ekspert har vurdert skadene som ble påført Birgitte Tengs i 1995. Hans konklusjon peker på et annet slagvåpen enn stein.

Birgitte Tengs

I hjemmet til familien Tengs henger bildet av Birgitte innramma over pianoet. Birgitte Tengs ble bare 17 år.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Patologen mener at skadene som er påført Birgitte, ikke er forenelig med det fetterens tilståelse beskriver, sier privatetterforsker Grete Strømme.

Hun mener et sentralt ekspertbevis i saken er feil.

Obdusentene som undersøkte drapsofferet i 1995 har i retten, og i skriftlig erklæring, vært tydelig på at fetterens politiforklaringer stemte med skadene avdøde hadde.

– Dette ekspertbeviset ble brukt som et bevis på fetterens skyld og gjorde at åstedsgranskingen og kontroll av tilståelsen opp mot de faktiske forhold, ikke ble utført i tilstrekkelig grad, utdyper Strømme.

Døde av hodeskader

Strømme har, sammen med Birgitte Tengs sin fetter, tatt initiativ til å få patologer i England til å gjennomgå skadene på drapsofferet på ny. Patologer har fått oversendt flere hundre bilder av skadene.

Birgitte Tengs døde av betydelige hodeskader. Det ble funnet en stor, blodtilsølt stein på 23 kilo – like ved drapsofferet, og det har vært diskutert om denne ble brukt.

Krimteknikere fra Kripos fant ikke noe annet drapsvåpen som passet skadene da de undersøkte åstedet på Gamle Sundsveg i mai 1995. Politiet og domstolene har i alle år antatt at en stein var drapsvåpenet.

delrapport Birgitte

Strømme har stilt flere spørsmål til Axiom International, og har nylig fått svar på spørsmålet knyttet til skadene på Birgitte.

Deler av rapporten ferdig

Hele rapporten er ikke klar, men NRK har fått innsyn i deler av de ferdigstilte delene. Patolog Richard Shepherd skriver blant annet:

Patologen skriver at etter hans mening er skadene i hodet forårsaket av et menneskeskapt objekt med en rund, stump og flat flate. Eksempelvis en hammer. Han har også andre forslag til mulig gjenstander.

Han mener skadene ikke kommer fra slag fra en stein. Heller ikke at hodet ble slått med kraft mot den grove overflaten av bakken, slik fetteren til Birgitte forklarer i avhør.

Privatetterforsker Grete Strømme

Grete Strømme har jobba med drapssaken siden 2005.

Foto: Privat

Når det gjelder flere skraper på høyre side av ansiktet, mener Sheperd at dette kan komme etter et sammenstøt med den store steinen som ble funnet på åstedet.

Klar uenighet

17 år gamle Birgitte Tengs ble funnet drept noen få hundre meter fra hjemmet sitt på Karmøy. Fetteren ble først dømt, men senere frikjent i lagmannsretten.

Før ankesaken i Gulating lagmannsrett, våren 1998, ble det levert en tilleggsrapport fra obdusentene. Der oppsummerte rettsmedisinerne sine konklusjoner i seks punkter:

– Svaret fra England er ikke et fasitsvar, men viser at patologer der er uenige med obdusentene som leverte sin sakkyndigerklæring til domstolen, sier Strømme.

Politiet: – Alt som belyser saken er interessant

I forrige uke ble det klart at Sør-Vest politidistrikt gjenopptar etterforskningen av det 21 år gamle uoppklarte drapet på Birgitte Tengs.

Verken Sør-Vest politidistrikt eller Kripos ønsker å kommentere konklusjonen i den britiske delrapporten på det nåværende tidspunkt.

– Hvor vesentlig er denne rapporten for den nye etterforskninga av Tengs-drapet?

Pressekonferanse Kripos

I forrige uke holdt Kripos og politiet pressekonferanse angående Birgitte-saken.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen

– Jeg vil ikke kommentere dette spesielt, men kan si at alt som er med på å belyse saken, er interessante opplysninger for oss, sier påtaleleder i Sør-Vest politidistrikt, Trond Sekkingstad, til NRK.