Hopp til innhold

Arbeidsgivere kan nekte ansatte å bruke hijab

EU-domstolen gir i en uttalelse europeiske arbeidsgivere rett til å bestemme over ansattes religionsutøvelse i arbeidstiden.

Kvinne med hijab, muslimsk hodeplagg. (Illustrasjonsfoto)

KAN FORBYS: EU-domstolen mener det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om de ansatte kan bruke religiøse hodeplagg på jobb.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Det er en belgisk domstol som har bedt EU-domstolen om en uttalelse i en sak hvor en muslimsk kvinne gikk til sak mot sin arbeidsgiver.

Kvinnen ble nektet å bruke hijab på jobb i sikkerhetsselskapet G4S, og fikk sparken da hun ikke ville etterkomme pålegget fra arbeidsgiveren.

Generaladvokaten skrev i sin innstilling at en arbeidsgiver kan forlange at en ansatt er tilbakeholden med religionutøvelse i arbeidstiden, men at det måtte utvises skjønn.

– Ikke diskriminerende

I dag kom kjennelsen fra domstolen, og den gir bedriftene anledning til å forby bruk av religiøse hodeplagg.

«Det er ikke direkte diskriminering når det i interne regler i en bedrift slås fast at det er forbud mot å bære synlige politiske, filosofiske eller religiøse symboler», heter i kjennelse.

Domstolen konstaterer at G4S' interne regelverk henviser til bæring av politiske, filosofiske eller religiøse symboler.

«Regelverket behandler dermed alle selskapets ansatte likt ved at man har et generelt pålegg om nøytral bekledning», heter det i kjennelsen.

I en annen kjennelse tirsdag slår EU-domstolen fast at en kunde som oppsøker en bedrift, ikke kan kreve å bli møtt av en ansatt uten religiøst hodeplagg, så lenge bedriften ikke har nedfelt forbud mot slike symboler i sitt interne regelverk.

Sykehjem-konflikt

I Norge er det blant annet i politiet ikke lov å bruke religiøse hodeplagg på jobb.

Sykehjemmet Blidensol i Stavanger fikk i høst kritikk fra både kommunen og Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de nektet sine ansatte å bruke hijab, turban og palestinaskjerf i arbeidstiden.

Stavanger kommune har truet med å si opp driftsavtalen med sykehjemmet, men Blidensol-styret har anket.

– Påvirker ikke Norge

Professor og ekspert på europeisk rett Mads Andenæs sier kjennelsen ikke får noen umiddelbare konsekvenser for norsk praksis.

– Vi har egne bestemmelser for religionsfrihet og diskriminering i grunnloven og norsk rett. De vil gjelde uansett hva EU-domstolen sier, sier Andenæs.

Dersom avgjørelsen hadde vært basert på EUs arbeidsrett og konkludert med at arbeidsgiverens forbud ikke var lovlig, kunne det blitt overført til Norge.

Men denne uttalelsen har tatt utgangspunkt i EUs charter om religion og ytringsfrihet.

– Det binder ikke de norske diskrimineringsmyndighetene. Vi kan ha strengere krav etter norsk rett, sier Andenæs.

Vil lese dommen

NRK har forsøkt å få Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm i tale, men hun er for tiden utenlands.

Kommunikasjonssjef Jon Martin Larsen sier de vil lese avgjørelsen grundig før de kan uttale seg.

– Vi er nå i gang med å studere denne avgjørelsen, og vil bruke litt tid på dette. Vi vurderer våre saker basert på vår vurdering av gjeldende rett, sier Larsen til NRK.

SISTE NYTT

Siste nytt