Komagelva, Varangerhalvøya nasjonalpark
Foto: Knut-Sverre Horn

Naturvern

Oppsummert

Med naturvern menes bevaring av naturen og naturressursene mot menneskelige inngrep, gjennom naturmangfoldloven, for slik å sikre artene som lever der og leveområdene deres (biologisk mangfold) for framtiden. (Store Norske Leksikon)

 • Uroa for naturmangfaldet

  Norges Jeger- og Fiskerforbund, NJFF, skriv i ei pressemelding at naturmangfaldet aldri før har vore så truga som det er i dag. Dei krev blant anna at regjeringa skal seie nei til meir utbygging av vindkraft på land, og at det blir innført nasjonale rammer for å styre utviklinga av hyttebygging.

 • Skuffa over Hurdalsplattforma

  Naturvernforbundet er skuffa over Hurdalsplattforma til den påtroppande regjeringa. Dei meiner at Ap og Sp vidarefører kursen til Solberg-regjeringa med fortsatt oljeleiting og utbygging av kraftproduksjon i norsk natur.

  Leiar Truls Gulowsen i Naturforbundet reagerer også på at regjeringa vil ha ein meir restriktiv rovdyrpolitikk.

  Samstundes er han nøgd med auka CO2-avgift, 55 prosent klimakutt i Noreg, men er uroa for at bioenergi kan ramme naturskogar.

  Truls Gulowsen, leder, Naturvernforbundet, gående langes en veiskjæring langs motorveien, E18, på Langrønningen i Bamble.
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK