Hopp til innhold

Dette er valget i Gjesdal

Her finner du en oversikt over stridstemaene i Gjesdal-politikken før valget mandag 14. september.

Valglogo

Bør Ålgårdbanen gjenåpnes?

Den 12 kilometer lange sidelinja til Jærbanen går fra Ganddal til Ålgård. Banen ble åpnet i 1924, og lagt ned i 1988. Ildsjeler har lenge ivret for gjenåpning, og tanken har blitt mer aktuell i forbindelse med planleggingen av dobbeltspor sørover på Jæren. Miljø har vært hovedargument for, mens andre tviler på om trafikkgrunnlaget er stort nok til at banen kan bli lønnsom.

Er Gjesdal stor og robust nok til å forbli en egen kommune?

I debatten om kommunesammenslåing har Gjesdal flere alternativ. Kommunen kan se nordover mot Sandnes, sørover mot jærkommunene Klepp, Time og Hå, eller slå seg sammen med nabokommunen Bjerkreim. Eller bli stående alene.

Bør Gjesdal beholde eiendomsskatten på dagens nivå?

I Gjesdal bidrar eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer med rundt 13 millioner kroner til kommunekassa i året. De færreste mener kommunen har råd til å fjerne skatten helt, men noen partier vil redusere den. Andre åpner for en økning hvis kommunens økonomi blir vanskeligere.

Må befolkningsveksten i kommunen bremses?

Folketallet i Gjesdal har økt med 2,5 prosent i året de siste årene. Det gir kommunen store kostnader med å skaffe skoler, barnehager og helsetilbud til de nye innbyggerne. En måte å bremse veksten på, er å legge til rette for færre boliger, mens andre mener at reguleringer ikke er nødvendig.

Bør Gjesdal innføre to barnehageopptak i året?

Bare barn som er født før 1. september er garantert barnehageplass høsten etterpå. Barn som er født seinere, risikerer å måtte vente et ekstra år på plass. Men kommunene får ikke statsstøtte til et ekstra opptak.

Bør Gjesdal bli en klimanøytral kommune?

Å bli klimanøytral betyr at tiltak som settes i gang, ikke skal øke utslippene av CO2. Bruk av biodrivstoff, elbiler til hjemmetjenesten og utvikling av smarte løsninger for energisparing er blant forslagene for å ned utslippene. Men dette kan føre til ekstra kostnader for kommunen.

Skal Gjesdal kommune tillate at flere butikker enn i dag holder åpent på søndager, hvis Stortinget skulle gi anledning til det?