Disse åtte skal finne ut hvem som bør slå seg sammen

Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Time, Sola, Sandnes og Stavanger er enige om å utrede kommunereformen sammen.

Ordførerne i Jærrådet

Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Time, Sola, Sandnes og Stavanger er enige om å utrede kommunereformen sammen. Fra venstre Reinert Kverneland (Time), Bjørn Kahrs (Randaberg), Frode Fjeldsbø (Gjesdal), Anne Marie Braut Nese (Klepp), Christine Sagen Helgø (Stavanger), Ole Ueland (Sola), Stanley Wirak (Sandnes), Mons Skrettingland (Hå)

Foto: Elin Wetås Jara

– Dette betyr at vi får et godt og felles beslutningsgrunnlag for de avgjørelsene som hver og en skal ta i sine kommuner, sier Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø til NRK etter møtet i Jærrådet torsdag.

Her ble Kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Time, Sola, Sandnes og Stavanger enige om å utrede kommunereformen sammen. De skal sammen finne faktagrunnlaget hver kommune trenger når sammenslåing med andre kommuner skal vurderes.

Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak og Kristin Skogen Lund på Solamøtet 2015

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø mener samarbeidet i Jærrådet kan gi de åtte kommunene et felles beslutningsgrunnlag i spørsmålene om kommunesammenslåinger. Her er hun i samtale med Sandnes-ordfører Stanley Wirak under Sola-møtet, der kommunereformen var et viktig tema.

Foto: Mari Rollag Evensen / NRK

– Alle er positive til det utredningsarbeidet som vi skal gjøre, og som vi er pålagt av depratementet og fylkesmannen å gjennomføre. Så vil tiden vise hva som blir konklusjonene på dette arbeidet, sier Stavanger-ordføreren.

Kommunene skal og etablere en felles nettside om kommunereformen, går det fram av en pressemelding fra Time kommune. Denne nettsiden skal lanseres i februar. Her skal innbyggerne finne informasjon om kommunereformen nasjonalt, regionalt og i sin kommune.

Reinert Kverneland

Time-ordfører Reinert Kverneland skal lede styringsgruppen som skal utrede kommunereformen i regi av Jærrådet.

Foto: Ragnhild Aas Harboe / NRK

Time-ordføreren leder styringsgruppen

Jærrådet skal være sekretariat for den felles prosessen. Styringsgruppen består av ordførere og opposisjonsledere fra de åtte kommunene. Lederen av Jærrådet, og ordføreren i Time, Reinert Kverneland, leder styringsgruppen.

Kommunene sine utredninger og vedtak om kommunestruktur skal være klare innen sommeren 2016.

Jærrådet startet utredningen i fjor vår med å se på styrker og svakheter i tjenestene ut til innbyggerne med dagens kommunestruktur, og muligheter og trusler i forhold til tjenester i fremtiden dersom kommuner slår seg sammen.

Jærrådet består av kommunene Gjesdal, Hå, Klepp, Time og Sandnes.

Flere nyheter fra Rogaland