– Kommunene må sette på bremser

KS mener statsbudsjettet er dårlig nytt og varsler beinhard prioritering i landets kommuner. – Nå må vi innføre eiendomsskatt, sier ordfører i Gjesdal kommune.

Video Sigrun Vågeng (foto: Morten Holm/Scanpix)

SE DAGSNYTT18-DEBATT: Administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng, møtte kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til debatt om hva statsbudsjettet betyr for kommunenes økonomi.

I Gjesdal kommune i Rogaland må innbyggerne betale ekstra for å bøte på kommunens stramme budsjett.

– Vi har bitt i det sure eplet og innfører eiendomsskatt fra neste år. Jeg gikk til valg mot eiendomsskatt, men når vi nå måtte vedta det, var det fordi vi hadde skrapt alt til beinet, sier ordfører Olaug Vervik Bollestad (KrF) i Gjesdal kommune.

– Hadde vi hatt en større andel frie inntekter, kunne denne skatten ha vært unngått, mener hun.

– Spises opp av økte utgifter

I neste års statsbudsjett øker kommunenes frie inntekter med 2,75 milliarder kroner, tilsvarende en økning på 1 prosent.

– Dette er et tydelig signal fra regjeringen om at kommunene må sette på bremsene, sier administrerende direktør i KS, Sigrun Vågeng, til NRK.no.

– Det er riktignok en økning i kommunenes frie inntekter på 2,75 milliarder kroner, men nær alt spises opp av økte utgifter til pleietrengende og pensjonskostnader.

Vågeng hadde ønsket seg en større andel frie midler og frykter at det blir vanskelig for kommunene å opprettholde dagens nivå.

Sjekk ditt distrikt: Oslo - Akershus - Sogn og Fjordane - Trøndelag - Hedmark - Oppland - Troms - Finmark - Svalbard - Møre og Romsdal - Østfold - Buskerud - Telemark - Vestfold - Hordaland - Nordland - Vest-Agder - Aust-Agder - Rogaland

– Kvaliteten kan bli lidende

I Gjesdal kommune varsler ordfører Olaug Vervik Bollestad at Vågengs frykt er høyst reell.

I motsetning til tidligere, flyttes penger som har vært øremerket barnehagene, til den generelle rammen til kommunene neste år. Dermed går barnehagene inn i den store potten og må kjempe med andre områder om kronene.

Ordfører i Gjesdal kommune Olaug Vervik Bollestad

Ordfører i Gjesdal kommune, Olaug Vervik Bollestad (KrF) har allerede måttet ty til det hun kaller «sure tiltak» for å bidra til budsjettsituasjonen.

Foto: Kristelig Folkeparti

– Konsekvensen kan bli at den høye kvaliteten utfordres, sier Bollestad.

I Gjesdal har de nå bygget en ny barnehage og har full barnehagedekning. Men det betyr også at de har adskillig flere barnehageplasser nå enn de hadde 1. juli i år. Det er tall fra denne dagen som har dannet grunnlaget for regjeringens beregning av hvor mye som trengs til barnehager.

– Konsekvensen er at vi får en merutgift på opptil 4 millioner kroner, sier Bollestad.

Nå får kommunens innbyggere en ekstraregning for å bidra i kampen om kronene.

– Eiendomsskatten gir oss en ekstrainntekt på 10,5 millioner, men det er ikke med lett hjerte jeg innfører noe jeg var i mot. Men skal vi kunne prioritere dem som trenger det mest, måtte vi gjøre det slik, sier ordføreren.

Manglet voksne - barn ble sendt hjem fra skolen

I forrige måned ble 7.-klassingene ved Ålgård skole i Gjesdal sendt hjem klokken 11 fordi det var mangel på voksne til å ta seg av barna.

– Den stramme økonomien i Gjesdal kommune påvirker vår situasjon. Voksentettheten er mindre, og når permisjoner, sykdom, kurs og møter kommer oppå hverandre, er det ikke nok voksne til å gi alle barna det tilbudet de har krav på, sa rektor Bente Johnson til Stavanger Aftenblad da.

Slikt skal ikke skje, men sier litt om situasjonen, sier ordfører Bollestad. Hun kjenner seg godt igjen i bildet Sigrun Vågeng tegner av kommuner som må sette på bremsene.

– Vi har høy lånegjeld. Det er ingen farbar vei å fortsette å låne penger, derfor må vi nå gjøre prioriteringer. Av og til skulle jeg ønske at politikerne i sentrale ledd skulle ha vært på grasrota og kjent på hvordan det er.

– Gjesdal kommer godt ut

Dag-Henrik Sandbakken

Statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken.

Foto: Nancy Bundt

– Gjesdal kommune kommer svært godt ut i årets budsjett. Kommunen ligger an til en vekst på fem prosent, sier statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet, Dag-Henrik Sandbakken.

Sandbakken forteller at veksten regnes ut ved å ta høyde for både kostnadsvekst og lønnsutvikling.

– Ulike tjenester som helse og pensjonskostnader dekkes innenfor de samlede inntektene kommunene får som frie midler. Øremerkingen i år har aldri vært lavere og kommunene har en langt større andel frie midler til disposisjon, sier Sandbakken.

Stramt budsjett

– Vi mener det er funnet rom for reell vekst i kommunesektoren. Budsjettet er stramt, men mulig å leve med.

Sandbakken mener det kommunenes jobb å skape balanse i kommunebudsjettet.

– Jeg er ikke kompetent til å vurdere Gjesdal kommunes situasjon. Men generelt vil kommuner få bedre økonomi ved å få sykefraværet ned og satse på energisparende tiltak, sier Sandbakken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger