NRK Meny
Normal

Turveiene har kostet over en kvart milliard

Stavanger kommune har så langt brukt over en kvart milliard kroner på friområdeprosjektet i byen.

Turveier

Turveien rundt Store Stokkavann i Stavanger er populær både blant joggere, turgåere og syklister.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Litt under halvparten, om lag 112 millioner kroner, er brukt til å sikre seg private eiendommer gjennom ekspropriasjon og avtaler med grunneiere. Det resterende beløpet av totalt 265 millioner har gått til planlegging, bygging og tilrettelegging.

I tillegg kommer store ekstra utgifter til vedlikehold – et arbeid grunneierne selv har hatt ansvar for tidligere.

Utgiftene til advokater utgjør cirka 9 millioner og kommer i tillegg til ervervskostnadene for eiendommene på 112 millioner.

Friområdeprosjektet er ennå ikke ferdig. Fortsatt gjenstår både flere ekspropriasjoner eller kjøp av eiendommer og bygging av nye turstier.

Beløpet på 265 millioner kroner bekreftes av direktør for Bymiljø og Utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad.

Store Stokkavann

Kommunen har hatt et ønske om å kjøpe og eie deler eller hele eiendommer langs vann og sjø i Stavanger.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Misfornøyd

Friområdeprosjektet og prissettingen har ført til strid blant naboer, rettssaker, tvister og behov for gransking.

Stridstemaene har vært mange: kamp om eiendomsrett, uenighet om pris og gode løsninger. Den grunnleggende årsaken er at politikerne i byen har hatt et ønske om å kjøpe eiendommene fremfor å leie for og sikre eiendommene for fremtiden.

Mange grunneiere føler seg som ofre i kommunens ønske om å kjøpe og tilrettelegge for friområder i Stavanger.

Fornøyd

Ni av ti grunneierne har vært misfornøyd med betalingen, viser en undersøkelse NRK har foretatt blant 60 grunneiere. Men brukerne av turstiene langs vann og sjø i kommunen er fornøyd.

– Det er deilig og fint, men det finnes jo alternativer. Man kan jo gå langs husene, sier Kjersti Skogen.

– Vi synes det er bra med lys og gode stier og vi går som regel hver dag, sier Laila Eiane.

Konflikter


Brukerne er fornøyd, men det har kostet. Og det vil koste enda mer både i erverv av tomter, bygging og vedlikehold.

Kommunens krav om å eie områdene der turveiene er bygget eller skal bygges, har ført til ekspropriasjoner, en rekke rettssaker og tvister.

Konflikten mellom allemannsrett og eiendomsrett har til dels vært heftig. Mange har måttet ofre både helse og privatliv for kommunens mål om å sikre friområder på vegne av oss alle.

Boganeset

Denne hytten langs sjøen ved Boganes ble revet for litt over en uke siden for å gi plass til turveien som nå bygges. Kommunen vil totalt betale nær 40 millioner for erverv, bygging, opparbeidelse og advokatutgifter.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Press

NRK fortalte i morges at 85 prosent av totalt 60 grunneiere NRK har vært i kontakt med, har opplevd et til dels strekt press fra kommunen. Nær like mange har opplevd dialogen med kommunen som dårlig. En av dem er grunneier Olav S. Lunde på Hundvåg.

Bare på Lundsneset, Boganes, langs dobbeltsporet og siste strekk ved Hafrsfjord har kommunen brukt 63 millioner kroner for å kjøpe opp eiendommer.

I tillegg har Stavanger kjøpt opp store områder lang Hålandsvatnet, Store Stokkavann, Tasta, Hundvåg og Madla. Til sammen er det innløst og tilrettelagt for 2141 mål friområder og bygget 16,5 kilometer med tursti.

Blir mer

De 265 millionene som så langt er brukt kan bli langt mer når kommunen begynner å bevege seg inn i områder med store private hager.

Boganeset er et av de heteste områdene i turstiprosjektet. Både av hensyn til private eiendommer og naturverninteresser. Der har Leif Ognedal og hans kollega arbeidet på spreng de siste ukene – blant annet med å rive hytter som har vært i familiers eie i en mannsalder.

– Vi har nå revet to av hyttene i området, sier Ognedal.

Hytte er revet

Dette er restene etter en av hyttene som nylig er revet på Boganes i Stavanger for å gi plass for turvei og friområder i kommunal eie.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Dyrest

Også på Boganeset har friområdeprosjektet ført til rettssaker, krangel, anklager om forskjellsbehandling og strid. Fire hytter er innløst.

Kommunen måtte bruke 22 millioner på erverv av tomter. Opparbeidelsen av turstien koster alene 10 millioner, riving av hyttene 1,5 millioner og utgifter til advokater og rettssaker cirka 2 millioner. Så langt er regningen allerede 36 millioner for å få turvei langs deler av neset.

– Boganes er et eksempel hvor ervervet er veldig høyt i forhold til innløsing av hytteeiendommer, sier Leidulf Skjørestad.

Gausel

Leifulf Skjørestad

Leidulf Skjørestad er direktør for Bymiljø og Utbygging i Stavanger. Han bekrefter at friområdeprosjektet så langt har kostet 250 millioner kroner.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Fortsatt er ikke kommunen ferdig. Neste strekning for tur er ved Gauselstranden. Her har politikerne blant annet bestemt at turveien skal gå rett gjennom etablerte hager lang sjøen.

Har dere foretatt en beregning på hvor mye dette vil koste?

– Vi legger til grunn at de samme mekanismene retten har brukt tidligere kommer til å gjelde nå også. Da vil det være håndterbart i forhold til den økonomien prosjektet har, sier Skjørestad.

Hvor mye penger snakker vi om?

– Jeg vil ikke kommentere noe eksakt tall i forhold til dette prosjektet. Der er vi i drøftinger og ønsker å komme i drøftinger med grunneierne, sier Skjørestad.