NRK Meny
Normal

– De røvet det fra oss alt sammen

Stavanger kommune har blitt anklaget for maktmisbruk, røveri og forskjellsbehandling i forbindelse med ekspropriasjon. Det mener familien Lunde de har merket på kroppen. I formannskapet i ettermiddag lovet Stavanger-ordføreren full gjennomgang av ekspropriasjonspraksisen.

Bjarne Ove Lunde, Ove Lunde, ekspropriasjon

Bjarne Ove unde og faren, Ove Lunde, mener de har ført en håpløs kamp mot Stavanger kommune.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– De røvet det ifra oss alt sammen. Vi fikk ingenting igjen for det, sier Ove Lunde som var bonde på Hundvåg.

Av 60 mål på Lunde sitter familien nå igjen med to mål og en løe som er blitt verneverdig.

Bjarne Ove Lunde synes det er vondt å se far Ove Lunde kjempe for gården.

– Det verste jeg har opplevd, er at jeg har sett hvordan dette har berørt far min. Hvordan han fra å være en livlig mann har blitt mer og mer preget av det som han har opplevd og denne kampen som har virket så utrolig håpløs, sier sønnen.

Stavanger kommune blir kritisert for ekspropriasjonspraksis

Kritikk av ekspropriasjon

Han mener Stavanger kommune har tvunget dem til å stå med luen i hånden. Faren synes og at kampen har vært tøff.

– Det kjennes ikke bra. Her hadde vi jo tenkt at vi skulle drive videre med gården. Vi forstår jo at Stavanger kommune trenger friareal og vi har ikke nektet noen turstier eller noen ting, sier Ove Lunde.

– Betalingen er helt på trynet!

Familien synes heller ikke betalingen er anstendig.

– Hvis vi skal bruke et godt Stavanger-uttrykk, så er den helt på trynet. Stavanger kommune har tilbudt oss 20 kroner per kvadratmeter. Da syntes de at de var veldig sjenerøse. De mente at området rundt her ikke var mer verd enn 10 kroner per kvadratmeter. Det er Stokka-ranet og det er Lunde-ranet og det kommer sikkert andre ran og, sier Bjarne Ove Lunde.

Lunde

Familien Lunde fikk betalt 20 kroner per kvadratmeter da Stavanger kommune eksproprierte gården.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Kommunen skal komme til oss med luen i hånden

Torsdag skal friområdeprosjektet og Stavanger kommunes fremgangsmåte når de eksproprierer opp i formannskapet. politikerne har lovet ny og bedre kurs.

Det synes Bjarne Ove Lunde er på høy tid.

– Jeg ønsker at Stavanger kommune skal komme tilbake til oss med luen i hånden, slik som vi har måttet gjøre. De skal si unnskyld. Jeg synes det er på sin plass at min far som har mistet ti år av pensjonisttiden sin skal få en kraftig og god unnskyldning, helst fra ordføreren, sier sønnen

Bjarne Ove Lunde

Bjarne Ove Lunde mener kommunen bør be om unnskyldningen for måten den gikk fram på da gården ble ekspropriert.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Han mener det skal innledes nye forhandlinger.

– Vi bør få en akseptabel pris og får beholde en større del av eiendommen slik at vi ikke blir sittende igjen med en løe som er vernet og som ikke kan brukes til noen verdens ting, sier Bjarne Ove Lunde.

–Skal vi ha det sånn i Norges rikeste by?

– De er jo blitt behandlet forskjellig disse menneskene. Noen har fått mye, noen har fått lite. Det som har gått mest inn på meg er disse menneskeskjebnene. Det gjør noe med meg som politiker, og det jeg spør ordføreren om er: Skal vi ha det sånn i Norges rikeste by?

Det sier Fremskrittspartiets Leif Arne Moi Nilsen som i formannskapet stiller spørsmål til ordføreren om kommunenes ekspropriasjonspraksis.

Moi Nilsen viser til at Sandnes kommune har en helt annen praksis i slike saker.

– Sandnes er en by med litt lite penger, men de gjør opp for seg. De behandler mennesker på en helt annen måte, sier Moi Nilsen.

– Har du gjort noen noe vondt, ta og rett det opp

Han har samlet mange av dem som føler seg overkjørt av kommunen som tilhørere til formannskapets møte torsdag.

– Du se de er mannsterke her, og jeg har mange flere på blokka. Vi skal ta og gå gjennom disse sakene og se på hvor mye felles skjebne de har, sier Frp-politikeren.

Ekspropriasjonspraksis i formannskapet i Stavanger

Ekspropriasjonspraksis i formannskapet

Han mener kommunen trenger å vise ydmykhet i den situasjonen som har oppstått.

– Ydmykhet er et godt ord. Unnskyld er et enda bedre ord. Har du gjort noen noe vondt, ta og rett det opp. Vi har penger nok i denne byen her sier Moi Nilsen.

Målsettingen er å sikre byen grøntområder

Ordfører Christine Sagen Helgø sa i Stavanger formannskapet at bakgrunnen for det såkalte friområdeprosjektet som ble vedtatt i 2001 var at Stavanger er en tett befolket by.

– Det finnes svært lite utmarkas og skogsareal som uten videre kan brukes til rekreasjon, sa hun.

Christine Sagen Helgø

Ove Lunde var blant tilhørerne da Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø svarte på spørsmål om kommunens ekspropriasjonspraksis i formannskapet.

Foto: Kristoffer Møllevik / NRK

Målsettingen er å gjøre de grønne områdene i kommuneplanen tilgjengelig ved innkjøp, om nødvendig ved ekspropriasjon og opparbeidelse.

Det ble lagt fram en statusrapport om friområdeprosjektet i fjor sommer. På bakgrunn av mye medieoppmerksomhet har ordføreren nå bedt om en ny statusrapport.

– Her er det vederlagsloven som gjelder

Sagen Helgø viste til at erstatningen til grunneierne er fastlagt av regler i vederlagsloven.

– Det er ikke Stavanger kommune som har retningslinjene. Her er det vederlagsloven som gjelder, sa ordføreren i formannskapet.

Sagen Helgø mener at den nye statusrapporten bør gi en full gjennomgang av friområdeprosjektet.

– Kanskje mest med tanke på de prosesser som har vært i forbindelse med disse friområdeprosjektsakene, sa ordføreren.