Hopp til innhold
Tursti i Gauselvågen

Får politikarane ta denne jorda?

Grunneigar Olaf I Ellingsen ber Kontrollutvalet i Stavanger om å stanse ekspropriasjon til tursti i Gauselvågen. I dag skal Formannskapet i Stavanger ta stilling spørsmålet.

Bilstereo

Skrudde på stereoen - kjørte i grøfta

Ein mann var meir opptatt av å få lyd i stereoanlegget i bilen enn å sjå på vegen. Ein annan blei tatt for båtpromille rundt midnatt, men fortsette båtturen til neste gong han møtte politiet på sjøen.

Tursti i Gauselvågen

– Kan unngå ekspropriasjon i Gauselvågen

Det er ikke sikkert at kommunen må tvinge til seg eiendom for å bygge tursti i Gauselvågen. – Det kan også bli aktuelt å leie, sier Per A. Thorbjørnsen (V).

Svein Tuastad

Tviler på at et åpenhetsutvalg vil hjelpe

Statsviter Svein Tuastad mener problemene i Stavanger kommune stikker så dypt at et åpenhetsutvalg ikke nødvendigvis vil hjelpe. Han tror maktpersoner må skiftes ut.

Christian Wedler

Vil kartlegge hvem politikerne møter

Fremskrittspartiet krever at møter som næringsaktører har med lokale politikere og offentlig ansatte i Stavanger skal registreres og offentliggjøres.

Forhandlingsutvalget

Ber fylkesmannen granske friområdebehandling

Grunneiere i Stavanger ber nå fylkesmannen vurdere lovligheten av den behandlingen forhandlingsutvalget har hatt av friområdesaker i kommunen.

Tursti lages ved Boganeset

– Forhandlingsutvalget bestemte alt

Tidligere medlem i forhandlingsutvalget i Stavanger, Jostein Zazzera, mener det var dette utvalget som avgjorde friområdesakene, ikke formannskapet eller bystyret.

Bystyret i Stavanger

Åpner for ny behandling av mange grunneiere

En rekke grunneiere kan få behandlet sine saker på nytt i forbindelse med friområdeprosjekt.

Dokumenter

Sjokkert over innhold i hemmelige notater

Grunneiere og advokat reagerer kraftig på hvordan de er fremstilt i hemmeligstemplede notater som er fremlagt for Stavangers ledende politikere.