Bompengemotstandere truet politikere – straffes ikke

Politiet har etterforsket tre trusler mot politikere etter den opphetede bompengedebatten på Nord-Jæren. Nå er alle sakene avsluttet.

Netthets av Ane Mari Braut Nese

ILLUSTRASJON: Dette er noen av kommentarene mot Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese (H), som har kommet grunnet den hissige bompengedebatten.

Foto: Skjermdump

Det siste året har politiet etterforsket tre trusler mot politikere på Nord-Jæren som følge av den anstrengte bompengedebatten det siste året.

To av dem ble fremsatt på Facebook.

Nå er politiet ferdige med sitt arbeid knyttet til truslene. Ifølge paragraf 263 i straffeloven har trusler en strafferamme på bot eller fengsel inntil ett år.

Dette er sakene:

I august 2018 opprettet politiet en straffesak etter at en person bosatt i Klepp kommune fremsatte alvorlige trusler på Facebook. Disse rettet seg mot flere politikere.

Saken er nå ferdig etterforsket, og i dag valgte politiadvokat Ellen Gimre å henlegge den. Hun vil ikke gå inn på hva som sto i trusselen.

– Den er henlagt på bevisets stilling, opplyser Gimre.

Ane Mari Braut Nese

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese fortalte under en konferanse at hun hadde fryktet for livet etter meldinger fra bompengemotstandere.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Samme måned i fjor ble Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese kontaktet av en person på Facebook Messenger. Personen hadde overhørt at «noen skulle lage et helvete for ordføreren i helgen».

Satt inn tiltak

Politiet hadde saken inne til vurdering, men ingen fikk status som siktet i saken.

Den ble senere henlagt.

– Vi satte inn forebyggende tiltak for å ivareta ordførerens sikkerhet, sier Asgeir Jakobsen, politikontakt i Klepp kommune.

I september 2018 la en person ut et Facebook-innlegg der vedkommende håpte noen bønder kunne spre møkk over Klepp-ordførerens hus.

Slettet innlegg

Saken ble ikke anmeldt, men politiet oppfattet meldingen som så alvorlig at de på eget initiativ tok kontakt med avsenderen.

– Han beklagde seg, da vi tok kontakt med avsenderen, forteller Jakobsen.

I etterkant ble Facebook-innlegget slettet.

Etter dette valgte politiet å publisere et innlegg på sin egen Facebook-side, der de viste til det aktuelle Facebook-innlegget. De oppmodet folk til å holde bompengedebatten på et saklig nivå og unngå personangrep.

Fryktet for livet

To av truslene politiet har involvert seg i, har blitt rettet mot ordføreren i Klepp. Hun har selv sagt at hun har fryktet for livet grunnet bompengesaken.

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese snakker i Dagsrevyen ut om hetsen hun og familien er utsatt for. I går tok hun et kraftig oppgjør med bompengeaktivistene.

Klepp-ordfører Ane Mari Braut Nese snakker i Dagsrevyen ut om hetsen hun og familien er utsatt for. I går tok hun et kraftig oppgjør med bompengeaktivistene.

NRK har tidligere omtalt flere av meldingene hun har mottatt fra bompengemotstandere.

– Siden august i fjor har jeg hatt tett kontakt med Klepp kommune og Braut Nese, for å skape trygghet og gi henne råd og veiledning.

Det har ikke kommet nye trusler den siste tiden.

– Politiet følger med på hva folk ytrer seg om på nett. Vi har også en egen nettpatrulje, avslutter Jakobsen.