Hopp til innhold

I dag faller dommen i Birgitte Tengs-saken: Uenighet blant dommerne

Aktoratet vil ha 17 års fengsel for tiltalte Johny Vassbakk. Da domsavsigelsen startet tirsdag, ble det klart at dommerne var uenige om han skulle dømmes eller ei.

Tegning Johny Vassbakk i retten

Tirsdag får tiltalte etter drapet på Birgitte Tengs svaret.

Illustrasjon: Hege Vatnaland

I dag, tirsdag, faller dommen i en av de mest omtalte drapssakene i Norge i historien.

Mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995, Johny Vassbakk, kjemper sitt livs kamp. Et videre liv i frihet, kontra store deler av et liv i fengsel.

Cirka 12 i dag i får han svaret i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

Men tidlig under domsavsigelsen, som startet 10.00, ble det klart at de syv dommerne var uenige om Vassbakk var skyldig eller ei.

Stavanger tinghus

Det er i Stavanger tinghus at Johny Vassbakk enten blir dømt eller frikjent tirsdag.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

I tingretten ble Johny Vassbakk enstemmig dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995.

Dommen ble anket. Da ankesaken startet i Gulating lagmannsrett i september, ba aktoratet på nytt om at Vassbakk skulle fengsles i 17 år.

Trenger to eller tre dommere

Vassbakk selv har helt siden han ble arrestert, nektet for å ha noe som helst med drapet på Birgitte Tengs å gjøre.

Les også – Kan ikke dømme Vassbakk på grunnlag av DNA eller modus

Prosedyrene starter i Birgittesaken i Gulating lagmannsrett

Nå er skjebnen hans i hendene til syv dommere.

I lagmannsrettssaken mot Vassbakk i høst har det vært to fagdommere og fem meddommere.

For å bli frikjent, trenger han å bli trodd av enten to fagdommere eller fire av sju dommere totalt, hvor en av de er fagdommer.

– Vi sitter igjen med en følelse av at vi har hatt et interessert dommerpanel som har forstått problemstillingene vi har lagt frem. Det har vært en vel gjennomført ankeforhandling, sier Kristensen.

Advokat Stian Kristensen

Stian Kristensen er en av Johny Vassbakk sine to forsvarere.

Foto: Ali Akhtar / NRK

Tema: DNA

NRKs krimkommentator Olav Rønneberg mener det ikke har kommet frem noen store nyheter i ankesaken. Han mener DNA-funnet, og da spesielt DNA-funnet på Birgittes strømpebukse, kommer til å bli helt avgjørende.

– Påtalemyndigheten mener det bare kan være avsatt og stamme fra Johny Vassbakk. Men viss retten kommer til at det er tvil rundt DNA-beviset faller resten av korthuset. Da blir han frifunnet.

Olav Rønneberg

Krimkommentator i NRK, Olav Rønneberg.

Foto: Ole Kaland / NRK

Mye av ankesaken mot Vassbakk har handlet om DNA-beviset.

I vår, etter at tingrettsdommen mot Vassbakk var avsagt, ble det nemlig sendt mer enn 60 nye prøver fra Birgitte Tengs' strømpebukse til det rettsmedisinske instituttet i Nederland, NFI. Prøvene er hentet fra det som trolig er gjerningsmannens håndavtrykk.

Ifølge aktoratet ble det funnet små mengder mannlig DNA i disse prøvene. DNA som de mener med stor sannsynlighet tilhører Johny Vassbakk.

Arnoud Kal i NFI sa i rettssaken at det fantes relevant informasjon i de nye analysene, men at de måtte brukes med varsomhet.

– Det er flere treff på tiltalte i prøvene, men i mangel på en matematisk modell som kan evaluere funnene, er min konklusjon at analysene verken støtter eller svekker aktoratets hypotese om at tiltalte var på åstedet, sa Kal i vitnemålet.

Arnoud Kal, NFI.

Arnoud Kal i det rettsmedisinske instituttet i Nederland, NFI.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Mener det kan gjøres flere undersøkelser

Også forsvarerne hadde hentet inn en sakkyndig, som advarte mot å utelukkende legge til grunn et DNA-bevis for å felle en tiltalt i en kriminalsak.

– I ankesaken har vi forsøkt å fokusere på den litt praktiske delen med DNA. Hvordan det kan avsettes og hvordan det kan havne på plasser hvor du aldri har vært. Det finnes saker, forsøk og forskning fra utlandet hvor vi vet det har skjedd, mener Kristensen.

Les også Bolig i Stavanger knytter Vassbakk til Birgittes bestevenninner

Johny Vassbakk

Om Johny Vassbakk skulle bli dømt nå, vil skyldspørsmålet være avgjort. Men det kan likevel bli aktuelt å anke til høyesterett.

– Vi må ta en konkret vurdering på om saken skal ankes til høyesterett i så fall. Men det er mer undersøkelser som kan gjøres, mener Kristensen.

Birgittesaken

Stian Kristensen mener det kan gjøres flere undersøkelser i forbindelse med drapet på Birgitte Tengs.

Foto: NRK

Får foreldrene svaret?

For Birgitte Tengs' foreldre, Karen og Torger Tengs, kan dette være slutten på 28 år uten svar på hva som skjedde med datteren.

Foreldrene til Birgitte Tengs, sammen med bistandsadvokatene

Bistandsadvokat for foreldrene til Birgitte Tengs, Erik Lea, sier Torger Tengs vil forhold seg til den kommende dommen uavhengig av utfall.

Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Erik Lea, som er bistandsadvokat for foreldrene, sier han traff Torger Tengs mandag kveld.

– Han er spent og vil forholde seg til den kommende dommen uavhengig av utfall, sier Lea.

John Christian Elden, som også er bistandsadvokat for foreldrene, sier de håper å få en avklaring på saken som har vært et mareritt gjennom så mange år.