Ber kommunene kartlegge parkeringsanlegg

SOLA (NRK): Brannsjef mener regelverket for parkeringshus er altfor dårlig. Han vil ha full gjennomgang for å hindre ny storbrann.

Parkeringshuset ved Stavanger lufthavn på Sola dagen etter brannen

VIL LÆRE AV ANDRES FEIL: Storbrannen i parkeringsanlegget ved Stavanger lufthavn førte til enorme skader på biler og bygg. Brannsjefen mener Norge må lære av andre europeiske land, som også har opplevd lignende branner.

Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Storbrannen i parkeringshuset ved flyplassen på Sola kan ha ført til skader for mange hundre millioner kroner. Både selve bygget og de 1500–1600 bilene som stod parkert der fikk omfattende skader.

– Vi vet at en brann kunne utviklet seg på samme måte i andre parkeringsanlegg. Det vet vi ut fra det som er tillatt i dagens regelverk, og hvordan regelverket kan tolkes, sier brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Sør-Rogaland.

Han vil at alle kommuner skal gå gjennom de offentlige parkeringsanleggene for å se at byggene tilfredsstiller minstekravene i forskriftene.

Så vil Rogaland brann og redning følge opp med befaring.

– Ikke strenge nok krav

Brannvesenet driver ikke med tilsyn av parkeringsanlegg i dag. Det er heller ikke krav om sprinkleranlegg.

– Vi mener veldig klart at minstekravene til parkeringsanlegg ikke er gode nok. De burde nok både vært seksjonert og sprinklet, sier Haagenrud.

Nils-Erik Haagenrud

Brannsjef Nils-Erik Haagenrud i Sør-Rogaland.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Han vil skjerpe kravene. Både for å trygge brannmannskapene og de som parkerer i anleggene.

Har bestilt evaluering

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet har engasjert firmaet Rise Fire Research i Trondheim for å evaluere brannen på Sola.

– Vi ønsker mer kunnskap for å vurdere om det er behov for endringer i regelverket, sier seksjonssjef for brann og redning i DSB, Dag Rune Omland.

Kommunene skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse som gjør at brannvesenet er best mulig tilpasset de oppgavene de kan bli stilt overfor.

Direktoratet vil at alle kommuner det er aktuelt for, gjør slike forebyggende tiltak.

– Den gjennomgangen er et godt tiltak. Og ikke minst reduserer den risiko, sier Omland.

Mener vi må lære av andre

Haagenrud er sikker på at regelverket for parkeringshus blir gjennomgått etter storbrannen på Sola.

Han mener også at kommuner og lokalt brannvesen andre steder må gå gjennom byggesakene, og gå inn i byggene for å sikre at de kan tåle en brann.

Han viser til tilsvarende branner i Storbritannia og i Irland med samme eller verre utfall. Men ingen har tatt lærdom av disse brannene, mener Haagenrud.

– Vi evaluerer, og direktoratet evaluerer. Jeg er ganske trygg på at det kommer passende tiltak i de eksisterende byggene, sier han.

Etterlyser også bedre varsling

Haagenrud håper det kommer krav om mer passive sikringstiltak for parkeringshus, som krav om sprinkleranlegg eller bedre seksjonering.

Seksjonering vil si at det ikke står så mange biler i lange rekker, og at det er bedre mellomrom mellom bilene.

– Et annet tiltak kan være bedre varsling. Det viser seg at brannen på Sola hadde fått utvikle seg i lang tid før vi fikk telefon om det, sier han.