Hopp til innhold

Bellona mener Petroleumstilsynet systematisk har sviktet varslere

Frederic Hauge: – Ptil har ikke fulgt opp varslinger i flere saker med storulykkespotensial.

Bellona og Ptil

Bellona-leder Frederic Hauge (innfelt) med skarp kritikk av Petroleumstilsynet.

Foto: NRK

– Etter vår mening har vi flere saker der vi har sterke varslinger om hendelser som har storulykkepotensial og hvor Petroleumstilsynet overhodet ikke har fulgt opp.

Over lengre tid har Bellona-leder Frederic Hauge samlet dokumenter som omhandler uønskede hendelser i norsk oljesektor. I disse mener han at han har oppdaget en urovekkende trend. I forkant av flere av hendelsene har det vært varslinger fra hovedverneombud og tillitsvalgte. Hauge mener varslingene altfor ofte ikke har blitt fulgt opp av Petroleumstilsynet(Ptil).

– Dette er svært alvorlig. Dette er seriøse varslinger fra hovedverneombud, fagforeninger og andre som gasslekkasjer, manglende kompetanse og så videre.

Hauge trekker frem flere konkrete saker.

Bekymringsmeldinger

Bellona-lederen mener det forelå bekymringsmeldinger i forkant av blant annet:

NRK har fått tilgang til deler av bekymringsmeldinger fra ansatte i forkant av denne hendelsen. Ptil svarte med å takke for at den ansatte delte informasjonen og sa dette skulle legges inn i arbeidet for 2017. Ptil ba også den ansatte om å ta det opp i de riktige kanalene, for eksempel arbeidsmiljøutvalget. Det sa den ansatte at han hadde gjort og la til:

«Å legge dette inn i planene for 2017 er noe spesielt, da er denne prosessen da er avsluttet. Skjer det en ulykke, som relaterer seg til en håpløs prosess så har dere blitt gjort oppmerksom på forholdene i forkant»

– Vi kan gå tilbake til den store Gullfaks-saken der man sa man skulle lære. Vi har et varslingsbrev fra 13. juni i år fra Goliat som etter min mening dokumenterer ulovligheter og svært farlige situasjoner og manglende kompetanse ble overhodet ikke besvart av Ptil før vi brakte det ut i offentligheten. Det er svært vanskelig når Ptil ikke ivaretar sin rolle i forhold til loven, sier Hauge.

Oppsagt hovedverneombud

Tidligere i desember kunne NRK også fortelle om Runar Kjørsvik som var hovedverneombud i Norske Shell sitt anlegg på Nyhamna i Møre og Romsdal. Gjennom fagforeningen SAFE varslet han Ptil om kritikkverdige forhold og manglende arbeidstakermedvirkning på anlegget ved flere anledninger.

Runar Kjørsvik

Det tidligere hovedverneombudet på Norske Shell sitt anlegg på Nyhamna, Runar Kjørsvik.

Foto: Eirik Gjesdal

– Den siste saken er den NRK har brakt opp, den på Nyhamna i forbindelse med ilandføring fra Ormen Lange som er en av de styggere sakene jeg har sett, hvor varslervernet er fullstendig tatt bort fra Petroleumstilsynet sin side der de etter min mening nærmest har begått lovbrudd i denne saken, sier Hauge.

Kjørsvik selv sier dette om Ptil sin oppfølging:

– Jeg opplevde Ptil som uvanlig tiltaksløse som tilsynsmyndighet, sier han.

Høsten 2014 skal Kjørsvik ha tatt opp forekomst av høye Benzen-nivåer og manglende kartlegging av dette på Nyhamna. Det ble foreslått flere tiltak fra bedriftshelsetjenesten og etter hvert ble saken ansett som løst fra Ptil sin side. Vernetjenesten og Kjørsvik var imidlertid klare på at tiltakene ikke var gode nok. Gjennom SAFE ble det også varslet om manglende medvirkning og overkjøring av vernetjenesten til Ptil.

– Oppfølgingen av Ptil var ikke-eksisterende og antakelig en rutinesvikt, sier Kjørsvik.

Kjørsvik mistet til slutt jobben. Norske Shell har tidligere avvist at det hadde noe med varslingene å gjøre.

– De konkrete sikkerhetsrelaterte innspillene ble tatt på alvor og fulgt opp. Vi oppfordrer alle våre ansatte til å si ifra, og dette kan de gjøre både direkte og anonymt, sa administrerende direktør Tor Arnesen da.

– Petroleumstilsynet gjør ikke jobben sin. Det er delvis et spørsmål om ressurser, men det er også et spørsmål om holdning. Vi har bedt om innsyn i svært mange dokumenter, og vi ser det er svært forskjellig hvordan de forskjellige saksbehandlerne håndterer dette, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Avviser kritikken

– Påstandene om at Ptil ikke følger opp varslingssaker, er rent sludder, sier pressekontakt i Ptil, Eileen Brundtland.

Eileen Brundtland

Eileen Brundtland er pressekontakt i Ptil.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Den siste tids kritikk fra både Bellona, Industri Energi og andre har vært hard mot tilsynet. Blant annet mente leder av fagforbundet Industri Energi, Leif Sande, at Ptil måtte granskes.

Riksrevisjonen bekreftet tidligere i desember overfor Teknisk Ukeblad at de vurderer å granske Ptil neste år. Ptil selv avviser kritikken.

– Vi tar tak i alle varsler og bekymringsmeldinger som kommer til oss. Varslingsordningen er for viktig til at debatten tas ned på et så tabloid nivå som det legges opp til her, sier Brundtland.

Direktør for kommunikasjonskontakt, Inger Anda, mener det er også viktig å trekke frem at varslingsordningen i enkelte tilfeller kan bli misbrukt.

– De som varsle kan ha en agenda eller det er ikke sikkert vi følger opp eller kommer til den konklusjonen varslet om, sier hun. Anda presiserer imidlertid at dette er en generell kommentar og handler ikke om en spesifikk sak.

Når det gleder saken til Kjørsvik svarer hun følgende:

– Vi har selvsagt fulgt opp innholdet i varselet, som ble sendt oss via Safe. Arbeidstakermedvirkning på Nyhamna hadde da allerede vært gjenstand for to tilsyn, og på bakgrunn av varselet iverksatte vi nok et tilsyn som la vekt på arbeidstakermedvirkning. I vårt svar til Safe er vår konklusjon at forholdene vedrørende arbeidstakermedvirkning på Nyhamna hadde bedret seg betydelig de siste årene.