Hopp til innhold

Oljegigant sparket verneombud som varslet om kritikkverdige forhold

Hovedverneombudet Runar Kjørsvik varslet om fryktkultur i Norske Shell. Noen måneder senere var han arbeidsledig.

Runar Kjørsvik

Runar Kjørsvik gjør seg klar til å fortelle sin historie på landsmøtet til SAFE.

Foto: Eirik Gjesdal

– Jeg forteller min historie fordi jeg er bekymret for sikkerheten til mine kolleger, sier Kjørsvik.

Konflikten mellom Kjørsvik og arbeidsgiveren Norske Shell begynte da han varslet om kritikkverdige forhold ved selskapets anlegg i Nyhamna.

Den endte med at han selv mistet jobben i 2015.

Kjørsvik mener arbeidsgiveren tydde til alle midler for å kvitte seg med ham. Ved oppsigelsen hans lå det kornete bilder tatt utenfor huset hans.

– Norske Shell igangsatte overvåkning av min privateiendom i en tid jeg var sykemeldt. I oppsigelsesbrevet la de med bilder av bilen og gravemaskinen min. Bildene var blitt kopiert opp 18 ganger, sier Kjørsvik.

Arbeidsgiveren mente dette beviste at Kjørsvik jobbet mens han var sykemeldt. Dette avviser han selv.

Bil

Dette er et bilde av bilen til Runar Kjørsvik. Det ble lagt ved oppsigelsen hans.

Foto: Ukjent

LES OGSÅ: Alle er evakuert etter gasslekkasje på Ormen Lange-anlegget

Varslet

– Bildene er tatt fra veien, fra skauen og fra sjøsiden. De har virkelig lagt stor energi i dette. Jeg opplevde dette som en systematisk prosess for å gjøre meg psykisk syk for å få meg til å slutte, sier Kjørsvik.

Han begynte i jobben som hovedverneombud i 2014. Han varslet senere om flere kritikkverdige forhold, blant annet ulovlig lagring av gassflasker og for høy forekomst det kreftfremkallende middelet Benzen. Brannvesenet ga Norske Shell pålegg om å ordne opp i det førstnevnte forholdet. Kjørsvik mente selskapet ikke tok sakene nok på alvor. Hovedgrunnen til konflikten var imidlertid at hovedverneombudet mente at vernetjenesten ble for lite involvert i endringsprosessen selskapet var i.

– Da vi kom med kritikk ble vi satt munnkurv på og ble fullstendig fratatt muligheten til å diskutere med noen. De prøvde å presse meg til å skrive under, men jeg sa det var helt uaktuelt, sier Kjørsvik.

Gravemaskin

Dette bildet skal ha blitt lagt ved oppsigelsen til Runar Kjørsvik.

Foto: Ukjent

Gransket

– Det ble så mye press at legen mente at jeg trengte hvile og derfor ble jeg sykemeldt, sier han.

Det er i denne perioden det Kjørsvik kaller for «overvåking» skjedde. I forbindelse med denne prosessen gjennomførte Norske Shell en gransking – denne tok for seg blant annet hvordan Kjørsvik var som hovedverneombud.

– Det var en advokat og psykolog som gjennomførte denne granskingen, som jeg tok til motmæle mot. De kom frem til at jeg ikke var helt god i hodet i en «Faktaundersøkelse», sier Kjørsvik.


Runar Kjørsvik fortalte sin historie til SAFE

Han saksøkte Norske Shell for å få jobben tilbake.

I rettspapirene står den samme advokaten som hadde vært ansvarlig for granskingen, oppført som en av advokatene til Norske Shell.

Selskapet foreslo et forlik. Motvillig skal Kjørsvik ha gått med på det. Til tross for at selskapet mener det er innlagt i konfidensialitetsklausul, altså en bestemmelse om at begge sider ikke skal snakke om saken i offentligheten, velger Kjørsvik å fortelle sin historie.

LES OGSÅ: – Politiet kjem som regel sist

Fikk skylden

NRK har fått tilgang til Faktaundersøkelsen og mye annen dokumentasjon i denne saken. I undersøkelsen blir flere kritikkverdige forhold rundt Kjørsvik tatt opp. I rapporten står det at Kjørsvik opptrådte aggressivt overfor ledelsen, og uttalte seg negativt om bedriften. Dette skal ha blitt grunnlaget for oppsigelsen. Rapporten frikjente også bedriften for mye av ansvaret i konflikten.

Men:

NRK har også fått tilgang til flere interne undersøkelser for Shell-ansatte på Nyhamna. De ansatte melder om mobbing og trakassering og stiller spørsmål ved hvor ærlige ledelsen er. Kjørsvik mener dette er med og underbygger det han har fortalt.

Norske Shell avviser at det er en sammenheng.

Svarer

Tor Arnesen er administrerende direktør i Norske Shell.

Han mener at Norske Shell er bundet av forliket mellom dem og Kjørsvik og ønsker derfor ikke å uttale seg direkte om saken til det tidligere hovedverneombudet.

– Han har blitt enig med oss om at vi ikke skal uttale oss om denne saken, men vi kjenner oss ikke igjen i fremstillingen av forhold på Nyhamna, sier Shell-sjefen.

Men han bekrefter at selskapet brukte bildene. De mener de viser at Kjørsvik jobbet

Bildene som er omtalt tilkom oss og ble brukt i tvistesaken, men bedriften iverksatte ikke overvåkning av den tidligere ansatte, sier Arnesen.

Tor Arnesen

Tor Arnesen er administrerende direktør i AS Norske Shell

Foto: Ole Andreas Bø

I forkant av publiseringen av denne saken har Norske Shell fått anledning til å se igjennom og kommentere.

– Vi avviser at varsling om kritikkverdige forhold angående sikkerheten på Nyhamna var årsaken til at arbeidsforholdet ble avsluttet. De konkrete sikkerhetsrelaterte innspillene ble tatt på alvor og fulgt opp. Vi oppfordrer alle våre ansatte til å si i fra, og dette kan de gjøre både direkte og anonymt, sier Arnesen.

Selskapet har forklart at advokaten som gjennomførte granskingen ikke var deres advokat i ettertid, men kun en medhjelper.

LES OGSÅ: Gassavbrot kan bli eit omdømmeproblem

Negativ trend

Arnesen har i mange år jobbet med HR selv i selskapet. Han reagerer på funnene i undersøkelsene til selskapet.

– Jeg har sett på dataene og innenfor noen av områdene, som produksjonsavdelingen så bekymrer dette meg. De har en negativ trend. Vi har hatt utfordringer med samarbeidsklimaet på Nyhamna, og fulgt dette systematisk opp i henhold til norsk regelverk, sier Norske Shell-sjefen.