Anker søksmål i Hepworth-saken

De elleve medlemmene av kunstforeningen mener fortsatt at salget av den omstridte Hepworth-skulpturen «Figure of landscape» er ugyldig, derfor anker de saken til Gulating lagmannsrett.

Skulpturen er fjerna
Foto: Einar Espeland / NRK

Stavanger tingrett stanset ikke det omstridte salget av Hepworth-skulpturen "Figure for landscape". De avviste at salget var ulovlig, og dermed ble skulpturen solgt for den nette sum av 43 millioner kroner på auksjon i London i slutten av juni.

De elleve medlemmene av kunstforeningen er uenige i tingrettens avgjørelse, og tar nå saken videre til Gulating lagmannsrett.

Måtte selge

Kunsthall Stavanger, som solgte skulpturen for å få inn penger til å redde den videre driften av foreningen, vil få 38 millioner kroner av salget. Noe som betyr at de kan drifte videre.

– Alternativet til å ikke selge skulpturen, var å legge ned hele driften. Det er jeg nå glad for at vi slipper, sa daglig leder og kurator i Kunsthall Stavanger, Hanne Mugaas, til NRK like etter salget var et faktum.

Kunsthall Stavanger har ytret et ønske om ro i saken, og vil at kunstmiljøet i byen skal se framover. Det ser derimot ikke ut som de får ønsket oppfylt riktig enda.

Prinsipiell sak

Ifølge saksøkernes advokat, Bjørn Kvernberg, mener saksøkerne at avgjørelsen i tingretten representer juss som er ny og ikke har forankring i norsk rett.

Kvernberg mener at når Kunsthall Stavanger ikke har et organisert selvjustis system tar retten feil når den mener at sak ikke kan fremmes for norske domstoler.

Han sammenligner organisasjonen med hvordan Norges idrettsforbund er bygget opp.

– Kunsthall Stavanger mangler selvjustis, de har ingen klageorgan, det betyr at de egentlig kan gjøre hva de vil, sier Kvernberg.

Han mener saken har utviklet seg til en prinsipiell sak, og saksøkerne er bekymret for at lignende saker kan få samme utgangspunkt hvis søksmål som dette blir avvist.

Tror ikke saken er av rettslig interesse

Han tror de fortsatt har en mulighet for å få skulpturen tilbake til Stavanger, på tross av at den er solgt.

– Det vil være mulig å kalle skulpturen tilbake. Kjøperne må gjøres oppmerksomme på det som har skjedd, sier advokaten.

Kunsthall Stavangers advokat Andreas Erdal kjente ikke til anken da NRK tok kontakt med ham i dag. Han har likevel lite tro på at saken er av noen rettslig interesse, da statuen allerede er solgt.

– Jeg vil anta at dette blir avvist, sier han.