Hopp til innhold

– Nå skal det ryddes opp

Tirsdag møttes landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) og svinenæringen til oppvaskmøte etter en rekke funn av brudd på dyrevelferd. Nå varsler han hyppigere tilsyn over hele landet.

Dårlige forhold hos grisebønder

Svinenæringen møtte landbruksministeren til oppvaskmøte etter Mattilsynets graverende funn i næringen den siste tiden.

Foto: Mattilsynet

– Det er en helt uakseptabel ripe i lakken. Derfor må det ryddes opp, sier landbruksminister Jon Georg Dale (Frp).

Mattilsynet startet i fjor et tilsynsprosjekt i Rogaland. Gjennom flere reportasjer har NRK fortalt om rystende forhold hos grisebønder.

Tilsynsprosjektet førte til at statsråden kalte næringen inn på teppet.

– Vi hadde behov for dette møtet. Nå har vi hatt en god diskusjon og konkludert. Næringen samler seg for å lage en plan, som skal heve dyrevelferden i næringen, sier han.

Det nye programmet betyr blant annet at produsentene på landsbasis vil få 3500 nye veterinærbesøk per år.

– Skrekkeksemplene vi har sett i flere besetninger er brudd på dyrevelferdsloven. Bønder som har en slik dyrevelferd har vi ikke plass til i norsk landbruk, sier statsråden.

– Kan vi være sikker på at disse bruddene er unike?

– Nei, det kan vi aldri være. Derfor strammer vi nå inn og gjennomfører flere tilsyn. Dyrevelferdsfokuset i svinenæringen har åpenbart ikke vært sterkt nok.

– Ikke god nok oppfølging

– Vi går som samlet næring kraftfullt inn for å endre holdningskulturen og for å få produsentene til å etterleve rutiner som skal på plass, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han takker statsråden for det han kaller et konstruktivt og nødvendig møte.

– Kan du love at dette nå blir det siste tilfellet vi ser?

– Det er alltid sånn at det kan skje ting i dyrehold som er av mer kritisk karakter, men det vi har sett er at rutiner i husdyrholdet ikke er fulgt opp godt nok.

Innrømmer holdningsproblem

Styreleder i samvirkeforetaket Norsvin, Geir Heggheim, sier til NRK at han nå har klare forventninger til at den nye tiltaksplanen vil bidra til å snu situasjonen.

Han mener det er vanskelig å gi et kortfattet svar på hvordan noe slikt kunne skje, men etterlyser en holdningsendring i næringen.

– Det er ingen tvil om at dette har noe med dårlige holdninger å gjøre. Det kjører vi nå massivt på for å snu.

– Så dere mener det er et holdningsproblem i bransjen?

– Ja. Vi mener det er en del av forklaringen.

Forbrukerne skal være trygge på at norskprodusert svinekjøtt skal komme fra griser med høy dyrevelferd, garanterer han.

– Vi beklager veldig den situasjonen som har oppstått. Bildene som har rullet og gått i media de siste månedene er helt uakseptabelt, sier han.

Har deres jobb vært god nok?

– Det kan alltids diskuteres om vår jobb har vært god nok. Det som har blitt avdekket er ting som aldri skulle skjedd. Det beklager vi og nå ser vi fremover, sier Heggheim.

Dårlige forhold hos grisebønder

Her kan du se videodokumentasjonen Mattilsynet har skaffet seg etter flere enn 150 tilsyn hos grisebønder i Rogaland det siste halve året.

Flere nyheter fra Rogaland

Beiarelva

Miljødirektoratet med advarsel – laksefisket kan bli stoppet