Hopp til innhold

Svinebonde kan bli nektet å ha griser

Mattilsynet vurderer situasjonen som så kritisk for dyrene, at de har gitt varsel om aktivitetsforbud. Det vil innebære at bonden ikke får ha griser lenger.

Griser

Dette bildet viser noe av det Mattilsynet fant under et tilsyn på gården i juni. De mener forholdene er alvorlige, og har varslet aktivitetsforbud. Bonden ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har gjort alvorlige funn under flere tilsyn hos en grisebonde på Jæren, og har til slutt gått til det skritt å varsle om aktivitetsforbud.

– Det er en mulighet vi har for å forebygge og hindre fremtidig lidelse for dyr. Det betyr at bonden ikke får eie, stelle eller ha ansvar for dyr, i dette tilfellet griser, sier fungerende seksjonssjef Arvid Reiersen i Mattilsynet.

Arvid Reiersen i Mattilsynet

Arvid Reiersen i Mattilsynet.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

Det er uvanlig at Mattilsynet går så langt.

– Det er et alvorlig tiltak, og ikke noe vi ønsker å bruke. Men i enkelte tilfeller er det nødvendig, sier Reiersen.

Mattilsynet har også gitt gebyr på 25.000 kroner og gjort hastevedtak om isolering og avliving av syke griser.

NRK har vært i kontakt med bonden, som ikke ønsker å kommentere saken.

Kritisk til svinenæringen

Kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen betegner saken som «svært grov», og mener det er for enkelt å se på den som et enkelttilfelle.

Kaja Ringnes Efskind

Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

Foto: Ihne Pedersen

– Det er fullstendig uakseptabelt å behandle dyr slik. Det dårlige svineholdet er svært negativt for omdømmet til svinebøndene i Rogaland, sier hun.

– Opplever dere at næringen tar saker som dette på alvor?

– Ikke i like stor grad som vi skulle ønske. Og det lille regelverket som finnes, følges ikke opp i tilstrekkelig grad, sier Efskind.

Den vurderingen er administrerende direktør Olav Eik-Nes i Norsvin uenig i. Norsvin er interesseorganisasjonen for norske svineprodusenter, og Eik-Nes understreker at de tar dyrevelferd på alvor.

– Utsagnet fra Dyrevernalliansen får stå for deres regning. Saken fra Jæren er et alvorlig enkelttilfelle, og de aller fleste griser har det svært bra i Norge, sier han.

Olav Eik-Nes i Norsvin

Olav Eik-Nes i Norsvin.

Skal kontrollere alle grisebønder

Saken fra Jæren var en medvirkende årsak til at Mattilsynet for kort tid siden satte i gang et eget tilsynsprosjekt. Samtlige svinebønder i Rogaland skal kontrolleres.

– Målet er å se om det virkelig er slik at dyrevelferden blant svinebønder er dårlig, og finne ut hvor utbredt det eventuelt er. I neste omgang er målet å få endret på forholdene, sier Reiersen.

Det er foreløpig for tidlig å trekke konklusjoner. Men Mattilsynet mener prosjektet allerede har ført positive effekter med seg.

– Nå vet bøndene at vi kommer. Dermed har flere ryddet opp og fått på plass bedre rutiner. Nå ser det veldig bra ut hos veldig mange, og det synes vi er fantastisk, sier Reiersen.

Dyrevernalliansen skulle på sin side ønske at Mattilsynet prioriterte uanmeldte tilsyn.

– Det er helt avgjørende. Uanmeldte kontroller gir et mer reelt bilde, og den aktuelle saken fra Jæren understreker verdien av uanmeldte tilsyn, sier Efskind.