Hopp til innhold

– Elbilens gratiskjøring snart over

Også elbilistene må regne med bompenger i fremtiden, tror miljøpolitiker.

Nissan Leaf

Strøm har ikke vært helbom for bilistene. Men gratispasseringene må bli historie om mange nok kjører elbil, mener både miljøpolitiker og Frp-politiker.

Foto: Andreas Grimsæth / NRK

Torfinn Ingeborgrud starter elbilen sin, og nesten lydløst kjører han av gårde. Men bilen er ikke bare lydløs, den er særdeles grei å ha når han skal kjøre igjennom en av de mange bomstasjonene i nærheten.

Men gratiskjøring i bomringen tror han ikke varer.

– Fordelen for elbilene har vi hatt, og har vi, for å få opp andelen elbiler. Når vi har nådd et visst antall biler så er ikke det lenger nødvendig, sier Ingeborgrud som er politiker i Miljøpartiet de grønne.

Torfinn Ingeborgrud

Torfinn Ingeborgrud kjører selv elbil, men han innrømmer at det bare er et spørsmål om tid før han ikke får kjøre gratis i bommen lenger.

Foto: Ståle Frafjord

Og det punktet nærmer seg. Spesielt på tettstedene og øyene som plutselig får fastlandsforbindelse, eller bedre veier. For tre år siden var det bare 0,4 prosent elbiler som passerte den da ganske nye Finnfasttunnelen, i januar i år var tallet oppe i 8,1 prosent. Det er over 20 ganger så mange.

Noe av den samme effekten har T-forbindelsen i haugesundsområdet hatt, og ferjene som seiler over fjorden sørover. Flere kjører elbil, og flere sparer penger.

– Kan måtte sette opp prisene

Det kan få uheldige konsekvenser frykter fylkesvaraordfører i Rogaland, Terje Halleland (Frp).

– Nå har vi hatt en utvikling hvor trafikkvekster er betydelig større enn prognosene i prosjektene. Får vi avvik på dette så er for eksempel Ryfast et prosjekt som kan være sårbart.

Han legger til at noen må ta regningen for dem som ikke betaler i dag.

– Innfrir ikke trafikkprognosene kan man fort måtte gjøre ting. Man kan jo måtte sette opp prisene. Hvis ti prosent reiser gratis så må jo de resterende nitti prosentene betale for dem, sier Halleland.

Og hvis utviklingen går den veie spøker det for finansieringen av veiprosjektene frykter Halleland. For det skal investeres rundt 100 milliarder kroner i veiprosjekter i Norge de neste årene, og bare i Rogaland er tallet oppe i 30 milliarder kroner. 25 av disse skal dekkes av bompenger. Og det er ikke overraskende de store tunnelprosjektene som tar størstedelen av kaka.

230 kroner for personbil

Bomstasjon i Kristiansand

Elbilistene kan spare tusenvis av kroner på et år i bommen. Når de store veiprosjektene med bomavgifter på 100–200 kroner blir enda flere, kan antallet elbiler igjen øke.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bare Rogfast skal koste 12,2 milliarder kroner, og 9,5 milliarder skal dekkes av bompenger. Ryfast som kommer litt før skal koste 5,2 milliarder kroner, og 4,8 skal dekkes av bompenger. For en personbil er det foreløpig satt en bompris på 230 kroner i sistnevnte tunnel.

Samtidig med at politikerne har vedtatt de store bompengefinansierte prosjektene er elbilsalget i ferd med å ta av. Om lag 12 prosent av nybilsalget i Norge så langt i år er elbiler.

Selv om de er uenige i behovet for, og virkningen av, elbiler så er miljøpolitikeren og Frp-politikeren enig om en ting. Det kommer til et punkt hvor det ikke kan forsvares å la elbilene passere gratis.

Lenger

– Egentlig er det ganske fornuftig at det er bruken av veiene som betaler for veiene. Og hvis det er sånn må vi jo etter hvert regne med at elbiler også betaler, sier Ingeborgrud.

Han viser til at når antall elbiler når en kritisk masse på ca. 100 000, vil det også være naturlig at også elbiler betaler for bruken av veiene.

Ingeborgrud mener likevel avgiftsfritaket må forlenges også etter 2017.