Nederlag for tunnelgruppen på Tasta

Det blir trolig ingen omkamp om E-39 gjennom Tasta. Fylkesmannen i Vest-Agder har bestemt at den gjeldende reguleringsplanen står fast.

Ryfast blir bygget som planlagt

Ryfast blir bygget som planlagt

– Planen står, og det betyr at vi fra Statens vegvesen sin side bygger prosjektet i tråd med de føringene som Stortinget har gitt.

Det sier prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord til NRK.

Les også: - Eiganestunnelen blir bygget

Det innebærer at fem felt skal skjære gjennom bydelen Tasta. Sivilombudsmannen har kritisert at det ikke er tatt hensyn til barn og unge.

Gunnar Eiterjord

Prosjektleder for Ryfast, Gunnar Eiterjord sier at Statens vegvesen bygger Ryfast i tråd med de føringene som Stortinget har gitt.

Foto: Anders Fehn / NRK

Ryfast er Norges største veiprosjekt. Det skal binde sammen Ryfylke og Jæren med tunnel fra eiganes til E39 på Tasta. Fylkesmannen i Vest-Agder krever at Stavanger kommune legger fram bevis for at dette ikke rammer barn og unge i bydelen.

– Vil dokumentere at barn og unges oppvekstvilkår er ivaretatt

– Vi har virkelig satt ressurser på denne saken, og vil dokumentere at barn og unges oppvekstvilkår og er ivaretatt i denne planen.

Det sier Kristen Høyer Mathiassen som er leder for utvalget for byutvikling i Stavanger kommune.

Arbeidet er allerede i gang. For Tasta bydel er det en skuffelse at prosjektet har tunneler i alle retninger, bare ikke i bydelen med flest barn og unge.

Ryfast

Tunnelgruppen på Tasta har arbeidet i mange år for å få gjort om reguleringsplanen for denne delen av Ryfast. Denne gruppen er svært skuffet over den siste utviklingen i saken.

Tunnelgruppen er skuffet

Tunnelgruppen på Tasta har arbeidet i mange år for å få gjort om reguleringsplanen for denne delen av Ryfast. Denne gruppen er svært skuffet over den siste utviklingen i saken.

Harald Hartvigsen i Tunellgruppen synes det er leit å høre at de nå er villige til å lage et skriv i etterkant som blir tilpasset prosjektet.

– Det blir som å planlegge et hus der en glemmer barnerommet. I etterkant, rett før byggestart, tegner en inn barnerommet i kjelleren, og mener dermed at barna er ivaretatt, sier Hartvigsen.

Flere nyheter fra Rogaland