Hopp til innhold

Vil byggje 50 meter høgt hotell i ferieparadis: – Eit angrep på naturen

Eit spektakulært hotell blant turstiar og kulturhistoriske steinbrot skapar stor debatt på Hvaler.

Forslag til hotell på Sand på Hvaler

STORT HOTELL: Slik kan hotellet bli dersom det blir avgjort at det skal byggjast.

Illustrasjon: GRIFF Arkitektur

– Vi har mange som kjem til oss og er positive. Mange lokale og mange frå nærområdet elles, seier Rune Kilebu.

Han går langs ein grusveg med restane av eit historisk steinbrot i skoglandskapet. Det er turstiar i fleire retningar og nokon mindre hyttar på Sand på Hvaler.

Rune Kilebu og Kenneth Haraldsen

Investor Rune Kilebu og styreleiar Kenneth Haraldsen i Hvaler næringsforeining har tru på at hotellet blir realisert.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

På ei lita høgd med utsikt over skjergarden i ein av dei mest populære hyttekommunane i landet, vil to investorar byggje eit stort hotell.

Rune Kilebu er ein av dei som står bak prosjektet. Dei samarbeider med det internasjonale selskapet Intercontinental Hotels Group.

– Når planane no ligg der og ein kan sjå på dei og sjå på kva for positive ting eit hotell på Hvaler vil føre til både for folk og næringsliv, så tenkjer eg at dette er noko folk vil ha.

Har skapt mange reaksjonar

– Eg synest nesten rett og slett at det er eit angrep på naturen vår. Og så er det også eit angrep på dei kulturhistoriske verdiane som ligg i området på Sand, seier tidlegare ordførar i kommunen Paul Henriksen.

Debatten har rasa i den vesle hyttekommunen i Viken. Både blant politikarar, innbyggjarar og hytteeigarar. På Facebook er det starta ei gruppe med nesten 2000 medlemmar for å stanse prosjektet.

Henriksen er heilt samd i at Hvaler treng eit hotell, men dette hotellet vil han ikkje ha.

– Eg har lenge oppmoda Hvaler Arbeidarpartiet til å vere heilt klare i motstanden mot det prosjektet.

Lokalavisa Fredriksstad Blad har skrive fleire artiklar om debatten rundt hotellplanane.

Utsikt over Hvaler på Sand

På toppen av hotellet på Sand vil utbyggjarane ha eit rom som er tilgjengeleg for alle, med utsikt over skjergarden. Slik kan utsikta bli frå 45 meters høgd.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Stort engasjement

– Det her er noko heilt anna enn det vi er vande til å sjå på Hvaler, så eg forstår godt at det engasjerer og at nokre tenkjer på korleis dette kjem til å bli sjåande ut, seier ordførarkandidat Anne May S. Olsen for Høgre.

Det er ikkje første gong at hotellplanar skaper stor debatt. I Svolvær, Sogn og Ljøen i Geiranger har det vore reaksjonar dei siste åra.

Støtvig Hotell i Larkollen i Moss kommune var for berre litt over eit tiår tilbake gjenstand for stor debatt. Men hotellet har opp gjennom åra hatt suksess, i 2016 var hotellet Noregs beste, ifølgje Tripadvisor.

Forslag til hotell på Sand på Hvaler

Utbyggjaren meiner hotellet vil føre til meir turisme og meir aktivitet for næringslivet.

Illustrasjon: GRIFF Arkitektur

Hotellplanane på Sand eksisterer i dag berre på papiret. Om det vil bli eit faktum, blir truleg avgjort i løpet av våren.

Utbyggjarane har sendt inn forslag til reguleringsplan, som blir behandla i planutvalet i kommunen om få veker. Då blir det bestemt om planane skal ut på høyring.

– Høgre har ikkje teke stilling til det prosjektet heilt enno, vi kjem til å sjå på saka når vi får ho til politisk behandling. Men tomta er regulert til hotell og Høgre er for hotell på Sand, seier Olsen.

– Vi treng ikkje eit høghus

– Vi kjem ikkje til å seie ja til å realisere noko sånt, seier ordførar Mona Vauger (Ap) i Hvaler kommune.

Ho meiner hotellet bryt med naturen og det kulturhistoriske i området.

Vauger er ikkje samd med utbyggjarane, og meiner dette prosjektet ikkje kjem til å bli noko av.

Mona Vauger (Ap)

Mona Vauger (Ap) seier det høge hotellet er i strid med kommuneplanen.

Foto: Caroline Bergli Tolfsen / NRK

– Men er det ikkje bra å få eit stort hotell på Hvaler då?

– Jau, vi treng hotell og det blir hotell på Hvaler. Men vi treng ikkje eit høghus, der ein då skal ta heisen opp i 16. etasje og få den einaste utsikta utover Hvaler der ein ikkje har utsikt over eit høgt hotell, seier Vauger.

Trass i mange negative signal, har Kilebu tru på at hotellet blir bygd.

– Utbygginga vår legg beslag på mindre enn 10 prosent av tomtearealet og ligg tett inntil flotte friluftsområde på Hvaler. Så om ikkje dette er ein bra stad, så veit ikkje eg.

Les også Nektes å dumpe forurensede masser ved ferieparadis

Dronefoto av innseilingen til Borg havn.

Hei!

Hei! 

Takk for at du har lest deg helt ned hit. 

Tenkte du på noe da du leste saken? Eller har du tips til hva min neste artikkel skal handle om? Send meg gjerne en e-post! 

NRK anbefaler