Hopp til innhold

Nektes å dumpe forurensede masser ved ferieparadis

Kystverket vil dumpe tonnevis med forurensede masser i Oslofjorden. Nå setter Hvaler kommune ned foten.

Dronefoto av innseilingen til Borg havn.

Innseilingen til Borg havn i Fredrikstad blir stadig grunnere. Masser på havbunnen skal fjernes, men nå må Kystverket finne et nytt sted å dumpe dem.

Foto: Showfabrikken / Kystverket

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

– Vi har enormt store naturverdier som må tas vare på, sier Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap).

Denne uken har Statsforvalteren i Oslo og Viken slått fast at Hvaler kommune står fritt til å råde over sin egen skjærgård.

Ordfører på Hvaler Mona Vauger (Ap).

Hvaler-ordfører Mona Vauger mener mudring av innseilingen til Borg havn er nødvendig. Samtidig er hun tydelig på at massene må plasseres på land – ikke i vann.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

– Statsforvalteren har konkludert med at kommunens vedtak om å ilegge midlertidig forbud mot sjødeponi på våre arealer opprettholdes, sier Vauger.

Hvaler er en av landets største hyttekommuner med over 4300 fritidseiendommer.

Skulle dumpe forurensede masser ved nasjonalpark

Farleden inn til Borg havn i Fredrikstad blir stadig grunnere.

Vannet som renner nedover Glomma drar med seg mudder og slam som ender opp ved innseilingen til den svært trafikkerte havnen.

Kystverket har fått tillatelse til å fjerne 700.000 kubikkmeter av massene som har samlet seg opp ved innseilingen.

Mudring, Fredrikstad. Testmudring i forkant av utviding av Glommas utløp ved Borg havn, Ytre Oslofjord.

I november i fjor gjennomførte Kystverket en prøvemudring ved innseilingen til Borg havn.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

I Nasjonal transportplan for 2022–2033 er det anslått at mudringsprosjektet vil koste 256 millioner kroner. I fjor bevilget regjeringen 50 millioner kroner til mudringen.

Mer enn halvparten av massene skulle etter planen plasseres i to sjødeponier på havbunnen i Ytre Oslofjord.

– Nå er vi i en situasjon hvor vi ikke har noe deponi, sier prosjektleder i Kystverket Martin Fransson.

Kystverket har tidligere fått tillatelse til å dumpe muddermasser ved Svaleskjær og Møkkalasset i Hvaler kommune.

Fredriksstad Blad omtalte statsforvalterens vedtak først.

Kritisk tilstand

Deponiene Kystverket skulle bruke ligger noen få kilometer unna Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Store deler av nasjonalparken ligger under vann. Der finnes blant annet verdens største innenskjærs korallrev.

Koraller fra Hvaler

Disse korallene er hentet ut fra korallrevet Tisler som ligger i Ytre Hvaler nasjonalpark. Svenske forskere har hentet ut korallene for å forske på dem.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Tilstanden til Oslofjorden er kritisk. Senest i mars slo forskere alarm, og mente at miljøet i fjorden har nådd et kritisk punkt.

Torsk og blåskjell er borte flere steder. På sjøbunnen kveles grønne sjøplanter av slimete alger.

Marinbiolog Pia Ve Dahlen frykter den planlagte mudringen vil forverre Hvalerskjærgårdens tilstand.

Zoombilde Pia Ve Dahlen, marinbiolog

Marinbiolog Pia Ve Dahlen.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

Samtidig er hun glad for at statsforvalteren nå har satt en midlertidig stopper for masse-dumpingen.

– Det er veldig gode nyheter, og sender et viktig signal om at havområdene faktisk tas på alvor. I praksis betyr det kanskje ikke så ekstremt mye for den her saken, for mudderet blir vel dumpet på Fredrikstad-siden uansett.

Forventer forsinkelse

I november i fjor vedtok Hvaler kommune et midlertidig forbud mot sjødeponiene de tidligere har stilt til disposisjon.

Kystverket mente kommunens vedtak var ugyldig. De klaget det derfor inn til statsforvalteren.

Denne uken konkluderte statsforvalteren med at Hvaler kommunes vedtak er gyldig.

Det er Martin Fransson i Kystverket overrasket over. De hadde planer om å starte med mudringen til høsten.

Martin Fransson, prosjektleder testmudring Fredrikstad, Kystverket

Prosjektleder i Kystverket Martin Fransson. Bildet er tatt under prøvemudringen som ble gjennomført i fjor høst.

Foto: Stein Ove Korneliussen / NRK

– Jeg tror at det kommer til å være vanskelig å få til, men omfanget av eventuelle forsinkelser er for tidlig å si noe om nå.

– Kan en konsekvens av dette bli at man ikke får gjennomført mudringen?

– Det er altfor tidlig å si noe om. Nå skal vi se på hvilke muligheter vi i Kystverket har til å ta det nasjonale ansvaret vi har for farleden inn til Borg havn.

Les også Mudring i Fredrikstad: – Forbrytelse mot miljøet

Mudring, Fredrikstad. Testmudring i forkant av utviding av Glommas utløp ved Borg havn, Ytre Oslofjord.