Hopp til innhold

Er kritisk til hotellplaner

Et hotell på Ljøen ved innløpet til Geirangerfjorden, kan være konfliktfylt, mener Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Det er Flakk-gruppen som planlegger å bygge hotellet. Fylkesmannen peker på at det kan være vanskelig å ikke bryte med det urørte landskapet, som er viktig for statusen til Geirangerfjorden. Det kan også være utfordringer med skredfare. Fylkesmannen mener utbygger bør se på alternative plasseringer. Det er satt igang privat regulering av området.