NRK Meny
Normal

Skepsis til tomtesalg

Halden Byutvikling varslet i går at områdene Tyska og Hollenderen er solgt. Nå skal administrasjonen kvalitetssikre kjøpeavtalen.

Havneområdet i Halden

NY BYDEL. Tyska og Hollenderen er ment å skulle bli en ny bydel i Halden en gang i fremtiden.

Foto: Rainer Prang / NRK

I en pressemelding sendt NRK torsdag 25. april 2013 heter det fra Halden Byutvikling as, at det er inngått en kjøpeavtale for tomtene Tyska og Hollenderen med Norske Helsehus AS.

Salgssummen skal i følge pressemeldingen være på 100 millioner kroner.

- Dette er jeg skeptisk til, sier ingeniør Klaus Offenberg.

Les også:

Klaus Offenberg

SKEPTISK. Ingeniør Klaus Offenberg ber kommunen være grundige i sitt arbeid med kjøpsavtalen, som er inngått med Norske Hus as. (Arkivbilde)

Foto: Rainer Prang / NRK

- Skaff bankgarantier

Offenberg, som er en nestor i bygg- og anleggsbransjen i Halden, har gjennom årene hatt en rekke oppdrag blant annet for Halden kommune.

Han står bak taksering av mange og store utbyggingsområder i Halden og andre kommuner , og han er skeptisk til de opplysningene, som fremkom torsdag.

Fra det hel-kommunalt eide selskapet Halden Byutvikling AS heter det at det skulle bygges en ny bydel på Tyska og Hollenderen der grunnforholdene er svært vanskelige.

Områdene ved elva er bygget opp av sagflis og mudder, og litt lenger opp i elva Tista ble det pelet til mer enn 70 meter, da Tista senter ble bygget på 90-tallet.

Det er det relativt nystartede selskapet Norske Helsehus AS, som er kjøper.

Norske Helsehus AS ble startet i 2012, har ingen ansatte og en aksjekapital på 31.000 kroner.

Ifølge pressemeldingen torsdag er Norske Helsehus AS et selskap som konkret arbeider med å styrke sin kapitalbase.

- Rådmann, framskaff bankgarantier slik at vi som bor i byen her slipper å betale for nye tapsprosjekter, sier Offenberg til NRK.no.

Les også:

Thor Edquist (H)

POSITIV TIL KJØPSAVTALE. - Hvor god avtalen er, tar jeg stilling til når administrasjonen har kvalitetssikret den, sier Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Vil kvalitetssikre avtale

Kjøpekontrakten ble sluttbehandlet av styret i selskapet den 17.04.2013.

Styret i Halden Byutvikling as, som består av Jan-Erik Erichsen (leder), Per-Kristian Dahl, Henrik Rød, Erlan Aastebøl og Gerd-Berit Odberg anbefaler den ekstraordinære generalforsamlingen - som er ordføreren i Halden kommune, å godkjenne kjøpekontrakten.

Ordfører Thor Edquist (H) vil imdlertid ikke uten videre sette sin signatur på dokumentet før det er kvalitetssikret.

- Jeg vil be om et råd fra kommunestyret først, sier Edquist til NRK.no.

Han forteller at administrasjonen skal kvalitetssikre kjøpeavtalen som er inngått mellom Halden Byutvikling AS og Norske Helsehus AS.

Avtalen blir trolig behandlet i kommunestyret den 2. mai i år.

Les også:

- Positiv til avtalen

Edquist oppfatter den inngåtte avtalen som positiv for Halden kommune.

- Det er meget positivt at det nå begynner å skje noe i området som posisjonspartiene er enige om i sin samarbeidavtale skal utvikles.

Hvor god avtalen er vil jeg ta stilling til etter at administrasjonen har gjort et saksframlegg, sier ordføreren.

Han mener styret i Halden Byutvikling as har jobbet hardt og gjort en god jobb med å finne interessenter.

Les også:

Tomter ved Tista i Halden

TOMTEOMRÅDER VED FJORDEN. På områdene Hollenderen, Tyska A og B er det beregnet plass for 350 boligenheter.

Foto: Halden Byutvikling AS

- Tror 100 millioner dekker gjeld og utgifter

I følge pressemeldingen fra Halden Byutvikling AS torsdag er de 100 millionene, som Norske Helsehus AS skal betale, nok til å nedbetale gjeld fra byutviklingsselskapet til Halden kommune med 55 millioner.

Det er gamle industritomter langs elva tista, og på Tyska og Hollenderen er det stedvis sterk forurensning i grunnen.

Kommunen skal ifølge kjøpsavtalen sanere området det skal bygges på for egen regning.

Det må tilrettelegges for ytterligere infrastruktur innenfor rammen på 100 millioner, for at prosjektet ikke skal bidra til et minus for kommunen.

På forespørsel fra NRK om det er det grunn til å anta at salgssummen på 100 millioner vil dekke alle kostnader og gjeld, sier Edquist at det har han tro på.

- Ja, Det er det grunn til å tro. Men det vil ta en del år før området er ferdig utviklet.

Alt av utvikling er positivt for Halden og jeg håper nå området over tid kan utvikles til et nytt og spennende boområde i Halden, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se TV-nyhetene 20.55

  • Seier for Turvoll Fossli og Falla

    Sondre Turvoll Fossli og Maiken Kaspersen Falla vant Kulåssprinten i Sarpsborg.

    Sondre Turvoll Fossli
    Foto: NRK