Tyska og Hollenderen solgt

Tomtene Tyska og Hollenderen i Halden er solgt for 100 millioner. Nå skal avtalen til politisk behandling.

Havneområdet i Halden

SOLGT FOR 100 MILLIONER. Tyska og Hollenderen er solgt.

Foto: Rainer Prang / NRK

I en pressemelding sendt NRK torsdag 25. april 2013 heter det fra Halden Byutvikling as, at det er inngått en kjøpeavtale for tomtene Tyska og Hollenderen med Norske Helsehus AS.

Salgssummen skal i følge pressemeldingen være på 100 millioner kroner.

Kjøperen har i følge pressemeldingen visjoner om å bygge en helt ny bydel i Halden med et framtidsrettet konsept som tilfredsstiller beboere i alle aldre.

Les også:

Tyska og Hollenderen, Halden

NETTO GEVINST? De tidligere industriområdene Tyska og Hollenderen må saneres før bygging kan skje. Halden kommune forplikter seg i følge kjøpsavtalen til å påta seg kostnadene på toppen av kjøpesummen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Rensing inkludert i salgssummen

Halden kommune kjøpte områdene for 55 millioner kroner og Halden Byutvikling AS overtok Tyska og Hollenderen fra kommunen ved avtale 30.12.2010.

På de gamle industritomtene Tyska og Hollenderen er det påvist gift etter mange års arbeid med kreosotbehandling og impregnering, og det skal omfattende sanering til, før det kan bygges.

Etter ordlyden i pressemeldingen skal Halden kommune selv stå for sanering og rens av områdene, en utgift som kommer på toppen av kjøpesummen på 55 millioner kroner.

Det er også investert store summer i infrastruktur med veier, bru og vann-, kloakk- og fjernvarmeløsninger for områdene ved elva Tista, der Tyska og Hollenderen ligger.

I følge pressemeldingen torsdag er kjøperen kjent med forurensningssituasjonen dokumentert med fire tilstandsrapporter.

Les også:


Til politisk behandling

Før en kjøpsavtale eventuelt er endelig godkjent skal politikerne i Halden behandle saken.

Halden Byutvikling as, som er "selgeren" har gjennom kjøpekontrakten påtatt seg ansvaret for merkostnadene ved å gjennomføre nødvendig tiltak for å ta hånd om forurensningene.

Såkalte "feltinterne opparbeidingskostnader" er kjøpers ansvar.

Halden kommune får ifølge pressemeldingen betydelige tilknytningsavgifter og årlige kommunale avgifter, når boligenhetene på et eller annet tidspunkt står klare, dersom avtalen godkjennes politisk.

I desember i fjor sa styreleder Jan Erik Erichsen til NRK, at med såvidt mange boligenheter for salg, og et begrenset marked, vil det ta lang tid å selge.

- Så jeg tror nok vi må snakke om en del år frem i tid før vi har noen ny bydel i Halden, sa Erichsen til NRK den gang.

Les også:

Betaler tilbake lån

Halden kommune skal fortsatt eie arealet avsatt til friområdet mellom Tyska og Hollenderen, der opparbeiding er Halden Byutvikling as eller Halden kommunes ansvar. Dermed løper det på ytterligere kostnader.

I følge pressemeldingen torsdag er alternativet at det inngås en separat avtale med kjøperen om dette i forbindelse med ivaretagelse at forurensningstiltakene som er selgers ansvar.

Halden Byutvikling as mener den foreliggende kjøpekontrakt sikrer en rask igangsetting og gunstige økonomiske betingelser for Halden Byutvikling AS og Halden kommune, som vil sikre delvis tilbakebetaling med 55 millioner kroner av samlet lån til kommunen på 145 millioner kroner.

Da NRK snakket med styreleder Erichsen i desember i fjor ble det gitt uttrykk for at håpet var å få inn mer enn de 145 millionene byutviklingsselskapet skyldte kommunen for å ha overtatt områdene Mølen, Tyska og Hollenderen.

- Vi gjør en dårlig jobb for kommunen, hvis ikke vi får bedre betalt enn 145 millioner for summen, sa styrelederen.

Det er takst inklusive tilrettelegging av infrastruktur en salgssum skal inneholde, ifølge ham.

- Dette skal komme Halden og haldenserne tilgode, sa Jan-Erik Erichsen i desember 2012.

Les også:

Ny bydel ved Tista i Halden

NY BYDEL. Det skal planlegges for omsorgsboliger, seniorboliger, studenthybler, familieboliger, utleieboliger og en servicesektor for betjening av disse.

Foto: Halden Byutvikling AS

Ny bydel

Både styreleder Erichsen og daglig leder i Halden Byutvikling as Per Egil Pedersen beskriver salget til 100 millioner kroner, som en god løsning for Halden Byutvikling as og Halden kommune.

- Kjøperen har visjoner om å bygge en helt ny bydel i Halden med et framtidsrettet konsept som tilfredsstiller beboere i alle aldre.

Dessuten er jeg meget fornøyd med de svært gode økonomiske betingelsene; noe som har vært meget viktig for Halden Byutvikling AS og som bør være meget kjærkomment for eieren Halden kommune, sier Per Egil Pedersen i pressemeldingen.

Det skal planlegges for omsorgsboliger, seniorboliger, studenthybler, familieboliger, utleieboliger og en servicesektor for betjening av disse som treningssenter, legesenter, fysioterapi og annet.

- De planene vi har så langt er gode, men ikke ferdige. Dette angår hele byen, og jeg vil invitere innbyggerne og alle gode miljøer til å komme med innspill som kan påvirke detaljutformingen.

Vi ønsker å skape morgensdagens bydel for å bo og leve SMART, sier daglig leder i Norske Helsehus AS Tore Borthen i pressemeldingen.

Norske Helsehus AS er i følge Brønnøysundregistrene stiftet i februar i fjor, og har en aksjekapital på 31.000 kroner.

Selskapet er ifølge pressemeldingen et selskap som konkret arbeider med å styrke sin kapitalbase.