NRK Meny
Normal

Utfordringer i kø for tomteselskap

Halden Byutvikling as har foreløpig ikke fått solgt tomter ved Iddefjorden. Uvisst hva som skjer, når daglig leder slutter.

Havneområdet i Halden

UTFORDRINGER I KØ FOR BYUTVIKLINGSSELSKAP. Det som er kalt 'indrefileten' av tomter i Halden - Tyska og Hollenderen ved Iddefjorden, er fortsatt ikke solgt. Nå forlater daglig leder skuta.

Foto: Rainer Prang / NRK

Daglig leder i det heleide kommunale selskapet, Per Egil Pedersen, sa til Halden Arbeiderblad i oktober i fjor, at de to tidligere industritomtene Tyska og Hollenderen ville bli annonsert i november 2012, og at tomtene sannsynligvis kom til å bli solgt før jul i fjor.

Men slik gikk det ikke, og NRK Østfold skrev den 13. januar i år at Halden Byutvikling as ikke hadde klart å selge tomteområdene Tyska og Hollenderen, som kommunen kjøpte av Saugbrugs for få år tilbake.

Opplysningene om at det ikke var blitt noe salg før nyttår kom fra styreleder i Halden Byutvikling AS (HBU), Jan-Erik Erichsen.

Han informerte samtidig om at kvalitessikring av bud pågikk, samt at det kunne komme mulige utvidelser av innkomne tilbud.

Les også:

Jan-Erik Erichsen

ØNSKER Å SELGE UTEN BINDING. Styreleder Jan-Erik Erichsen i HBU sier selskapet helst ønsker å selge tomter til kjøpere som ikke binder kommunen til å leie tilbake.

Foto: Privat

- Har tilbud over takst

Halden Byutvikling as har dels annonsert tomtene, og dels tatt direktekontakt med en hel del selskaper de har håpet kunne være interesserte i tomtene.

Det har vært både gruppe- og separatvisninger, og i følge Erichsen har de som vært på befaring vært imponert over byen og områdene.

Siden omtalen av utviklingen i tomtesaken i januar i år, har Halden Byutvikling as fortsatt ikke noe salg å vise til per 5. februar 2013.

- Det har du rett i. Tomtene er ikke solgt per dags dato. Men vi har tilbud på kjøp på begge de to seksjonene på Tyska, sier styreleder Erichsen til NRK.no.

Han forteller at tilbudet om kjøp ligger over gjeldende takst, men HBU ønsker å kvalitetssikre tilbudene.

- Arbeidet pågår med dette for tiden, sier han.

Tista, Halden

TOMTER VED FJORDEN. Tyska og Hollenderen er 'waterfront'-tomter med beliggenhet ved Iddefjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ønsker bud uten bindinger

Selskapet disponerer foreløpig Mølen, som skulle ha veket plassen som havn for en ny havn på Sauøya, og også de to tomtene Tyska og Hollenderen

Politikerne i Halden kommune har vedtatt, at Mølen skal gis tilbake til Halden havn.

Hollenderen er regulert for boligformål, og er på 13,2 dekar. Der kan det bygges 150 boenheter i tett, lav bebyggelse. Tyska er på16,5 dekar regulert til boligareal. Her er det beregnet plass til 200 tilsvarende boenheter.

Det har tidligere også vært snakk om at det skulle bygges et sykehjem på Tyska av en investor, som ville leie ut anlegget til kommunen.

Slik NRK kjenner tomtesaken i Halden er innkomne budene fra interessenter, som ønsker å bygge enheter kommunen senere skal leie tilbake.

Når Erichsen blir bedt om å bekrefte eller avkrefte dette svarer han

- Styret i HBU er primært interessert i salg uten bindinger for kommunen.

Les også:

Thor Edquist (H)

FEIL FREMGANGSMÅTE. Ordfører Edquist mener det var feil av det tidligere politiske styret i Halden å forskuttere utgifter til omfattende bygging av infrastruktur, før man i det hele tatt vet om det finnes kjøpere, som vil bygge ut på Hollenderen og Tyska.

Foto: Rainer Prang / NRK

Ordfører kritisk til prosess

Halden kommune har brukt 122 millioner kroner, inklusive rehabilitering av veistrekningen Stadionbakken og veien på Mølen, samt brue og annen infrastruktur på områdene ved elva Tista, som deler Halden sentrum i to.

Dette beløpet kommer på toppen av tomtekjøpet fra Saugbrugs på 20 millioner kroner (Hollenderen og Tyska).

Haldens ordfører Thor Edquist skriver på sin blogg, at han mener hele framgangsmåten med å bygge infrastruktur har vært feil.

Han mener det er uheldig at kommunen har lagt ut penger, som det skal betales renter på, før man i det hele tatt vet om noen kommer til å kjøpe og bygge ut på områdene.

- Halden Byutvikling jobber med å få interessenter, så vi får håpe at vi etter hvert får igjen noen av de rundt 120 millionene som er lagt ned i området, sier ordfører Edquist.

På bloggen skriver han at andre kommuner løser tomtesaker som dette på annen måte.

- Ordførerne i våre nabokommuner på begge sider av grensen, forteller at de ikke forskutterer beløp i denne størrelsen. De regulerer et område, og når noen vil bygge, ja da begynner man med vei, vann og kloakk.

Strømstad forskutterer aldri en krone ifølge ordfører Ronnie Brorsson, selv om byen har hatt og har store utbyggingsprosjekter, skriver Edquist.

Usikker fremtid - kan miste daglig leder

Det har i mange år vært tanker rundt et trafikknutepunkt i Halden sentrum, der jernbane, buss og drosjer kan samles "under samme tak" eller i det minste i samme område.

I et samarebide med ROM Eiendom, som er et selskap eid av NSB, har Halden Byutvikling AS drøftet muligheter for å utvikle områdene ved den såkalte driftsbanegården i Halden til et slikt knutepunkt.

Foruten dette prosjektet skal Halden Byutvikling as sørge for å utvikle og selge de tomtene de disponerer.

Nå har HBUs daglige leder, Per Egil Pedersen, bekreftet overfor Skiptvet kommune at han ønsker å tiltre rådmannsstillingen i kommunen, og dermed kan det kommunale byutviklingsselskapet stå uten leder i løpet av kort tid.

Pedersen tiltrådte stillingen i HBU den 1. juni i fjor.

- Det er mulig at Per Egil Pedersen tiltrer ny stilling den 1. juni i Skiptvet kommune, sier Erichsen.

Han sier det er for tidlig å si noe om det vil bli jobbet for å finne en erstatter for Pedersen.

Erichsen ønsker heller ikke å si noe om selskapet nå kan bli lagt ned.

- Det er for tidlig å kommentere det i dag, sier styreleder i HBU Jan-Erik Erichsen til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Hund hoppet ut av bil

    Hunden som politiet i Moss etterlyste eieren til, hadde hoppet ut av bilvinduet. Det skjedde da bilen hadde stanset i et lyskryss. Hund og eier er nå gjenforenet. Politiet benytter anledningen til å understreke viktigheten av å sikre dyr i bil.

  • Vannlekkasje i Onsøy

    I ettermiddag oppsto en større vannlekkasje på Skåra i Fredrikstad. Lekkasjen rammer store deler av Onsøy. Kommunen opplyser på sin Facebook-side at skadene er under reparasjon. Det var store vannmasser i veibanen i området, forteller en veifarende til NRK Østfold.