NRK Meny
Normal

- Har fått bud på Iddefjord-tomter

Uvisst hva tomteområdene Tyska og Hollenderen i Halden kan bli solgt for.

Ny bydel ved Tista i Halden

FLOTTESTE BYDEL I ØSTFOLD. Med en beliggenhet ved Tista, der man kan fiske laks i elva og Iddefjorden som nærmeste nabo, mener mange at tomtene Tyska (bildet) og Hollenderen blir 'Østfolds perle'. Dog er det per i dag uavklart om et togspor vil havne rett inn i de to planlagte boligområdene.

Foto: Halden Byutvikling AS

Halden Byutvikling as (HBU) håpet å selge store tomtearealer ved Iddefjorden før nyttår i fjor, men salget uteble.

Det har vært taust om tomtesalget fra det kommunale eiendomsselskapet lenge, men nå er noe på gang i følge styreleder i HBU, Jan-Erik Erichsen.

Også tidligere har styrelederen opplyst at det var kommet bud, og at man var i en fase preget av kvalitetssikring av budene, og nå gjentar han, at bud foreligger.

- Vi har mottatt bud på Tyska og Hollenderen, som styret anser som interessante.

En foreløpig kjøpekontrakt er blant annet til ekstern, juridisk gjennomgang før presentasjon for Halden Byutviklings styre og øvrige organer, sier Erichsen til NRK.no.

Les også:

Havneområdet i Halden

HVOR STORT BUD? Styreleder i HBU vil ikke si noe om hva budet på Tyska, Hollenderen eller begge lyder på. Halden Arbeiderblad skrev i september 2011 at det var kommet et bud på 60 millioner kroner på det 18,2 dekar store tomteområdet Tyska.

Foto: Rainer Prang / NRK

Taust om pris

Områdene Tyska og Hollenderen er tidligere industritomter, som delvis er bygget opp ved utløpet av elven Tista gjennom svært mange år av flis og mudder fra sagbruksvirksomhet.

Med slike grunnforhold vil dette kreve omfattende pelingsarbeid, dersom det skal bygges boliger eller næringseiendom der.

I tillegg er det bekreftet at det er sterkt forurensede partier på eiendommene, som vil kreve at jordmassene tas vekk, renses og at det tilføres nye rene masser.

Styreleder Erichsen har tidligere verken villet uttale seg om hva det vil koste å fjerne og rense massene, ei heller hvor høyt tilbudet er fra budgivere, som vil kjøpe tomtene.

Heller ikke nå er det aktuelt å snakke om hva HBU kan få for Tyska og Hollenderen.

- Per i dag kan vi dessverre ikke gi noen informasjoner om kjøper(e) eller aktuell pris(er), skriver Erichsen i en epost.

Les også:

Tomter ved Tista i Halden

BOLIGER, NÆRING ELLER GRØNTAREALE? På Tyska har det tidligere vært foreslått å bygge 48 sykehjemsplasser og 58 omsorgs- eller trygdeleiligheter.

Foto: Halden Byutvikling AS

Ny bydel?

På Hollenderen (D) er det regulerte arealet for boligformål på 13,2 daa og er beregnet for 150 boenheter i tett, lav bebyggelse, skriver HBU på sine nettsider.

Området mellom Hollenderen og Tyska (C) er regulert til parkområde.

Tyska er delt i to områder A og B, og utgjør til sammen 16,5 daa regulert til boligareal. Her er det beregnet plass til 200 tilsvarende boenheter.

Det foreligger også muligheter for utvikling av «livsløpsboliger» med ulike servicefunksjoner, primært tenkt lagt til område B.

Halden kommune vil i tilfelle være sentral i et slikt prosjekt, uten at dette er en forutsetning for utnyttelse av tomten til ordinær boligutvikling, heter det på Halden Byutvikling AS egne hjemmesider.

Les også:

Livsløpsboliger

Det har blant annet vært snakk om å bygge et sykehjem på Tyska i privat regi, som kommunen etter daværende planer fra 2011 skulle leie plasser i.

Før valget i 2011 ble det sagt, at en løsning der Halden kommuen forpliktet seg til å leie sykehjemsplasser av private kunne bli en svært dyr løsning, og særlig fra Høyres side ble det sagt, at løsningen med plikt til å leie ikke var heldig for kommunen.

- Jeg presiserer at vi snakker om "livsløpsboliger" og ikke om sykehjemsplasser. Styret eller administrasjon i Halden Byutvikling har ikke fra Halden kommune mottatt noe endelig signal om kommunen ønsker eller ikke ønsker boligenheter.

Som kjent er denne "livsløpsbolig"-saken til detaljvurdering i Halden kommunes administrasjon, sier Jan-Erik Erichsen til NRK.no.

Mister daglig leder - fremtid uviss

På forespørsel tidligere i vinter, rundt hvordan HBUs fremtid ser ut, når daglig leder Per Egil Pedersen nå forlater selskapet 1. juni til fordel for rådmannsjobb i Skiptvet, har Erichsen pekt på at selskapet har fått seg tildelt en del oppgaver, som skal løses.

Hvis salg av tomter gjennomføres innen Pedersen forlater HBU, ser ikke styrelederen for seg at ny daglig leder ansettes.

- Saken er ennå ikke diskutert i styret eller med generalforsamlingen, sa Erichsen til NRK.no for kort tid tilbake.

Styret er den som eventuelt ansetter ny leder, men generalforsamlingen (ordfører red. anm.) vil naturlig bli involvert i beslutningen, ifølge ham.

- Salgsprosessen knyttet til Tyska/Hollenderen er i gang. Skulle salget bli en realitet, vil jeg tro at det er liten grunn til å utlyse en ny lederstilling, sier Erichsen.

Hvem bestemmer i så fall om selskapet skal legges ned?

- Så lenge selskapet har konkrete arbeidsoppgaver, antar jeg at virksomheten eksisterer. Faller arbeidsoppgavene bort vil generalforsamlingen bestemme HBU's videre skjebne, sier Erichsen.

Les også:

Nedlagt impregneringsverk i Halden

OMFATTENDE SANERINGSARBEID MÅ TIL. 3,5 mål av området langs elva Tista er såpass forurenset at det er inngjerdet. I følge Norske Skog Saugbrugs, som solgte tomtene til kommunen for 20 millioner kroner, inneholder et område på Hollenderen rester av impregneringsmaterialer, og er avlukket fordi man ikke ønsker at personer eller dyr skal rote i overflaten.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vil ha stoppet salgsprosess

Miljøpartiet i Halden mener det er uansvarlig å bygge ned forurensede tomter tett opp til et jernbanespor ingen vet hvor vil havne.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener kommunen må tenke på nytt, og legge vekk salsgprosssen med tanke på boliger, og heller legge til rette for grøntområder langs Iddefjorden.

- Vi vet at disse områdene er kraftig forurenset, og vi vet at det vil koste svært mye å få ryddet opp i dette, dersom det skal være boliger eller næringseiendom på tomtene. Det vil koste langt mindre å la tomtene være i fred, eller legge til rette for grøntarealer, sier MDGs leder Vibeke Julsrud til NRK.no.

Hun peker på økende havneaktivitet på det tilstøtende tomteområdet Mølen, og at det er langt frem til en avklaring rundt spørsmålet om hvor jernbanetraseen gjennom Halden skal gå.

- Vi vet ingenting per i dag om hvor den fremtidige jernbanelinjen kan bli lagt, med eller uten InterCity-trafikk.

Også derfor er det skummelt å selge disse tomtene, som kanskje får et dobbelspor for togtrafikk en gang i fremtiden, sier Julsrud til NRK.no.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Frakjørt av to tog

    Rullestolbruker Glenn Tore Clausen ble frakjørt av to tog i Fredrikstad onsdag kveld, skriver Fredriksstad Blad. Først fordi rullestolrampen sto på feil spor. Ved neste avgang passet ikke rampen med togsettet. – Vi fikk for sent beskjed, sier strekningsleder Terje Andersen i NSB

  • Møte med flyselskap

    Ledelsen ved Rygge sivile lufthavn (RSL) skal ifølge Moss Avis ha et møte med et større flyselskap. Møtet skal finne sted i begynnelsen av juli. Etter det avisen erfarer skal det være et lavprisselskap.