Hopp til innhold

Retten avviste sykehusets sak mot egne sykepleiere

Tingretten mener sykehusdirektøren ikke hadde myndighet til å saksøke sine egne sykepleiere og avviste saken. Sykehuset kjemper for å omgjøre avgjørelsen.

Sykehuset Østfold går til sak mot fire sykepleiere som vil jobbe heltid. Fra venstre: Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen.

Spesialsykepleierne Ann Christin Skrøder (t.v.), Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen skulle i retten etter at de krevde å få full stilling ved avdelingen de jobber.

Foto: Petter Larsson/NRK

Saken der Sykehuset Østfold stevnet fire av sine egne ansatte for retten tok en uventet vending tirsdag morgen.

Da mente nemlig Fredrikstad tingrett at sykehusdirektør Hege Gjessing ikke hadde myndighet til å stevne de ansatte, og at det kun er styret som har mulighet til det.

Saken ble derfor avvist før den kom ordentlig i gang.

Avgjørelsen førte til diskusjoner mellom sykehusets advokat Tarjei Thorkildsen og dommer Torbjørn Fjeldstad.

Thorkildsen mente tingretten hadde plikt til å gi sykehuset en mulighet til å rette den formelle feilen, slik at saken likevel kunne behandles. Han forsøkte derfor å få avgjørelsen omgjort.

Men retten avviste også dette enstemmig. Sykehuset Østfold vurderer nå om de skal anke kjennelsen til lagmannsretten.

Sykepleiernes advokat Magnus Buflod mener retten ikke hadde noe annet valg enn å avvise saken.

– Grunnen er at helseforetaket ikke har opptrådt med rett person overfor domstolen. Her har daglig leder reist søksmål, men det er styreleder som skal gjøre det. Domstolen hadde ingen annen mulighet enn å avvise saken, sier han til NRK.

Sykehuset Østfold møter fire ansatte i retten. Her ved sykehusdirektør Hege Gjessing, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal og sykehusets advokater Astrid Jahr Olsen og Tarjei Thorkildsen fra advokatfirmaet Bahr.

Sykehusdirektør Hege Gjessing, kommunikasjonssjef Bjørn Hødal og sykehusets advokater Astrid Jahr Olsen og Tarjei Thorkildsen møtte for Sykehuset Østfold i Fredrikstad tingrett.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Krevde full stilling

Tirsdag startet rettssaken som fire sykepleiere på nyfødtintensiven ved sykehuset Østfold har gruet seg til: Å møte sin egen arbeidsgiver i retten.

Sykepleierne jobbet deltid, men krevde å få utvidet sine stillinger da en ny sykepleierstilling ble lyst ut våren 2019. Arbeidsgiveren mener de vil få problemer med fylle opp helgevaktene dersom sykepleierne får jobbe fulltid.

I stedet fikk sykepleierne tilbud om å fylle opp sin stilling ved å jobbe i andre avdelinger. Det takket de nei til.

De gikk i stedet til Tvisteløsningsnemnda, som ga dem medhold. Men i stedet for akseptere dette, ønsket sykehuset å gå rettens vei.

Sykehuset Østfold møter fire sykepleiere i Fredrikstad tingrett.

De fire sykepleierne har ventet i over et halvt år på at saken skulle starte. Tirsdag morgen møtte de opp i Fredrikstad tingrett.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Advokat Buflod sier til NRK at tingrettens avgjørelse om å avvise saken tirsdag formiddag innebærer at avgjørelsen i Tvisteløsningsnemnda blir stående.

– Ja, dette har den virkingen at vedtakene som er fattet er bindende for sykehuset.

Hva vil dere gjøre videre i saken nå?

– Vi vil forfølge de kravene som arbeidstakerne har vunnet frem med, nemlig retten til å øke stillingene sine ved helseforetaket. Vi vil sørge for at helseforetaket innretter seg etter den avgjørelsen som Tvistenemnda har fattet.

Samtidig har de fire sykepleierne tidligere gått til motsøksmål mot Sykehuset Østfold. Fredrikstad tingrett har valgt å utsette behandlingen av denne delen av saken til nyåret.

Prinsipielt viktig

Sykehusdirektør Hege Gjessing har tidligere sagt til NRK at hun forstår at sykepleierne opplever saken som en stor belastning. Hun mener likevel det var nødvendig å gå rettens vei siden vedtaket fra Tvisteløsningsnemnda ikke kan ankes.

– Dette er et prinsipp som vil gjelde alle avdelinger på alle sykehus i Norge, sier Gjessing.

Gjessing mener det i ytterste konsekvens vil koste sykehuset «mange hundre millioner» dersom de taper og saken får skape presedens.

Men nettopp det at saken er av prinsipiell karakter for sykehuset gjør at den ligger utenfor den daglige driften som ligger i sykehusdirektørens stillingsinstruks, mener retten ifølge Fredriksstad Blad.