Hopp til innhold
Beltet fast på Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold får alvorlig kritikk for beltebruk: – Vi er mer bekymret enn før

Kritikken kommer etter at flere pasienter ved Sykehuset Østfold har ligget fastspent med belter 24 timer i døgnet i flere uker. Belteleggingen var nødvendig, svarer sykehuset.

Sykehuset Østfold, Kalnes

Skal gi rusbehandling til flest barn i landet: – Dette får vi ikke til

Sykehusene får mer ansvar for barnevernsbarn som sliter med rus og psykiatri. Da får noen helseforetak langt mer å gjøre.

Bård Fossli Jensen

Frustrasjon over unødvendige nødanrop: Kan skremme folk fra å ringe 113

Ambulansearbeidere er frustrerte over unødige akutte utrykninger. Men lege og kommunikasjonsekspert mener det kan gi feil signaler.

Fødsel på Sykehuset Østfold

Babyboom i Østfold: Høyeste antall fødsler på 14 år

Det fødes fortsatt få barn Norge, men i Østfold fødes det nå flere barn enn på lenge. Fagfolk spekulerer i hvorfor.

Et tre etasjes bygg med lys i vinduene, på et lysende skilt står det sykehuset Østfold Kalnes

65 personer smittet av antibiotikaresistente bakterier

Det pågår et utbrudd på sykehus, helsehus og sykehjem i Oslo. I Østfold har sykehuset kontroll på smitten.

Helse- og omsorgsministeren holder sykehustalen 2024

Fredar akuttkirurgien og fødetilbodet i Lofoten og Narvik

Sjukehusa skal få meir pengar, lova helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i sjukehustalen 2024. Akuttkirurgien og fødetilbodet i Lofoten og Narvik blir freda.

En kvinne med en grå blazer står foran en gul trapp og ser inn i kameraet.

Sykehusdirektør går på dagen: Levde ikke opp til styrets forventninger

Direktøren ved Sykehuset Østfold slutter. Dårlig økonomi, økende ventetider og mange fristbrudd får skylden.

Thea Mathisen i stuen på Halden klinikken.

Kutter i tilbud for pasienter med spiseforstyrrelser: – Helt forferdelig

Helse Sør-Øst mener døgntilbudet til pasienter med spiseforstyrrelse bør styrkes. Samtidig kutter Sykehuset Østfold i tilbudet.

Styremøte ved Sykehuset Østfold HF.

Stort underskudd ved Sykehuset Østfold: – Vi er i en vanskelig situasjon

Sykehuset Østfold styrer mot et underskudd på 200 millioner kroner. Neste år er målet å gå i pluss. Men det blir trolig krevende.