Hopp til innhold

Saksøkt av arbeidsgiveren: – Blir fysisk syk av stresset

Halvannet år etter at fire sykepleiere krevde å få full jobb på sykehusavdelingen der de allerede jobbet deltid, møter de nå sin egen arbeidsgiver i retten.

Sykehuset Østfold går til sak mot fire sykepleiere som vil jobbe heltid. Fra venstre: Ann Christin Skrøder, Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen.

Spesialsykepleierne Ann Christin Skrøder (t.v.), Maria Worren Vågsholm, Agnethe Karlsen og Elin Johannessen opplever det som svært belastende å havne i retten fordi de krevde at de skulle få utvidet sine stillinger i stedet for at det skulle ansettes en ny sykepleier.

Foto: Petter Larsson/NRK

– Selv om vi ikke har gjort noe galt, så er det et stressmoment som preger oss. Selv har jeg fått stressreaksjoner som hodepine og øresus. Man blir fysisk syk av stresset, sier Ann Christin Skrøder.

I 20 år har hun jobbet som sykepleier på intensivavdelingen for de aller minste barna ved sykehuset Østfold. Hun har 80 prosent stilling, men i likhet med flere av kollegene ønsker hun å jobbe fulltid på sin egen avdeling.

Det trodde hun kunne løse seg da det ble lyst ut en ny sykepleierstilling på avdelingen våren 2019. Hun var en av fire som bad om å få utvidet sin stilling i stedet for at det skulle ansettes en ny person.

Svaret ble nei. Dermed startet en strid som topper seg når de ansatte møter arbeidsgiveren i retten tirsdag.

– Ingen ville bedt en lege om det samme

Sykehuset Østfold mener nemlig det vil være umulig å fylle alle helgevaktene dersom sykepleierne jobber fulltid. De trenger rett og slett mange hoder i deltidsstillinger.

Så i stedet for at sykepleierne skal få full stilling i sin egen avdeling, er de tilbudt de siste 20–25 prosentene i en såkalt bemanningsavdeling. I praksis betyr dette at de skal jobbe en dag i uka ved en annen sykehusavdeling.

Det ønsker ikke de fire som nå skal i retten.

For mens de til vanlig jobber med premature og syke nyfødte, mener de det er en svært stor overgang til å skulle jobbe med eldre pasienter med helt andre plager. I tillegg har de en spesialistutdanning og erfaring som de synes det er synd at de ikke får utnyttet til fulle.

– Sykehuset er blitt mer og mer spesialisert. Ingen ville bedt en lege som er spesialist i ortopedi om å jobbe 25 prosent av tiden på et helt annet fagfelt, sier Skrøder.

Sykehuset: – Et prinsipp

Sykepleierne tok saken til Tvisteløsningsnemnda da de ikke fikk utvidet stillingene sine ved nyfødtintensiven. Der fikk de medhold.

Men sykehuset aksepterte ikke nederlaget, og saksøkte sykepleierne.

– Det føles fryktelig urettferdig, og det har vært belastende å stå i dette. Dette er i bunn og grunn et politisk spørsmål for arbeidsgiver, sier Skrøder.

Sykehusdirektør Hege Gjessing sier hun forstår at sykepleierne opplever saken som en stor belastning. Hun mener likevel det var nødvendig å gå rettens vei siden vedtaket fra Tvisteløsningsnemnda ikke kan ankes.

Administrerende direktør Hege Gjessing i Sykehuset Østfold.

Sykehusdirektør Hege Gjessing sier hun ikke ønsket rettssak, men så ingen annen utvei.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Dette er et prinsipp som vil gjelde alle avdelinger på alle sykehus i Norge, sier Gjessing.

Gjessing mener det i ytterste konsekvens vil koste sykehuset «mange hundre millioner» dersom de taper og denne saken får skape presedens.

Kampsak

Det er lange tradisjon for deltidsstillinger blant sykepleiere. Sykepleierforbundets egne tall viser at bare 40 prosent av dem som går i turnus ved sykehuset Østfold jobber full stilling.

Selv om det på landsbasis er stadig flere som får fulle stillinger, mener hovedtillitsvalgt Anita T. Granli ved sykehuset Østfold at den store andelen deltid langt på vei skyldes mangel på vilje og kreativitet hos sykehusledelsen.

– Det kreves i høyeste grad en omstilling. Da må begge parter være løsningsorienterte. Det er 20 år siden noen fikk 100 prosent stilling ved nyfødtintensiven. Jeg kjøper ikke helt at det ikke skal la seg gjøre, sier hun.

Sykehusdirektøren peker derimot på at sykehuset må bemannes døgnet rundt uten at sykepleierne skal være nødt til å jobbe for mange helger.

– Vi støter hele tiden mot arbeidstidsordningene som er forhandlet frem. Hver sykepleier kan jobbe maks hver tredje helg. Da er det grenser for hvor kreative vi kan være, sier Gjessing.