Hopp til innhold

Regjeringen vil opprette et eget telefonnummer for psykisk helse

Men hjelpeorganisasjonene ønsker ikke forslaget velkommen.

Illustasjonsbilde hjeleptelefon

Illustrasjonsbilde fra Kors På Halsen sine hjemmesider.

– Dette er ett av mange tiltak vi har iverksatt for å forebygge psykiske plager og redusere ensomhet, sier statssekretær Ellen Rønning Arnesen (Ap).

Tilbudet kan minne om et nødnummer. Tanken er at de som ringer nummeret vil bli satt over til ulike hjelpeorganisasjoner.

– Et felles døgnåpent nummer kan gjøre hjelp, omsorg og støtte lettere tilgjengelig, sier statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å se på en slik løsning, som i første omgang koster 5 millioner.

– Vi er også opptatt av å styrke og forbedre tjenestene til personer med psykiske helseutfordringer, sier Arnesen.

«Nei, takk»

Men organisasjonene er lunkne. De mener det er å gå tilbake i tid.

– Vi støtter ikke det forslaget. Dette vil frata brukerne valgfriheten, sier generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund.

I 2021 besvarte organisasjonen 81.512 telefonsamtaler. Dette er bare halvparten av de som har prøvd å ringe inn.

– Det er svært, svært mange som prøver å komme i kontakt med oss. Vi undres over at det hele tiden gis mer penger gjennom statsbudsjettet til å opprette flere hjelpetelefoner i stedet for å styrke de som allerede finnes, sier Berg-Heggelund.

Nelli kongshaug

Nelli Kongshaug, leder i Røde Kors sin hjelpetelefon.

Hjelpetelefonene «Kors på halsen» og Alarmtelefonen 116 111 har delte meninger om forslaget til regjeringen.

Det er bra at det tas grep, men jeg er usikker på om dette er riktig grep. Man burde legge vekt på å styrke psykisk helsearbeid mer forebyggende, og se på hvilke behov de eksiterende tjenestene har, sier Nelli Kongshaug i «Kors på halsen».

Er et felles nasjonalt telefonnummer for psykisk helse et godt grep?

Ble innlagt

Allan Helleren fra Askim er en av mange som har hatt behov for hjelp. Han gikk seg vill i jungelen av ulike hjelpetjenester.

– Hadde det vært enklere å finne frem, hadde ting vært mye enklere nå. Jeg måtte lete lenge, sier han.

Allan Helleren

Allan Helleren råder folk som sliter til å ta kontakt med hjelpeorganisasjoner.

Foto: privat

19-åringen har slitt med angst og depresjon i flere år. Til slutt kontaktet han en tilfeldig hjelpetelefon.

– Man føler at man i alle fall blir hørt når man først får kontakt.

Han ble så syk at han måtte legges inn på psykiatrisk avdeling.

I dag er han bedre.

Vil vurdere å styrke tilbudene

Kirkens SOS er en av landets største hjelpetjenester. I fjor svarte de på over 300.000 henvendelser.

– Alle tiltak som kan fremme god psykisk helse er bra. Dette kan være et godt supplement. Det finnes mange gode tilbud, og man bør også se på hvordan disse kan styrkes, sier generalsekretær Lasse Heimdal.

Regjeringen sier de har en plan om å styrke tilbudet.

– Vi vet at pågangen er stor. De største hjelpetelefonene har derfor fått økte bevilgninger de siste årene. En eventuell ytterligere økning i bevilgning vil vi vurdere i budsjettprosessene, sier Ellen Rønning Arnesen.

Regjeringen har gitt direktoratet svarfrist innen utgangen av 2022.