Hopp til innhold

Valdsdømd mann blir nekta å opphalde seg i Fredrikstad sentrum

Den unge mannen brekte nasen til sambuaren og braut besøksforbodet fleire gonger. Nå må han i fengsel.

Fasaden til Fredrikstad tinrgrett også kjent som Søndre Østfold tingrett

Mannen i 20-åra må halde seg unna Fredrikstad sentrum i eitt og eit halvt år framover.

Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Ein mann i 20-åra frå Fredrikstad er dømt til sju månaders fengsel for vald mot den tidlegare sambuaren sin og for fleire brot på besøksforbodet han hadde fått overfor henne.

– Besøksforbodet blei brote første gong allereie veka etter det blei pålagt, står det i dommen frå Søndre Østfold tingrett.

Mannen er dømt for å ha slått ekssambuaren så ho brekte nasen, i tillegg til å ha utøvd vald og trua henne ved fleire høve.

– Ho har uttrykt ein lette over å bli trudd i versjonen sin, seier bistandsadvokaten til kvinna Kenneth Hansen.

Klienten hans er også tilkjent 45.000 kroner i oppreisingserstatning.

Må halde seg unna sentrum

Mannen i 20-åra er i tillegg dømt til kontaktforbod i to år overfor ekssambuaren.

I eitt og eit halvt år av desse må han halde seg unna Fredrikstad sentrum og delar av Kråkerøy.

– Det er likevel relativt kort frå bustaden til den tiltalte til Sarpsborg, står det i dommen.

For å kontrollere at forbodet blir overhalde, må han bruke omvend valdsalarm. Det er ei elektronisk fotlenke som varslar politiet dersom han bevegar innanfor forbodssona.

– Påtalemakta meiner det er ei rett vurdering sett opp mot behovet til den fornærma for tryggleik, og for at ho skal sleppe å tilpasse sitt liv meir enn ho allereie har gjort, seier politiadvokat Henriette Laache-Sæther.

Ho seier påtalemakta er fornøgd med dommen, og at dei ikkje har planar om å anke han.

Les også Kvinne siktet etter dødsfall i Fredrikstad

Ytterdør

Mindre område enn vanleg

I dommen kjem det fram at forbodssona i denne saka er fem til ti gonger mindre enn det som normalt blir foreslått.

Det gjer at politiet berre vil ha 5 minutt på seg til å rykke ut, mot 25 minutt, som er det mest vanlege i liknande saker.

Forbodssona er sett mindre enn vanleg for at mannen i 20-åra skal sleppe å flytte frå den nåverande bustaden sin.

– Han vil også kunne bevege seg i nærområdet sitt, som han har gjort tidlegare, seier Laache-Sæther.

Bistandsadvokat Kenneth Hansen seier klienten hans er fornøgd med forbodssona retten har komme fram til.

Advokatfullmektig Elias Saeme forsvarer mannen i 20-åra. Han ønsker ikkje å kommentere saka på nåverande tidspunkt.

NRK er derfor ikkje kjent med om den tiltalte kjem til å anke dommen.

Les også Avdekket cannabis­plantasje: To menn siktet

Hasjplantasje Kråkerøy