Hopp til innhold

MDG kritiske til nedbyggingsplaner: – Må stille høyere krav til kunnskap

Dagens verktøy er ikke gode nok, innrømmer klima- og miljøministeren.

To kvinner står inne i en furuskog. I forgrunnen er en trestamme og en greiner fra det samme treet.

Lokalpolitikerne til MDG i Fredrikstad og resten av bystyret stemte enstemmig ja til å gjøre denne skogen om til næringsareal. Nå har MDGs bystyrerepresentanter snudd. På bildet er stortingsrepresentant Une Bastholm og bystyrerepresentant Gunhild Vigdisdatter.

Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

– Hvis jeg hadde vært miljøminister eller kommunalminister i dag, så hadde ikke jeg sittet rolig i stolen, sier stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG).

Tidligere i juni fortalte NRK historien om det planlagte næringsområdet Viken Park.

Prosjektet blir et av de største naturinngrepene i Norge, dersom det vedtas av politikerne i Fredrikstad til høsten.

Nærbilde av skog Toftebergskogen

I skogen finnes det store naturverdier. Både rødlistede sopparter, gammelskog og dyreliv.

Et tre med sopp

Utbyggingen vil få store konsekvenser for naturen i området.

Gammelskog

Denne delen av skogen er svært gammel. Da NRK var i området med biolog Ola Martin Wergeland Krogh, undersøkte han alderen på flere av trærne. Ett var over 230 år gammelt.

Gammelt tre i Toftebergskogen

I planområdet er det registrert vilt og en rekke fuglearter.

Skog på Tofteberg

I planområdet finnes det også plantet skog.

Hul eik

Heidi Oskarsen og Ola Wergeland Krogh måler en hul eik innenfor planområdet. Hule eiker har et spesielt vern.

Bastholm mener politikernes tankesett må endres for å hindre bit-for-bit-nedbygging av norsk natur.

– Regjeringen er nødt til å ta for seg systemet, og legge tydeligere statlige føringer for kommunene, slik at det ikke blir så enkelt å bygge ned natur.

– De må også stille høyere krav til kunnskap hos lokalpolitikerne tidlig i prosessen, slik at de faktisk får informasjon om naturverdier.

Heidi Oskarsen

Historien om Viken Park: Bindinger, manglende info og politikere som ikke ante hva de stemte på

– Verktøyene er ikke gode nok

– Dette viser at vi trenger å ta noen grep i måten vi jobber med naturpolitikken vår på, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NRK.

Regjeringen jobber nå med en handlingsplan for natur. De mener også det er behov for å få på plass et eget naturregnskap.

I januar kunne NRK avsløre at det har blitt begått 44.000 inngrep i norsk natur de siste fem årene.

Naturregnskapet regjeringen ser for seg skal gjøre det enklere for lokalpolitikere å ta velinformerte beslutninger.

– Verktøyene er ikke gode nok i dag, sier miljøministeren.

Portrett av Andreas Bjelland Eriksen. Han har på seg blå dress med hvit skjorte og lyseblått slips. Han står utendørs og har et alvorlig blikk inn i kamera.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

Foto: William Jobling / NRK

Vil skrote prosjektet

Forrige uke sa tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NRK at han mener hele Viken Park-prosjektet må stoppes.

Eksperter har kalt prosessen «absurd» og «en av de grelleste sakene» de har sett.

Det har også blitt stilt spørsmål rundt gyldigheten av kommunens tidligere vedtak.

Flere lokalpolitikere har også innrømmet at de ikke visste hva de sa ja til. På et tidspunkt måtte enkelte av dem lese gjennom nesten 3.000 sider med sakspapirer på en snau uke.

Gruppeleder for Rødt i Fredrikstad Hannah Berg tror ikke lenger at partiet kommer til å stille seg bak områdereguleringen.

Les også Elvestuen om Viken Park: – Det viktigste nå er at disse planene stoppes

Ola Elvestuen

– Ikke et gammeldags industriområde

Det politiske flertallet, med Arbeiderpartiet og Høyre i spissen, har fortsatt planer om å realisere utbyggingsprosjektet.

– Dette er ikke et gammeldags industriområde, dette er en del av det grønne skiftet. Det har vært ønsket både av fylkeskommunen og nabokommuner, slik vi har forstått det, har Høyres gruppeleder Anne Lisbeth Undahl tidligere sagt til NRK.

Administrasjonen i kommunen har ansvaret for å opplyse saker før de kommer til politisk behandling. De mener denne saken er håndtert på riktig måte, og ser ingen grunn til å ta selvkritikk.