Hopp til innhold

Stabil ulvebestand i Østfold

Ni ulver er sporet i Østfold i vinter, men langvarig kulde gir dårlige sporingsforhold.

Ulv

Det er uklart hvor mange ulver som befinner seg i Østfold i korte eller lengre perioder i vinter. Løs snø vanskeliggjør sporing etter ulv og gaupe.

Foto: Scanpix

Ulvebestanden i Østfold ser ut til å holde seg stabil.

I sommer hadde trolig 10-12 ulver tilhold i Østfold eller streifet innom fylket, og så langt i vinter er ni ulver sporet.

Fortsatt er det flest ulver i grenseområdene mellom Halden og Sverige, forteller Statens Naturoppsyns Jan Erik Eggen.

Vi har sporet seks ulver i samme flokk. De seks er et alfapar og fire hvalper i den såkalte Dals Ed-Halden-flokken. Dyrene er sporet ved Ankerfjella forbi Hauglund i Halden. Deretter gikk de mot Brekke og senere sydover, sier Eggen.

De to andre som gikk i lag ble sporet ved Stenselva i Aremark. Den siste av i alt ni ulver sporet i Østfold i vinter er oppdaget ved Rømskog/Marker.

Les også:
Fordobling av ulvebestanden
På jakt etter ulvespor
- Ulven regjerer i Aremark

Fem ulver i sporsnø

Vinteren 2009 sporet Statens Naturoppsyn og svenske observatører fem ulver i Halden-distriktet (bildet viser en kvist for hver ulv). Da mente man flokken bestod av et alfapar, to valper og en 'gjesteulv'. Sommeren 2009 ble et alfapar med åtte valper registrert syd i Halden. I tillegg oppdaget man ytterligere en til to streifulver andre steder i fylket.

Foto: Jan-Erik Eggen, Statens Naturoppsyn


Dårlig sporingssnø

Tidligere år har sporingen etter gaupe og ulv vært vanskeliggjort fordi det ikke har vært snøfall på våre kanter.

Nå er det den sterke og langvarige kulda med tilhørende kornete snø som skaper en utfordring for de som skal spore.

– Langvarig kulde har ført til kornete og løs snø. Selv om det er mye snø i skogen er sporingen av ulv og gaupe nærmest umulig å gjennomføre for tiden, sier Eggen til NRK.

Regner ikke med flyktninger

I Sverige har det i vinter vært jaktet på ulv, og det er gitt fellingstillatelse for totalt 27 ulver. Ingen av ulvene som er skutt tilhører streiferne, som vandrer fram og tilbake over grensen mellom Sverige og Norge.

Gaupe

Det skal spores over store deler av Østfold etter familiegrupper av gaupe og ulv tre-fire lørdager i vinter.

Foto: Namsskogan Familiepark

Jan Erik Eggen regner ikke med at ulv fra Sverige vil flykte over grensen på grunn av jakten og dermed bidra til å øke antallet på norsk side.

For det første blir ingen ulver skutt i de revirene som grenser til Norge. Yngre ulver utvandrer, men vi tror ikke noen vil slå seg ned i etablerte revirer på norsk side, sier han.

Les også:
22 ulver skutt lørdag
Trolig svensk ulvejakt i 2010
Kritisk til svensk ulvejakt

Tre-fire sporingsrunder

Sporing og telling er vanskelig på grunn av kornete snø, og sporingen som var planlagt kommende helg vil ikke bli avviklet på grunn av snøforholdene.

Slik snøen er nå er det nærmest umulig å se hva slags dyr som har satt spor. Det er kun når dyrene beveger seg av og på skogsveier at vi kan se sporene skikkelig. Derfor blir det ikke noe av sporingen kommende helg, sier Eggen.

Det beste som kan skje for sporerne nå er at varmere vær tiner snøen, og at det deretter kommer et nytt snødryss.

Det er satt av tre-fire helger i vinter til sporing. Vi ser etter familiegrupper av gaupe og også etter ulv, sier Jan Erik Eggen Statens Naturoppsyn.

Det er Fylkesmannen i Østfold som arrangerer sporingstoktene etter ulv og gaupe.