Hopp til innhold

- Rovviltnemdene må besinne seg

Jegerne krever lisensfelling, men Norges Naturvernforbund mener det fortsatt er en sårbar ulvebestand.

ulv

Norges Naturvernforbund maner til forsiktighet i ulveforvaltningen, mens Norges Jeger- og Fiskerforbund vil ha lisensjakt på ulv snarest.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

For første gang er det dokumentert tre nye ulvekull i helnorske revirer innenfor ulvesonen.

- Sporing på snø i romjulen har avdekket at ulvekullet, som ble født i Linnekleppen-reviret i Østfold i 2010, lever i en helnorsk ulveflokk. Det er dermed født minst tre helnorske ulvekull i 2010, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

De to første bekreftede ynglingene var i Kynna- og Slettåsreviret i Hedmark, begge innenfor det etablerte yngleområdet for ulv i Norge.

Det betyr at bestandsmålet som Stortinget har bestemt er nådd, og at vi i Norge nå kan gå over i en annen fase i ulveforvaltningen.

Les også:

- En av de mest truede artene

Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken er glad for at bestandsmålet for ulv i Norge omsider er nådd.

- Men bestanden er fortsatt så liten at den knapt er levedyktig på sikt. Rovviltnemdene får nå et stort ansvar i å ta vare på den norske ulven, sier han.

Med en totalbestand på tre tisper med unger og et 30-talls dyr totalt i Norge, mener Naturvernforbundet at ulven fremdeles er en av våre aller mest truede arter, og at den fortsatt må behandles deretter

- Med dagens bestandsmål på bare tre ynglinger er bestanden ennå sårbar og sterkt utsatt for innavl. Naturmangfoldloven slår fast at alle arter, også ulven skal ivaretas i levedyktige bestander, i et langsiktig perspektiv, sier Haltbrekken.

- Rovviltnemdene må besinne seg

Når bestandsmålet for ulv er nådd får rovviltnemdene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) ansvaret for forvaltningen av ulvebestanden.

Myndigheten til å åpne for lisensfelling er dermed flyttet fra Direktoratet for Naturforvaltning, som før hadde ansvaret.

- Vi utfordrer de to rovviltnemndene til å være seg sitt store ansvar bevisst, og legge til rette for at vi kan få en levedyktig ulvebestand i Norge, sier Haltbrekken.

Han mener rovviltnemdene må sørge for at Norge også i 2011 når bestandsmålet for ulv.

- Ulven er en viktig del av norsk natur og er blant annet med på å regulere den store bestanden av hjortedyr i Norge, sier Haltbrekken.

Les også:

Jegerne krever ulvejakt

Bjarne Oppegård, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, forventer at det nå skal skje en bestandsregulering av ulv, og at dette gjøres av jegerne.

- Vi forventer at nemndene griper situasjonen og åpner for ulvejakt gjennom lisensfelling, sier Oppegård.

Han mener dette må skje raskt i og med at jakttiden for ulv er kort.

Jaktperioden varer til 15. februar innenfor ulvesonen, og 31. mars utenfor sonen.

Ingen trussel for ulven

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) peker på at norsk viltforvaltning baserer seg på bruk av jakt som det viktigste virkemiddelet for å regulere viltbestandene.

I en pressemelding fra NJFF heter det at det er viktig at bruk av jakt i forvaltningen også omfatter de store rovdyrene, slik at det ikke lages et unaturlig skille i forvaltningen mellom ulike dyrearter.

"Når bestandsmålet for ulv nå er nådd er det derfor naturlig at vi så raskt som mulig kommer over i et mer “ordinært forvaltningsregime”, der jakt gjennom lisensfelling blir tatt i bruk.

Dette vil ikke true ulven i Norge, men tvert om sikre en langsiktig og aktiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner", heter det blant annet i pressemeldingen fra NJFF.