NRK Meny
Normal

- Rovviltnemdene må besinne seg

Jegerne krever lisensfelling, men Norges Naturvernforbund mener det fortsatt er en sårbar ulvebestand.

ulv

Norges Naturvernforbund maner til forsiktighet i ulveforvaltningen, mens Norges Jeger- og Fiskerforbund vil ha lisensjakt på ulv snarest.

Foto: Løchen, Per / SCANPIX

For første gang er det dokumentert tre nye ulvekull i helnorske revirer innenfor ulvesonen.

- Sporing på snø i romjulen har avdekket at ulvekullet, som ble født i Linnekleppen-reviret i Østfold i 2010, lever i en helnorsk ulveflokk. Det er dermed født minst tre helnorske ulvekull i 2010, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

De to første bekreftede ynglingene var i Kynna- og Slettåsreviret i Hedmark, begge innenfor det etablerte yngleområdet for ulv i Norge.

Det betyr at bestandsmålet som Stortinget har bestemt er nådd, og at vi i Norge nå kan gå over i en annen fase i ulveforvaltningen.

Les også:

- En av de mest truede artene

Leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken er glad for at bestandsmålet for ulv i Norge omsider er nådd.

- Men bestanden er fortsatt så liten at den knapt er levedyktig på sikt. Rovviltnemdene får nå et stort ansvar i å ta vare på den norske ulven, sier han.

Med en totalbestand på tre tisper med unger og et 30-talls dyr totalt i Norge, mener Naturvernforbundet at ulven fremdeles er en av våre aller mest truede arter, og at den fortsatt må behandles deretter

- Med dagens bestandsmål på bare tre ynglinger er bestanden ennå sårbar og sterkt utsatt for innavl. Naturmangfoldloven slår fast at alle arter, også ulven skal ivaretas i levedyktige bestander, i et langsiktig perspektiv, sier Haltbrekken.

- Rovviltnemdene må besinne seg

Når bestandsmålet for ulv er nådd får rovviltnemdene i region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark) ansvaret for forvaltningen av ulvebestanden.

Myndigheten til å åpne for lisensfelling er dermed flyttet fra Direktoratet for Naturforvaltning, som før hadde ansvaret.

- Vi utfordrer de to rovviltnemndene til å være seg sitt store ansvar bevisst, og legge til rette for at vi kan få en levedyktig ulvebestand i Norge, sier Haltbrekken.

Han mener rovviltnemdene må sørge for at Norge også i 2011 når bestandsmålet for ulv.

- Ulven er en viktig del av norsk natur og er blant annet med på å regulere den store bestanden av hjortedyr i Norge, sier Haltbrekken.

Les også:

Jegerne krever ulvejakt

Bjarne Oppegård, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, forventer at det nå skal skje en bestandsregulering av ulv, og at dette gjøres av jegerne.

- Vi forventer at nemndene griper situasjonen og åpner for ulvejakt gjennom lisensfelling, sier Oppegård.

Han mener dette må skje raskt i og med at jakttiden for ulv er kort.

Jaktperioden varer til 15. februar innenfor ulvesonen, og 31. mars utenfor sonen.

Ingen trussel for ulven

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) peker på at norsk viltforvaltning baserer seg på bruk av jakt som det viktigste virkemiddelet for å regulere viltbestandene.

I en pressemelding fra NJFF heter det at det er viktig at bruk av jakt i forvaltningen også omfatter de store rovdyrene, slik at det ikke lages et unaturlig skille i forvaltningen mellom ulike dyrearter.

"Når bestandsmålet for ulv nå er nådd er det derfor naturlig at vi så raskt som mulig kommer over i et mer “ordinært forvaltningsregime”, der jakt gjennom lisensfelling blir tatt i bruk.

Dette vil ikke true ulven i Norge, men tvert om sikre en langsiktig og aktiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner", heter det blant annet i pressemeldingen fra NJFF.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Utrykningsskjøring på E6

    Det vil være flere synlige utrykningsskjøretøyer på E6 i Østfold i dag. Det er nødetatene som driver med trening og godkjenning, opplyser Østfold-politiets operasjonsleder. Kjøringen vil foregå frem til klokken 15 i ettermiddag.

  • Kreditorene enige om Norske Skog

    Det er enighet blant kreditorene om redningsplanen for Norske Skog. Det melder Dagens Næringsliv. Enigheten kom på plass etter justeringer av styrets siste forslag. Endringene gir litt mer av selskapets verdier til de usikrede kreditorene.

    Norske Skog Saugbrugs - Halden
    Foto: Rainer Prang / NRK