NRK Meny
Normal

Bestandsmålet for ulv oppnådd

Som et resultat av sporinger i vinter har det blitt avdekket at ulveflokken som ble født i Linnekleppen-reviret i 2010 er helnorsk. Dermed er bestandsmålet for ulv oppnådd.

Ulv
Foto: Scanpix

– Sporing på snø i romjulen har avdekket at ulvekullet, som ble født i Linnekleppen-reviret i Østfold i 2010, lever i en helnorsk ulveflokk. Det er dermed født minst tre helnorske ulvekull i 2010, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

I september i fjor hadde alfaparet i Linnekleppen-reviret med seg to valper, da de angrep sauer i Rakkestad.

Linnekleppen-reviret helnorsk

Sporingene som ble gjort i romjulen viste at minst fire ulver, en revimarkerende voksen ulv og valper, levde vest for Haldenvassdraget i Østfold.

I tillegg har også et nyetablert og revirmarkerende ulvepar satt fra seg spor på begge sider av riksgrensen.

Les også:

Det var lenge usikkert om dette ulveparet tilhørte reviret i Linnekleppen, men det viser seg nå at paret er nyetablert og dermed viser det seg at Linnekleppen-reviret er helnorsk.

– Det var tidligere i vinter uklart om dette ulveparet i øst var foreldreparet i Linnekleppen. Flokken ville i så fall måtte regnes som norsk-svensk, siden paret ble sporet på begge sider av riksgrensen, sier Kjørstad.

Yngletispa er ikke kjent

Det er foreløpig kun hannen i Linnekleppen som er fanget opp gjennom DNA-analyser denne vinteren. Tispa i foreldreparet er fortsatt ikke kjent.

– Det er flere indikasjoner på at yngletispa ikke er i flokken lengre og at foredreparet dermed ikke er intakt. Dette kan bli avklart ved ytterligere sporing og DNA-analyser, sier Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark.

Bestandsmål er nådd

Ettersom det nå er bevist at ulveflokken i Linnekleppen er helnorsk, er Stortingets bestandsmål fra 2004 om tre årlige ulvekull i helnorske revir nådd for første gang.

Les også:

Det ble tidligerere i 2010 påvist nye ulvekull i revirene Kynna og Slettås i Hedmark, også disse innenfor det etablerte yngleområdet for ulv.

Totalt er det hittil i vinter påvist mellom 27 og 32 ulver med helnorsk tilhold. I tillegg er det påvist mellom 9 og 12 stasjonære dyr med revir på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Fortsatt sårbar bestand

Med en totalbestand på tre tisper med unger og et 30-talls dyr totalt i Norge, er ulven fremdeles en av våre aller mest truede arter. Naturvernforbundet mener den
fortsatt må behandles deretter.

– Med dagens bestandsmål på bare tre ynglinger er bestanden sårbar og sterkt utsatt for innavl. Naturmangfoldloven slår fast at alle arter, også ulven skal ivaretas i levedyktige bestander, i et langsiktig perspektiv, sier leder i Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken.

Se unik film fra brødrene som møtte ulv i Halden (under)

Video ULVEBILDER-070910-OS18-183633-SI_OS.mp4

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.