Hopp til innhold

Søppelskandalen vokser: Over 250 nye lovbrudd

Nye dokumenter viser at loven ble brutt systematisk i Energigjenvinningsetaten – samtidig som byråd Berg forsikret at Oslo kommune ville følge arbeidsmiljøloven.

Lan Marie Berg

I HARDT VÆR: Byråd Lan Marie Berg (MDG) får kritikk får å ha ledet Energigjenvinningsetaten på en svak måte. Dette bildet er fra da Berg lanserte fremtidens kollektivplaner for Oslo.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Fredag krevde opposisjonspartiene i Oslo bystyre gransking av miljøbyråd Lan Marie Bergs (MDG) rolle i styringen av Energigjenvinningsetaten (EGE).

Kravet kommer etter at NRK har avslørt at etaten i oktober 2018 innrømmet hele 557 tilfeller av ulovlig overtid i et møte med byrådsavdelingen for miljø og samferdsel – som ledes av Berg.

Nå viser det seg at omfanget av ulovlig overtid er langt større enn det som hittil har vært kjent.

– Denne saken ser jeg på med alvor. Det skal selvsagt være gode arbeidsforhold i kommunen for absolutt alle. Derfor har jeg allerede tatt grep for å begynne å rydde opp i situasjonen, svarer Berg i en epost til NRK.

Det kom fram da NRK ba om innsyn i etatens oversikt over alle brudd på arbeidstidsbestemmelsene fra 1. januar 2017 til og med juli 2019.

– Vi vet enda ikke hele omfanget av bruddene på arbeidsmiljøloven. Jeg vil ha alle fakta på bordet, slik at vi kan få ryddet skikkelig opp. PWCs rapport skal gi oss klarhet i fakta. Den vil være ferdig i løpet av høsten. Vi har også begynt på en prosess for å samle hele avfalls-Oslo i en enkelt etat, skriver Berg.

Kontrollutvalget: – Svært alvorlig

Dette inkluderer flere måneder som var utelatt da etaten i oktober 2018 rapporterte lovbrudd til byrådsavdelingen.

Tallene viser totalt 820 brudd på arbeidsmiljøloven.

Det betyr at antall brudd de siste to og et halvt årene er hele femti prosent høyere enn det som hittil har vært kjent.

Bruddene er i en rekke kategorier; overtid per dag, per uke, per år og manglende hviletid.

– Dette er svært alvorlig. Avsløringen vitner om en byråd med svak ledelse av sin etat. Det kan også tyde på manglende informasjon fra øverste politiske ledelse til bystyret, sier Ola Kvisgaard (H), leder for kontrollutvalget i Oslo kommune.

Konsulentselskapet PWC gransker nå etaten på oppdrag av byrådsavdelingen.

Kontrollutvalget skal tirsdag ettermiddag beslutte om de vil sette i gang enda en gransking av EGE og byråd Bergs rolle.

Jobbet ulovlig mye under Veireno-skandalen

NRK har også fått innsyn i dokumenter som viser alvorlige overtidsbrudd i EGE allerede høsten 2016.

Situasjonen var så alvorlig at bedriftshelsetjenesten rådet etaten til å involvere Arbeidstilsynet.

I et brev til tilsynet går det frem at ansatte ved Romerike Biogassanlegg, som eies av etaten, jobbet både dag og natt.

«Mye av overtiden er utført på grunn av at de som har hatt hjemmevakt på natt også har jobbet på dagtid etter uttrykking nattetid.»

EGE satte i gang flere strakstiltak. Arbeidstilsynet avsluttet saken i februar 2017 uten å gjennomføre tilsyn med etaten.

– Vi forutsatte at Oslo kommune ville følge opp med å gjennomføre de tiltakene de hadde beskrevet i sin risikoanalyse, og at dette ville sørge for at det ikke ble ytterligere brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Oslo til NRK.

Bildet viser Romerike biogassanlegg på Nes i Akerhus. Det eies og drives av Oslo kommune.

DAG OG NATT: Dette er Romerike biogassanlegg i Nes kommune i Akershus. Her ble det arbeidet ulovlig mye allerede høsten 2016. Anlegget eies og drives av Oslo kommune.

Foto: Vegard Venli / NRK

Dokumentene viser at lovbruddene i EGE pågikk samtidig som Veireno-skandalen rystet Oslo.

Veireno hentet søppel på oppdrag av Renovasjonsetaten (REN). Mens REN samler inn søpla, har EGE ansvar for å sortere og utvinne energi av den. Byråd Berg har ansvaret for begge etatene.

Da omfattende bruk av ulovlig overtid ble avdekket i Veireno, ble Berg sint. Hun understreket at hun ikke aksepterte brudd på arbeidsmiljøloven i kommunen.

– Jeg blir forbanna. Jeg blir bekymret for alle de som har jobbet altfor lange dager og over så lang tid at det er fare for liv og helse. Sånn skal det ikke være å jobbe for Oslo kommune, sa hun.

Samtidig brøt altså RENs søsken-etat EGE loven systematisk.

Kan være enda flere lovbrudd

Det kan være enda flere lovbrudd i EGE enn de 820 registrerte tilfellene som NRK har fått innsyn i. Dette skyldes ulike tellemåter i perioden.

– I 2019 endret vi måten vi registrerer brudd. Dersom en og samme vakt utløser brudd på flere paragrafer ble dette tidligere kun registrert som ett brudd. Fra 2019 føres det nå unike brudd, sier Hans Petter Karlsen, konstituert direktør i EGE.

– Kommer etaten til å gå gjennom egen statistikk for å identifisere alle unike brudd på loven?

– For meg er det mindre interessant å sitte med det eksakte tallet. Jeg registrerer at det har forekommet brudd på Arbeidsmiljøloven og det skal ikke skje. Da bruker jeg ressursene på å rette opp i dette, i stedet for å kartlegge fortiden. For øvrig forventer jeg også at dette er noe PWC vil omtale i sin rapport, sier Karlsen.

Hans Petter Karlsen, direktør i Energigjenvinningsetaten foran Haraldrud-anlegget

FREMTID: Hans Petter Karlsen ble konstituert direktør i EGE i februar. Han vil rydde opp og se fremover, men venter spent på å få vite hvor mange ganger etaten har brutt loven.

Foto: Anders Fehn / NRK

Han overtok som direktør i etaten 1. februar 2019.

Det var først våren 2019 at etaten klarte å kraftig redusere omfanget av ulovlig overtid.

Flere lovbrudd enn Veireno hadde i Oslo

Tidligere Veireno-sjef Jonny Enger ble i august dømt til ni måneders fengsel for totalt 1080 tilfeller av ulovlig overtid blant sine ansatte i Oslo og Vestfold.

580 av tilfellene var knyttet til søppelhenting på oppdrag for REN i Oslo.

Veireno-bruddene i Oslo fant sted i løpet av knappe fem måneder.

Med 820 lovbrudd i EGE har altså Bergs andre søppeletat med god margin passert antallet lovbrudd i Oslo som Enger ble tiltalt og dømt for.

Alvorlighetsgraden på bruddene i EGE hittil ikke har blitt vurdert av Arbeidstilsynet.