Søppelkaoset: Oslo tar selvkritikk

Da Veireno vant søppelanbudet i Oslo, var pris viktigst for kommunen. I Sarpsborg valgte de kvalitet og er strålende fornøyd.

Fulle søppeldunker

KAOS: Etter at Veireno fikk ansvaret for søppelhenting i Oslo i fjor høst, har mange innbyggere ikke fått hentet avfallet sitt.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Marianne H. Dragsten

Advokat Marianne H. Dragsten.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk/NRK

– Det er mye mer fornuftig. Da kan man også legge vekt på andre ting som er avgjørende viktig for å gjennomføre oppdraget godt, sier advokat og ekspert på offentlige anskaffelser, Marianne H. Dragsten.

Da Veireno vant søppelanbudet i Oslo i 2015, var pris viktigst: Kommunen vektla det med 75 prosent mens de siste 25 prosentene handlet om kvalitet, inkludert miljø og såkalt oppdragsforståelse. Dragsten mener det gjorde kampen om anbudet til en ren priskonkurranse.

– I de aller fleste tilfellene hvor man vekter pris så høyt, ender det med at man gir oppdraget til den med lavest pris mens andre tildelingskriterier ikke betyr noe.

Jørgen Nikolai Pettersen, administrerende direktør i Norsk Gjenvinning Renovasjon

Jørgen Nikolai Pettersen i Norsk Gjenvinning Renovasjon AS.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Jørgen Nikolai Pettersen, administrerende direktør i Norsk Gjenvinning Renovasjon, er enig.

Med høy vektlegging av pris blir det færre ting å konkurrere på. Da kan man i ytterste konsekvens risikere at man konkurrerer på lønninger eller hvor mye hver enkelt renovatør må arbeide.

Etter at Veireno fikk ansvaret for søppelet i Oslo, har selskapet brutt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid mange hundre ganger, og flere ansatte har jobbet over 80 timer i uken.

Første el-søppelbiler i Norge

Sarpsborg kommune valgte en helt annen vei enn Oslo da de la ut nytt søppelanbud. De vektla arbeidsmiljø og kvalitet med 60 prosent; pris med 40.

Tor Egil Brusevold (Ap), utvalgsleder for plan, miljø og teknikk i Sarpsborg kommune

Tor Egil Brusevold (Ap), utvalgsleder for plan, miljø og teknikk i Sarpsborg kommune.

Foto: Fredrik Buer / NRK

– Jeg tror det er viktig for befolkningen å vite at de som utfører tjenester for kommunen har det trygt og godt, sier Tor Egil Brusevold (Ap), utvalgsleder for plan, miljø og teknikk i Sarpsborg kommune.

Brusevold er svært fornøyd med kontrakten kommunen har inngått. Sarpsborg får blant annet de to første helelektriske søppelbilene i Norge samtidig som resten av bilparken skal kjøre på biogass.

Svein-Erik Svendsen, teamleder for avfall og renovasjon i Sarpsborg kommune

Svein-Erik Svendsen, teamleder for avfall og renovasjon i Sarpsborg kommune.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Ifølge Svein-Erik Svendsen, teamleder for avfall og renovasjon i Sarpsborg kommune, slo det positivt ut å vektlegge andre ting enn pris.

– Alle tilbudene inneholdt flere renovatører, biler og en bedre miljøprofil enn vi har i dag.

Er dere ikke redd for at kostnadene skal løpe løpsk når pris teller så lite?

– Det er selvfølgelig noe vi var litt usikre på, men Norsk Gjenvinning scoret ikke bare best på miljø og kvalitet, de hadde faktisk også lavest pris, sier Svendsen.

En av Norsk Gjenvinnings nye el-søppelbiler i Sarpsborg

En av de to el-søppelbilene som skal brukes i Sarpsborg sentrum.

Foto: Fredrik Buer / NRK

Oslo har lært

Arild Sundberg

Arild Sundberg er konstituert direktør i Renovasjonsetaten i Oslo.

Foto: Victoria Wilden / NRK

– Oslo kommune fokuserte i altfor stor grad på pris. Man burde stilt krav som ga en mer robust organisasjon og som også sannsynliggjorde at man kunne gjennomføre avfallshåndtering på en god måte, sier konstituert direktør i Renovasjonsetaten, Arild Sundberg.

– Var det en tabbe å fokusere så mye på pris?

– Jeg vil ikke si at det var en tabbe, men ja, vi har lært av dette. Ved fremtidige forespørsler om tilbud vil pris vil bli vektlagt mye lavere enn det det ble her, sier Sundberg.