Hopp til innhold

Slår full retrett på havna

Halden kommune skulle ha bygget ny havn på Sauøya innen 2013. Nå slår kommunen full retrett.

Havneområdet i Halden

BYGGER IKKE PÅ SAUØYA. Halden kommune kommer ikke til å investere i ny havn på Sauøya. Den nåværende havna på Mølen-området kan bli pusset opp.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune kan måtte erstatte flere titalls millioner til egen havnekasse, dersom ny havn ikke er ferdig senest innen utgangen av 2012, slik fra Kystverket lyder.

Havna på Mølen har en takst på 55 milllioner kroner (2009-takst), og en bokført verdi på 53,7 millioner, ifølge Halden kommune.

Havnekapitalen skal kun brukes til havneformål, og det er inntektene fra brukerne av havna som skal betjene driften og investeringene.

Det politiske vedtaket Halden kommune har gjort tidligere går ut på å erstatte verdier havna på Mølen har, når en ny havn eventuelt bygges på Sauøya.

Kystverket forventer at Halden kommune følger opp sine egne vedtak og har ferdig ny havn senest i løpet 2012, heter det i et brev fra Kystverket, datert den 3. februar i år.

Les også:

Thor Edquist (H)

SLÅR RETRETT PÅ HAVNA. Halden kommune har ikke økonomi til å bygge ny havn. Vi skal heller ikke låne på oss mer penger i nåværende situasjon, sier ordfører Thor Edquist (H).

Foto: Rainer Prang / NRK

Slår retrett

- Det som er helt klart er at vi ikke kan gå inn for å investere i ny havn på Sauøya, sier Halden-ordfører Thor Edquist (H) til nrk.no.

I forbindelse med budsjettet for 2012, som legges fram torsdag denne uka, peker han ut havna og Øberg skole, som to store investeringsprosjekter, som skal legges vekk inntil videre.

- Jeg savner skikkelige opplysninger om hvordan havna skal tjene såpass med penger, at inntektene håndterer de store investeringene foreslått på Sauøya, sier Edquist.

Han har i lang tid vært imot at det skal bygges ut en ny havn på Sauøya, og tidligere gitt uttrykk for at Sauøya-havna kan bli tidenes største byggeskandale.

Halden-ordføreren sier at kommunen nå må i dialog med Kystverket, for å få satt Sauøya-saken i revers.

- Det vi må gjøre nå er å komme i forhandlinger med Kystverket, og eventuelt Fiskeri- og kystdepartementet.

Det er helt klart at vi ikke kommer til å få bygget noen havn her innen utgangen av dette året, og spørsmålet er om det i det hele tatt bør brukes penger på noe slikt, sier Thor Edquist.

Les også:

Halden havn

MISTER GODS. Norske Skogs havn på Sauøya (bildet) kan stå foran en betydelig reduksjon i forhold til utskipning, dersom fabrikken på Follum legges ned. Follum skiper i dag ut rundt 70 000 tonn papir over havna i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Gods forsvinner

Nylig varslet Norske Skog om at de vil legge ned sin papirfabrikk på Follum innen 1. april neste år.

Norske Skog ønsker ikke at fabrikken skal selges til andre, fordi det er for mye papir i markedet.

Follum bruker Halden havn, som utskipningshavn for en tredjedel av sitt papir.

I 2009 ble nærmere 100 000 tonn papir fraktet fra Hønefoss til Halden på jernbane. I 2010 fant Follum ut at dette ikke lønte seg, og alt papir som skal skipes ut over Norske Skogs havn i Halden, havnet over på trailer.

I inneværende år sender bedriften 75 000 tonn av totalt produserte 270 000 tonn via Halden havn.

Hvis Follums papirfabrikk på Hønefoss legges ned, vil det kun være Norske Skog Saugbrugs sitt papir, som skipes ut fra fabrikkens eget havneanlegg på Sauøya.

Saugbrugs produserer i et vanlig driftsår rundt 500 000 tonn papir.

Les også:

- Godt at Kystverket grep inn

Fra den tidligere posisjonen og administrasjonen i rådhuset har det vært hevdet at det er returcontainere til Norske Skog, som skal bidra til at havna i Halden får økt inntjening ved at varer fylles i returcontainerne, for videre frakt ut fra Halden blant annet via jernbane.

- Dette har ingen i bransjen hatt noe tro på.

Det er nok å se på hvordan varestrømmen går til og fra Europa, så skjønner man at Halden havn ikke er et reelt alternativ for noen trafikk med returcontainere, sier Edquist som har jobbet i transport- og spedisjonsbransjen de siste 25 årene.

Kystverket grep inn mot de opprinnelige avtalene, som forelå mellom Halden kommune og Norske Skog for bygging av ny havn på Sauøya.

Fra Kystverket ble det pekt på at avtalene bidro til at Norske Skog fikk en alt for sterk råderett over den planlagte nye havna, og at det ville være et stort spørsmål om havna i det hele tatt kunne betraktes som "offentlig".

Thor Edquist er glad for at Kystverket i sin tid grep inn overfor de opprinnelige avtalene mellom kommunen og Norske Skog, og at det nå er muligheter for å se på andre løsninger for Halden havn.

Ingen prioritert havn

Kystverket og Jernbaneverket har til nrk.no gitt uttrykk for at havna i Halden er å betrakte som en "industrihavn", og derfor ikke er en prioritert stamnettshavn.

Det betyr at Halden havn heller ikke kan regne med penger fra Nasjonal Transportplan, verken til havn, vei eller jernbane.

- Det er ingenting ved trafikkutviklingen på Halden havn, som tilsier at Staten kommer til å prioritere havna i overskuelig framtid, sa Kystverkets sjefingeniør Roar Johansen til nrk.no i februar i år.

Med unntak av utskiping av papir og mottak av clay på Norske Skogs egen havn på Sauøya og en del bruk av Nexans, er det liten havneaktivitet i Halden.

- Vi har vurdert trafikken nøye i havnene i Oslofjorden, også på Østfold-siden.

Borg havn (Øra-terminalen) og Moss havn er de som har en positiv trafikkutvikling, spesielt på containertrafikk og det som går inn og ut av landet.

Disse havnene er derfor prioritert i et nasjonalt transportsystem. Det er ikke noe som skjer i Halden, som tilsier at dette synet skal revurderes, og at Halden havn blir oppgradert til en stamnettshavn, sier Johansen.

Mølen-området Halden

MØLEN KAN BLI PUSSET OPP. Halden-ordføreren sier at Mølen kan bli pusset opp til havneformål. Spørsmålet er hva prislappen vil bli.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Mølen er et alternativ

- Det som er viktig for oss er at Nexans og Norske Skog, som de to store brukerne av havnefasilitetene i Halden, får sine behov dekket.

Dernest skal vi se på hvordan vi ellers skal utvikle havna, slik at flere nærinsgdrivende vil bruke Halden havn, sier Edquist.

Mølen har en kaikapasitet på rundt 600 meter, og det er tidligere gitt uttrykk for at Nexans har behov for en havn tilsvarende Mølens kapasitet, slik at omlasting av kabler skal kunne finne sted fra en flytende mobilkran.

Selv om Nexans nå bygger ut sin kapasitet på Knivsø, vil havna på Mølen være av stor viktighet for bedriften.

Tidligere beregninger har vist at det å justere opp den offentlige havna på Mølen med nye kaikanter - og få fylt opp havneområdet, slik at det over havets overflate de neste hundre årene, kan koste rundt 40 millioner kroner.

- Vi skal nå vurdere hvordan Mølen skal håndteres, og få belyst hva som skal til av investeringer der, sier Thor Edquist til nrk.no.