NRK Meny
Normal

Millionprosjekt synker i mudder

Jernbaneverkets driftsbanegård i Halden synker i mudder. 10 millioner skal brukes på å redde prosjektet.

Driftsbanegården i Halden

SYNKER I MUDDER. 185 millioner var driftsbanegården i Halden (bildet) i utgangspunktet beregnet til å koste.

Foto: Rainer / NRK

Jernbaneverket har bygd sin nye driftsbanegård i Halden på et område som synker i elvemudder.

Fire mål av driftsbanegården, der togene skal settes for klargjøring og renhold mellom avgangene, må nå graves opp.

Gjennom flere hundre år har slam, sagflis og jordmasser blitt skylt opp langs elvebredden på begge sider av elven Tista, og det er dannet elvebanker der dybden til fast grunn synes "endeløst" langt nede.

Det er her Jernbaneverket har bygget sitt nye anlegg.

- Vi visste at området var vanskelig ut i fra grunnundersøkelsene, som ble gjort på forhånd.

Men av flere alternative løsninger, ble Mølen valgt av driftsmessige årsaker, sier informasjonsrådgiver i Jernebaneverket, Ragnhild Aagesen, til nrk.no.

Les også:

Bynære områder langs Tista, Halden

MUDDER PÅ BEGGE SIDER AV ELVEBREDDEN. Det er vel kjent i Halden at områdene Mølen, Høvleritomta, Tyska og Hollenderen langs Tista (t.h. i bildet) består av mudder.

Foto: Rainer Prang / NRK

Et kjent problem

Det er vel kjent i Halden at områdene langs Tista består av mudder.

Da et kjøpesenter på motsatt side av elven for driftsbanegården ble bygget på 90-tallet, måtte man pæle ned til 90 meter, for å finne fast grunn.

Underveis i byggeperioden for driftsbanegården ved Halden stasjon oppdaget man at det var svært langt til bunnen, og prosjektleder Olav Nordli sier til NRK at det var enda dypere til fast grunn enn 90 meter på Mølen-siden.

Skapte luktproblemer

Mens byggingen av driftsbanegården pågikk oppstod sterk lukt-utvikling fra området, der det ble gravd ut 30 000 tonn masse, som ble kjørt på lastebil til avfallsdeponiet på Øra i Fredrikstad.

Store områder i Halden var i flere måneder plaget av "svovel-lignende lukt" fra byggeplassen.

- Det er trolig hydrogensulfid som nå kommer opp av grunnen her, som følge av at det er rotet i mudderet, sa Miljøpartiet De Grønnes Øyvind Holth til NRK i forbindelse med luktplagene.

Hydrogensulfid (H2S) er en fargeløs, giftig gass ved romtemperatur med en karakteristisk, stikkende lukt av råtne egg.

Prosjektleder for driftsbanegården, sa i en kommentar til Holths utsagn at ingenting tydet på at lukta fra Mølen er helsefarlig.

- Vi har målt gassen og konsentrasjonen. Dette er ikke farlig på noen måte verken for omgivelsene eller for de som jobber på anlegget her, sa prosjektleder Olav Nordli til luktplagene.

Les også:

Jernbanestasjonen i Halden

VILLE BRUKE MØLEN. Jernbaneverket har av hensyn til driftsmessige forhold i NSB bygget det nye anlegget nær Halden stasjon. Det fantes også andre alternativer.

Foto: Rainer Prang / NRK

Hadde alternativer med bedre grunnforhold

Jernbaneverket har jobbet med driftsbanegården på Mølen i to år, og mente Mølen var det beste av alternativet i Halden, da prosjektet startet.

Både Berg og Tistedal i Halden, henholdsvis tre kilometer nord og fire kilometer syd for Halden stasjon, ble vurdert som mulige steder for å bygge en ny driftsbanegård.

- Det var i NSBs interesse at driftsbanegården ble bygget ved nåværende Halden stasjon. Andre løsninger ville ha blitt for tungvinte, sier informasjonsrådgiver Ragnhild Aagesen.

Arbeidet pågår nå for fullt med å bytte ut jordmasser på områdene som har sunket med såkalt glasskum, som benyttes til fyllmasse.

- Under bygningene, som er satt opp på området er det pælet, og disse synker ikke, sier Aagesen.

Driftsbanegården i Halden

DYPT TIL BUNNEN. Elvemudderet er 'uendelig dypt' på Mølen-siden av Tista. Under bygningene på driftsbanegården (bildet) er det satt pæler.

Foto: Rainer Prang / NRK

Sprekk på 10 millioner

Den nye driftsbanegården på Mølen i Halden blir ti millioner kroner dyrere enn beregnet, hovedsaklig på grunn av de ekstra gravearbeidene.

- Det er også dukket opp arbeid knyttet til signalanlegget, som er en del av de ti millionene, sier Ragnhild Aagesen.

Hun sier at Jernbaneverket har rundt 70 prosjekter, og er tildelt en økonomisk ramme, som verket på tross av mer-arbeidet i Halden holder seg innenfor.

- Noen prosjekter blir dyrere enn planlagt, og andre blir rimeligere.

Disse ekstrautgiftene, knyttet til driftsbanegården i Halden, tar vi innenfor de rammene vi allerede er tildelt for 2011, sier hun.

Forsinkes med et halvt år

Driftsbanegården skulle ha vært åpnet i desember i år, men kan ikke åpnes før i april neste år.

Årsakene er dels gravearbeidene, utbygging av signalanlegget, og vansker med å få "togfrie tider", der strømmen kan kobles vekk, mens installasjoner pågår.

Ragnhild Aagesen sier forsinkelsen ikke forårsaker noen driftsmessige vansker for Jernbaneverket eller NSB.

- Per i dag har vi den kapasiten vi trenger for hensetting av tog på det gamle området ved Halden stasjon.

Denne forsinkelsen skaper derfor ingen driftsmessige problemer for oss, sier hun.

Skal evaluere

Det er mange profesjonelle aktører, som har vært involvert i forarbeidet til og planleggingen av Mølen-prosjektet, før det endelig ble vedtatt byggestart.

Både et stort, norsk konsulentfirma, en tredjepart og Jernbaneverket selv konkluderte med at det beste var at anlegget skulle bygges nær jernbanestasjonen i Halden.

På forespørsel fra NRK.no om avgjørelsen får noen konsekvensre for de involverte, som dels utredet grunnforholdene, og øvrige - som etterhvert bestemte byggested, svarer Aagesen at det vil man se på, når prosjektet står ferdig.

- Nå skal vi i første omgang konsenterere oss om å gjøre de tiltakene, som er nødvendige.

I ettertid vil vi ha en gjennomgang av prosjektet, for å se hva vi kan ta lærdom av, sier hun.

Flere nyheter fra NRK Østfold

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Stort underskudd for Norske Skog

    Norske Skog fikk et underskudd før skatt på 543 millioner kroner i andre kvartal. Netto rentebærende gjeld økte med 200 millioner kroner. Det skriver Dagens Næringsliv. Selskapet la i dag frem regnskapsrapporten for andre kvartal, et døgn før selskapets aksjonærer er kalt inn til ekstraordinær generalforsamling.

    Norske Skog, Skogn
    Foto: Eivind Aabakken/NRK