NRK Meny
Normal

- Kan bli tidenes byggeskandale

Høyres ordførerkandidat i Halden er uroet over planene for ny havn.

Bynære områder langs Tista, Halden

HAVNEPLANER SKAPER URO. Flyttingen av Halden havn fra Mølen til Sauøya kan ende i en byggeskandale, sier Høyres ordførerkandidat.

Foto: Rainer Prang / NRK

Planene for en ny havn har vært diskutert i Halden gjennom mange år.

Den gamle havna på Mølen trenger kraftig rehabilitering, og en ny havn på Sauøya er foreslått, og kan bli vedtatt bygget allerede i juni i år.

Meningene rundt Haldens behov for ny havn er mange, og et spørsmål som hyppig stilles er om det finnes brukere nok til å finansiere en havneutbygging til minst 200 millioner kroner.

Les brev fra rådmannen til Høyres ordførerkandidat, datert 2. mars 2011:

- Største byggeskandale noensinne

- Halden kommune kan stå foran sin største byggeskandale noensinne, sier Høyres ordførerkandidat Thor Edquist om byggeplanene for nye Halden havn til nrk.no.

Han er sjokkert over at rådmannen i et brev, datert 2. mars 2011, innrømmer at det ikke er gjort ferske markedsanalyser og markedsføring for en ny havn, forut for at anbudsdokumenter for havnebygging ble sendt ut.

- Det eneste riktige og naturlige ville være å kartlegge hvilke kunder som skal bruke havna, og hva de vil legge igjen av penger.

Deretter må mulige inntekter vurderes opp mot investeringer og mulig lønnsomhet, forut for å sende ut anbudsdokumenter på hvordan en havn skal bygges, sier Edquist.

Les også:

Halden havn

BYGGESTART 2011? Det er på Sauøya, ved siden av dagens Saugbrugs-havn (i bakgrunnen på bildet), at en ny havn kan bli bygget.

Foto: Rainer Prang / NRK

Svarer ikke på henvendelser

NRK har i løpet av de siste seks ukene gjentatte ganger forsøkt å få rådmann Per Egil Pedersen til å svare på spørsmål knyttet til brevet han har sendt til Høyres ordførerkandidat, men det har ikke vært svar å få.

I en epost den 7. april i år spør NRK om kommentarer til opplysningene rådmannen har gitt Edquist.

I telefonsamtale mellom NRK og rådmannen den 3. mai i år blir svar etterlyst, og tilleggspørsmål blir sendt rådmannen samme dag.

Den 3. mai svarer rådmann Per Egil Pedersen at han har hatt "datatrøbbel", men han bekrefter at han har fått eposten fra NRK, datert 7. april 2011, og lover å gi svar.

Den 11. mai anmodes rådmannen enda en gang i en epost om å svare på spørsmål, men foreløpig er det ikke kommet svar fra rådmannen (25.mai 2011 red.anm.).

Les også:

- Uansvarlig rask håndtering

I brevet fra rådmannen i Halden kommune i mars innrømmer Pedersen overfor Høyres ordførerkandidat at det ikke er gjort markedsføring av Halden havn.

Da brevet ble skrevet forteller rådmannen at det jobbes med spørsmålet i administrasjonen, men at det på dette tidspunktet ikke var noen eksterne knyttet til markedsføringen.

NRK har uten rådmannens medvirkning funnet fram til at Halden kommune har utlyst et prosjekt knyttet til markedsvurdering og økonomisk analyse for ny offentlig havn.

I utlysningsdokumentet heter det:

"Kommunestyret i Halden skal den 22.06.2011 ta stilling til hvorvidt det skal anlegges ny offentlig havn i Halden. I denne forbindelse vil en markedsvurdering og en økonomisk analyse av denne være et av de viktigste dokumentene i beslutningsgrunnlaget.".

Fristen for interesserte til å svare på kommunens utlysning var 2. mai i år, og i følge utlysningsteksten skal arbeidet med analysen være ferdig før 1. juni 2011.

- Jeg mener det vi her er vitne til er helt uansvarlig. Dette må ikke bli en haste-sak, der man uten en grundig vurdering av alle forhold, beslutter seg for å sette igang en bygging av ny havn, sier Høyres ordførerkandidat til nrk.no.

Les også kommunens utlysningstilbud:

Halden havn

SKAL HÅNDTERE RETURKONTAINERE. Prosjektet 'Ny havn på Sauøya' innebærer blant annet at returkontainere til Norske Skog - med returinnhold - skal håndteres over havna i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Byggestart 2011

Kommunestyret i Halden skal den 22.06.2011 ta stilling til hvorvidt det skal anlegges ny offentlig havn i Halden.

Hvis et flertall av politikerne finner analysen av havneprosjektet god nok, og at nye Halden havn blir regningsvarende, vil det kunne bli byggestart allerede inneværende år.

Prosjektet "Ny havn på Sauøya" innebærer blant annet at returkontainere til Norske Skog - med returinnhold - skal håndteres over havna i Halden.

Norske Skog Saugbrugs fraktet i 2009 287 000 tonn papir på båt over kaia på Sauøya. I 2010 ble 316 000 tonn tatt ut med båt.

For Norske Skog Follums del har utskipingen over Halden havn vært synkende år for år. I 2009 var det rundt 100 000 tonn, som ble sendt med båt fra Sauøya.

I fjor var volumet 76 000 tonn og i år regner fabrikken på Hønefoss med å skipe ut 75 000 tonn papir via Halden.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Kontroll på skogbrann

    Brannvesenet i Fredrikstad har kontroll på en lyng- og skogbrann på Vikane. Fredag formiddag fikk brannvesenet melding om at det brant i et ca. ett mål stort område ved Sareptaveien. Alarmsentral Brann Øst advarer mot stor skogbrannfare.

  • Trafikkuhell på E6 ved Solli

    Det er kødannelse på E6 ved Solli. Årsaken er et trafikkuhell i sørgående retning. Nødetatene er på vei.