NRK Meny
Normal

- Har tro på statlig tilskudd

Halden-ordfører tror Staten vil bidra med penger til infrastruktur.

Mølen havn (bildet) har i dag rundt 450 løpemeter kai, jernbanespor og veier. Havna skal legges ned og flyttes. Området skal bebygges med boliger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Kystverket sørger for at prioriterte norske stamnettshavner har best mulig forhold.

Både Jernbaneverket og Kystverket har denne uka vendt tommelen ned for at Halden havn kommer til å bli oppgradert, slik at havna blir å finne blant stamnettshavnene i Norge.

Stamnettshavnene får økonomisk bidrag fra de tre transportetatene, slik at transportsystemet, som går mellom sjø og land, er i topp standard.

- Det er ingenting ved trafikkutviklingen på Halden havn, som tilsier at Staten kommer til å prioritere havna i overskuelig framtid, sier Kystverkets sjefingeniør Roar Johansen til nrk.no.

Han karakteriserer havna i Halden som en typisk "lokal havn", som ikke havner opp blant de prioriterte i Nasjonal Transportplan.

Les også:

Havn

Nexans og Norske Skog er, i følge Halden-ordførereren, de to største og stort sett de eneste brukerne av Halden havn.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Har tro på statlige midler

- Jeg vil tro det at mye av det som står i media på den saken er faktisk ikke slik som jeg ser saken, og vi jobber for å få statlig støtte.

Vi har tro på at vi kan få bidrag, så at vi får et mye bedre miljømessig transportsystem i Halden, sier Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) til Radio Prime.

Rådmannen i Halden, Per Egil Pedersen, sier til nrk.no torsdag denne uka at han er kjent med at penger må hentes annet sted enn hos Kystverket og Jernbaneverket til havn og jernbane knyttet til havna.

- Vi er kjent med at Jernbaneverket og Kystverket ikke har egne penger, og at vi eventuelt må søke andre finansieringskilder - for eksempel over statsbudsjettet, sier Per Egil Pedersen.

Les også:

- Østfolds eneste by uten bompenger

Det er investert mange titalls millioner kroner i veianlegg i Halden de senere årene.

Et av veiprosjektene er bru over elva Tista til Mølen-siden av Halden, der det i dag er skiftespor for Jernbaneverket, og der ligger også den nåværende havna. Området er planlagt bebygd med boliger.

Brua og tilhørende veier skal ifølge Halden Arbeiderblad ha kostet 65 millioner kroner.

Halden-ordfører Dahl sier i "Ordførerens hjørne" på Radio Prime fredag, at kommunen er i dialog med forskjellige statlige myndigheter.

- Vi har prosjekter i forhold til Statens Vegvesen i forhold til å få både midler til rundkjøringer og nye veikonsepter, uten å innføre bompenger.

Halden vil jeg tro blir den eneste byen i Østfold som ikke har bompenger av de ytre byene, sier Dahl.

Les også:

Per-Kristian Dahl

Halden-ordfører Per-Kristian Dahl sier kommunen er i dialog med forskjellige statlige myndigheter, og at han har tro på at Halden får statlige midler til bygging av infrastruktur.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

- Ny mulighet i Samferdselsdepartementet

Jernbaneverket har en innsigelse mot at et skiftespor på Mølen flyttes. Der har Halden kommune tenkt å bygge boliger, men Jernbaneverket godtar ikke at sporet flyttes før det finnes et minst like godt alternativ.

Bjørn Egede-Nissen i Jernbaneverket, Plan og utvikling øst, sier til nrk.no at Jernbaneverket har under oppstart en utredning der både problemstillingen rundt skiftesporet, samt tekniske og togdriftsmessige konsekvenser av et eventuelt spor til Sauøya, skal vurderes.

Ordfører Dahl sier på Radio Prime fredag, at når det gjelder jernbanetilknytning både til havna og til Saugbrugs-anlegget, arbeides det også i forhold til dette fra Halden kommunes side.

- Jeg har tro på at vi vil få statlige hjelp. Fordi at man har sikkert ikke bare etter påtrykk fra meg og Halden, men også fra andre - så har man gjort noe nytt nå i Samferdeselsdepartementet.

Man har åpnet for at det kan gis støtte til industrispor, for å få industrivarer over på jernbane, sier Per-Kristian Dahl.

Har hatt møter med Nexans og Norske Skog

I januar i år uttrykte den ansvarlige for lasting av kabler på Nexans bekymring for Halden kommunes planer for nye havn på Sauøya. Nexans har hatt et plassbehov tilsvarende to skip a 100 meters lengde, samt en flytende lastekran i 2010.

På havna på Mølen, som har 450 meter kai, har Nexan hatt den plassen de trenger å leie, men det er usikkerhet rundt hvor stor den nye havna på Sauøya skal bli.

- Så er det sånn at vi hadde møte med Nexans og vi hadde møte med Norske Skog. Det er de to største brukerne, og stort sett de eneste brukerne av Halden havn.

Det er klart at vi lager et tilbud til dem, som er mer enn godt nok. Vi ønsker jo ikke å ha en havn, når vi ikke kan tilby våre industribedrifter i Halden et godt alternativ. Det tror jeg jo alle skjønner, sier Per-Kristian Dahl.

Dahl mener ledelsen på Nexans fikk god forståelse for hvordan det blir.

- Jeg har også snakket med ansattes representanter, og har sagt at vi tar gjerne et møte når som helst for å informere om realitetene i havneplanene i Halden, sier Halden-ordfører Dahl til Radio Prime i "Ordførerens hjørne" fredag.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Underskudd i barnehageetaten

    Barnehageetaten i Fredrikstad fikk et underskudd på nesten 12 millioner kroner i fjor, skriver Fredriksstad Blad. En av årsakene til underskuddet er at stadig flere foreldre velger barnehager i andre kommuner. Det er en økning av barn med barnehageplass særlig i Sarpsborg.

  • Fire til legevakt etter ulykke

    To personbiler var involvert i en trafikkulykke på Saltnesveien i Fredrikstad ved 23-tiden i går kveld. Fire personer ble kjørt til legevakt for sjekk, men ingen var alvorlig skadd ifølge politiet.