Skandalen i Oslo vokser – 11 000 nye brudd på arbeidsmiljøloven avdekket

Tall NRK har fått viser at Helseetaten i Oslo kommune har registrert mer enn 9 000 brudd på arbeidsmiljøloven de siste tre årene. Det kommer på toppen av tidligere avsløringer.

Raymond Johansen (Ap) byrådsleder i Oslo

SJEFEN FOR DET HELE: Stadig flere brudd på arbeidsmiljøloven blir avslørt i Oslo, der byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er øverste leder.

Foto: Nadir Alam / NRK

Fredag varslet Arbeidstilsynet at de vil gjennomføre tilsyn med Oslo kommune etter at NRK avslørte mer enn 15 000 brudd på arbeidsmiljøloven i byråd Lan Marie Bergs (MDG) etater.

Etter avsløringen har Berg erkjent budd på loven i samtlige av sine etater.

Bergs etater er imidlertid ikke de eneste der det har florert med brudd på regelverket.

Fredag fikk NRK innsyn i registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i Helseetaten, Renovasjonsetaten (REN) og Plan- og bygningsetaten i Oslo. Det er dyster lesning.

Helseetatens har registrert mer enn 9 000 brudd i perioden 2016 til i dag. De fordeler seg slik:

  • 2016: 2 021 brudd.
  • 2017: 3 257 brudd.
  • 2018: 3 205 brudd.
  • Per 1. okt. 2019: 1 265 brudd.

Ifølge renovasjonsetaten i Oslo kommune, REN, har de registrert 885 brudd på arbeidsmiljøloven fra 2017 til nå i 2019. I tillegg har Plan- og bygningsetaten registrert 370 brudd på arbeidsmiljøloven fra 2016 til og med august i år, og i etaten Fornebubanen er det registrert 12 i 2019.

Det betyr at det er registrert 11 015 brudd på loven i forskjellige etater i Oslo kommune i tillegg til de 81 302 lovbruddene NRK allerede har avdekket i kommunen.

Mer enn 65 000 brudd i sykehjemsetaten

Tidligere fredag fikk NRK innsyn i bruddene i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. Etaten er landets største arbeidsgiver for sykehjemsansatte. Ifølge egne tall har etaten registrert 65 694 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven siden 2013.

Det er kravene om arbeidstid, overtid og hviletid som er brutt.

– I 2019 ligger det an til å bli totalt rundt 5.500 brudd for alle 21 institusjoner. Snittet ser ut til å bli rundt 260 brudd per år per institusjon, opplyser spesialrådgiver Kristin Munthe-Kaas i Sykehjemsetaten i en redegjørelse til NRK.

Helge Jagmann er direktør i Sykehjemsetaten. Han forteller at det har vært en nedgang på 75 prosent mulig brudd årlig siden han startet i etaten i 2014.

– Arbeidet i etaten har gitt betydelige resultater, samtidig har vi et stort forbedringspotensial for å redusere ytterligere og komme nærmere null. Vi følger opp dette systematisk.

Jagmann sier det er mange feilkilder som gjør tallet høyere i statistikken enn det virkelig er, derfor mener han det er snakk om mulige brudd og ikke faktiske brudd.

Kan være feilkilder i tallene

Ifølge Jagmann er mulige feilkilder i Sykehjemsetaten blant annet at det er anledning til å avtale dispensasjon fra arbeidsmiljølovens regler med tillitsvalgte, men etaten kjenner til eksempler på at dette ikke alltid fanges opp av systemet.

Tallet på faktiske lovbrudd kan derfor være lavere på grunn av feil i datasystemet.

Helseetaten opplyser også at det kan forekomme feilregistreringer, for eksempel der det er avtaler om kortere hviletid mellom vakter, avtaler om å jobbe to søndager på rad eller feil registrering av selvstendig næringsdrivende fastleger som tar vakter på legevaktene.