Seks lensmannskontorer forsvinner

Det blir færre lensmannskontorer, men politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt lover likevel mer synlig og tilgjengelig politi ute i distriktet. I dag la han frem sitt forslag til hvordan det nye politikartet skal se ut.

Politimester i Øst politidistrikt foreslår færre lensmannskontorer

Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, foreslår færre lensmannskontorer. Nå skal alle forslagene sendes ut på høring til kommunene og arbeidstakerorganisasjonene.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Politimesteren vil dele Øst politidistrikt (bestående av tidligere Østfold, Follo og Romerike) i to driftsenheter. Et av dem styres fra Skedsmo, det andre fra Sarpsborg. Hovedsetet vil ligge i Ski.

På Romerike er det i dag 11 lensmannskontorer. Politimesteren foreslår å redusere antallet til fem. Disse er:

  • Skedsmo (bestående av kommunene Skedsmo, Nittedal, Lørenskog og Rælingen)
  • Ullensaker (bestående av kommunene Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum)
  • Gardermoen politistasjon
  • Eidsvoll lensmannsdistrikt (bestående av kommunene Eidsvoll, Hurdal og Nes)
  • Aurskog-Høland (bestående av kommunene Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog)

Dette er mindre dramatisk enn det politiets arbeidsgruppe foreslo. De foreslo å legge ned åtte kontorer, blant annet kontorene i Aurskog-Høland og Eidsvoll og Hurdal.

Ifølge politimester Steven Hasseldal ville arbeidsgruppens forslag føre til en for dårlig politidekningen nord og øst på Romerike. Han foreslår derfor to lensmannsdistrikt i dette området.

Mer synlig og tilgjengelig politi

Ifølge Hasseldal vil reformen føre til at færre opplever å møte et stengt lensmannskontor etter vanlig arbeidstid.

– Det er viktig for publikum at politiet kommer når de trenger oss ved nødssituasjoner, sier Hasseldal.

Flere patruljer skal være ute på oppdrag og det blir lederne ved operasjonssentralene som får ansvar for å styre patruljene dit de trengs.

Dobbelt så mange skal jobbe med forebygging

Større fagmiljøer skal føre at det blir mindre tilfeldig hvor flinke de ulike kontorene er på å forebygge kriminalitet.

– I dag er det for store ulikheter i distriktet. Noen steder holder det forebyggende arbeidet høy kvalitet og har en god systematikk, mens andre steder er det mer tilfeldig, sier Hasseldal.

Han foreslår å øke antall polititjenestemenn som jobber med dette fra 30 til 70.

– Dette representerer et taktskifte innen forebygging, sier Hasseldal.

Har skapt reaksjoner

Den vedtatte politireformen slår klart fast at antall tjenestesteder for politiet skal reduseres betydelig.

Tilsvarende arbeid pågår nå i samtlige politidistrikt som følge av politireformen. Ifølge Politiforum vil antall lensmannskontorer på landsbasis bli halvert. Så mange som 163 av politiets 339 tjenestesteder foreslås nedlagt.

Dette har ført til sterke reaksjoner, blant annet fra flere ordførere.

Politimesterens forslag skal nå sendes ut på høring til kommunene og arbeidstakerorganisasjonene. Høringsfristen går ut 28. november.